Cost of Living Support Icon

Gwastraff Gardd

Os hoffech i ni gasglu gwastraff gardd o'ch cartref, gallwch gofrestru ar gyfer tanysgrifiad casglu gwastraff gardd. Cynhelir casgliadau gwastraff gardd wedi’u trefnu rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd. Os oes angen casgliad gwastraff gardd arnoch yn ystod misoedd y gaeaf, gallwch wneud cais am un rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror.

 

 

Os byddai'n well gennych beidio â thanysgrifio i'n gwasanaeth newydd casglu gwastraff gardd, gallwch barhau i fynd â'ch gwastraff gardd i'ch Canolfan ailgylchu gwastraff cartref leol yn rhad ac am ddim neu gompostio gartref.

 

Tanysgrifio blynyddol

Mae tanysgrifio blynyddol ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gardd 2024/25 nawr ar agor.

 

Os byddwchyn cofrestru ar gyfer tanysgrifiad blynyddol, byddwn yn casglu eich gwastraff gardd bob pythefnos rhwng 4 Mawrth 2024 a 29 Tachwedd 2024.

 

Byddwch yn gallu archebu casgliadau gwastraff gardd y gaeafrhwng 2 Rhagfyr 2024 a 28 Chwefror 2025.

 

Cost tanysgrifio’n flynyddol ar gyfer casgliadau gwastraff gardd yw:

 • £36 ar gyfer hyd at 8 bag y pythefnos

 • £54 ar gyfer mwy nag 8 bag y pythefnos

 

Cofrestrwch ar gyfer casgliadau gwastraff gardd

Darllenwch y Telerau ac Amodau cyn tanysgrifio ar gyfer casgliadau gwastraff gardd.

 

Os ydych chi wedi tanysgrifio i’n gwasanaeth gwastraff gardd o’r blaen, defnyddiwch eich cyfrif i danysgrifio i gasgliadau 2024/25. Peidiwch â chreu cyfrif newydd.

 

Mae tanysgrifio ar gyfer gwastraff gardd wedi'i gofrestru i gyfrifon unigol. Os hoffech dalu am danysgrifiad rhywun arall, rhaid iddyn nhw greu cyfrif yn eu henw nhw. Os byddwch yn cael unrhyw broblemau, cysylltwch: 01446 729566.

 

Cofrestrwch ar gyfer casgliadau gwastraff gardd

 

Gwiriwr Diwrnod Casglu

Nodwch eich cod post i wirio manylion eich casgliadau ailgylchu a gwastraff nesaf ac i drefnu e-byst atgoffa.


 

Beth i'w roi mewn bagiau gwastraff gardd

 

Green-bag
Garden-waste

 

TickIe, plîs
 • Gwair, dail a’r rhan fwyaf o chwyn
 • Planhigion a blodau
 • Toriadau llwyni a thorion gwrychoedd
 • Gwelyau anifeiliaid o ddeunyddiau fel gwair, gwellt, neu siafins pren a ddefnyddir gan anifeiliaid nad ydynt yn bwyta cig
Dim diolch
 • Pridd, cerrig neu foncyffion. Ewch â’r eitemau hyn i’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref leol, os gwelwch yn dda
 • Chwyn ymledol fel Canclwm Japan. Trefnwch i gontractwr arbenigol ddod i gasglu hwn a chael gwared arno’n ddiogel
 • Unrhyw ddodrefn o’r ardd, boed yn blastig neu’n bren. Ewch â’r eitemau hyn i’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref leol, os gwelwch yn dda
 • Baw anifeiliaid neu bobl. Rhowch yr eitemau hyn yn eich bagiau du
 • Gwelyau anifeiliaid a ddefnyddir gan anifeiliaid sy’n bwyta cig. Rhowch yr eitemau hyn yn eich bagiau du