Cost of Living Support Icon

Gwastraff Gardd

Bydd gan aelwydydd yr opsiwn i danysgrifio am wasanaeth hanner blwyddyn am hanner y gost o fis Awst.

 

Os hoffech i ni gasglu gwastraff gardd o'ch cartref, gallwch gofrestru ar gyfer tanysgrifiad casglu gwastraff gardd. Cynhelir casgliadau gwastraff gardd wedi’u trefnu rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd. Os oes angen casgliad gwastraff gardd arnoch yn ystod misoedd y gaeaf, gallwch wneud cais am un rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror.

 

 

Os byddai'n well gennych beidio â thanysgrifio i'n gwasanaeth newydd casglu gwastraff gardd, gallwch barhau i fynd â'ch gwastraff gardd i'ch Canolfan ailgylchu gwastraff cartref leol yn rhad ac am ddim neu gompostio gartref.

 

Tanysgrifio blynyddol

Mae tanysgrifio blynyddol ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gardd 2024/25 nawr ar agor.

 

Os byddwchyn cofrestru ar gyfer tanysgrifiad blynyddol, byddwn yn casglu eich gwastraff gardd bob pythefnos rhwng 4 Mawrth 2024 a 29 Tachwedd 2024.

 

Byddwch yn gallu archebu casgliadau gwastraff gardd y gaeafrhwng 2 Rhagfyr 2024 a 28 Chwefror 2025.

 

Cost tanysgrifio’n flynyddol ar gyfer casgliadau gwastraff gardd yw:

 • £36 ar gyfer hyd at 8 bag y pythefnos

 • £54 ar gyfer mwy nag 8 bag y pythefnos

 • O fis Awst 2024 byddwch yn gallu cofrestru ar gyfer tanysgrifiad gwastraff gardd hanner blwyddyn.

   

  Os byddwch yn cofrestru ar gyfer tanysgrifiad hanner blwyddyn, byddwn yn casglu eich gwastraff gardd bob pythefnos rhwng 5 Awst 2024 a 29 Tachwedd 2024.

   

  Byddwch yn gallu archebu casgliadau gwastraff gardd y gaeaf yn ôl eu hangen arnoch rhwng 2 Rhagfyr 2024 a 28 Chwefror 2025.

   

  Mae tanysgrifiadau casglu gwastraff gardd hanner blwyddyn sy'n dechrau ym mis Awst yn costio:

  • £18 am hyd at 8 bag y pythefnos

  • £27 am fwy nag 8 bag y pythefnos

 

Cofrestrwch ar gyfer casgliadau gwastraff gardd

Darllenwch y Telerau ac Amodau cyn tanysgrifio ar gyfer casgliadau gwastraff gardd.

 

Os ydych chi wedi tanysgrifio i’n gwasanaeth gwastraff gardd o’r blaen, defnyddiwch eich cyfrif i danysgrifio i gasgliadau 2024/25. Peidiwch â chreu cyfrif newydd.

 

Mae tanysgrifio ar gyfer gwastraff gardd wedi'i gofrestru i gyfrifon unigol. Os hoffech dalu am danysgrifiad rhywun arall, rhaid iddyn nhw greu cyfrif yn eu henw nhw. Os byddwch yn cael unrhyw broblemau, cysylltwch: 01446 729566.

 

Cofrestrwch ar gyfer casgliadau gwastraff gardd

 

Gwiriwr Diwrnod Casglu

Nodwch eich cod post i wirio manylion eich casgliadau ailgylchu a gwastraff nesaf ac i drefnu e-byst atgoffa.


 

Beth i'w roi mewn bagiau gwastraff gardd

 

Green-bag
Garden-waste

 

TickIe, plîs
 • Gwair, dail a’r rhan fwyaf o chwyn
 • Planhigion a blodau
 • Toriadau llwyni a thorion gwrychoedd
 • Gwelyau anifeiliaid o ddeunyddiau fel gwair, gwellt, neu siafins pren a ddefnyddir gan anifeiliaid nad ydynt yn bwyta cig
Dim diolch
 • Pridd, cerrig neu foncyffion. Ewch â’r eitemau hyn i’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref leol, os gwelwch yn dda
 • Chwyn ymledol fel Canclwm Japan. Trefnwch i gontractwr arbenigol ddod i gasglu hwn a chael gwared arno’n ddiogel
 • Unrhyw ddodrefn o’r ardd, boed yn blastig neu’n bren. Ewch â’r eitemau hyn i’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref leol, os gwelwch yn dda
 • Baw anifeiliaid neu bobl. Rhowch yr eitemau hyn yn eich bagiau du
 • Gwelyau anifeiliaid a ddefnyddir gan anifeiliaid sy’n bwyta cig. Rhowch yr eitemau hyn yn eich bagiau du