Gwastraff Gardd

Rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd, caiff eich gwastraff gardd ei gasglu bob yn ail wythnos. O fis Rhagfyr tan fis Chwefror, gallwch chi ffonio i wneud cais am gasgliad. 

 

Cynhelir casgliadau gwastraff yr ardd rhwng 7.00am – 10.00pm ar eich diwrnod casglu.

 

Gellir rhoi’r deunyddiau isod yn eich bagiau gwastraff gardd:

 

Tick
 • Glaswellt
 • Tocion llwyni
 • Dail
 • Planhigion
 • Blodau
 • Y rhan fwyaf o chwyn
 • Toriadau clawdd
 • Gwastraff cegin
 • Rwbel
 • Chwyn ymosodol fel canclwm Japan
 • Baw anifeiliad
 • Pridd na phren

 

Gwirio eich dyddiadau casglu a chofrestrwch am hysbysebion casgliadau biniau 

Mawrth - Tachwedd

Casgliadau: Pob pythefnos

Bydd gwastraff gardd yn cael ei gasglu bob yn ail wythnos â’ch casgliad sachau duon.

 

Gwnewch yn siŵr fod eich cist wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7:00am ar ddiwrnod eich casgliad os gwelwch yn dda.  

Rhagfyr - Chwefror

Gwneud cais am gasgliad dros y ffôn

Cynigir y gwasanaeth hwn dros fisoedd tawel yr ardd rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror.

 

I wneud cais am gasgliad, cysylltwch â ni ar: 

 • 01446 700111

 

Bagiau Gwastraff Gardd

Caiff eich gwastraff o’r ardd ei roi mewn bag gwastraff gwyrdd swyddogol.  Ni chaiff gwastraff gwyrdd a roddir mewn unrhyw gynhwysydd arall ei gasglu.

 

Wrth lenwi eich bag defnyddiwch synnwyr cyffredin o ran pa mor llawn /trwm ydyw.  Os ydych chi’n cael trafferth ei godi, bydd ein criwiau’n cael trafferth hefyd. 

 

Gellir prynu’r bagiau o Swyddfa’r Dociau, Depo’r Alpau, llyfrgelloedd Y Barri, Llanilltud Fawr, y Bont-faen a Phenarth, a West House, Penarth.

 

Pris bagiau ailddefnyddiadwy: £2.00 yr un