Gwastraff Gardd

Rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd, caiff eich gwastraff gardd ei gasglu bob yn ail wythnos. O fis Rhagfyr tan fis Chwefror, gallwch chi ffonio i wneud cais am gasgliad. 

 

 Diweddariad Gwasanaeth:  Oedi casgliadau

 

Ar hyn o bryd rydym yn cael rhywfaint o anhawster i sicrhau cyflenwad o yrwyr HGV yn ein gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

 

Fel gwasanaeth anstatudol, bydd casgliadau gwastraff gardd yn cael eu casglu rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd bob blwyddyn, a chaiff gyrwyr dros dro eu recriwtio gan asiantaethau. Gyda'r prinder gyrwyr presennol nid yw ein hasiantaethau yn gallu cyflenwi gyrwyr ar hyn o bryd.

 

Oherwydd hyn, efallai y bydd rhywfaint o oedi i'ch casgliadau gwastraff gardd.  Rydym yn deall y gall hyn fod yn rhwystredig, ond mae ein timau'n gweithio'n galed i gasglu eich ailgylchu cyn gynted â phosibl.

 

Os na chaiff eich gwastraff gardd ei gasglu ar y diwrnod a drefnwyd, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddychwelyd yn ddiweddarach yn yr wythnos i'w gasglu.

 

Gadewch eich bagiau gwyrdd wrth ymyl y palmant i'w casglu tan ddydd Sul.

 

Yn anffodus os nad yw un o'n timau wedi gallu dychwelyd erbyn diwedd yr wythnos bydd angen i chi fynd ag ef yn ôl i mewn a'i roi allan eto ar eich diwrnod casglu nesaf.

 

Bag Gwyrdd - Gwastraff gardd

 

Green-bag

 

Garden-waste

 

Tick
 • Glaswellt
 • Tocion lwyni
 • Dail
 • Planhigion
 • Blodau
 • Y rhan fwyaf o chwyn
 • Toriadau clawdd
 • Pridd
 • Rwbel neu gerrig
 • Chwyn ymosodol fel canclwm Japan
 • Baw anifeiliaid
 • Phren

 

 

Mawrth - Tachwedd

Casgliadau: Pob pythefnos

Bydd gwastraff gardd yn cael ei gasglu bob yn ail wythnos â’ch casgliad sachau duon.

 

Gwnewch yn siŵr fod eich cist wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7:00am ar ddiwrnod eich casgliad os gwelwch yn dda.  

Rhagfyr - Chwefror

Gwneud cais am gasgliad dros y ffôn

Cynigir y gwasanaeth hwn dros fisoedd tawel yr ardd rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror.

 

I wneud cais am gasgliad, cysylltwch â ni ar: 

 • 01446 700111