Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Compostio

Mae compostio cartref yn ffordd wych o arbed arian ac yn ffordd ecogyfeillgar o leihau eich sbwriel

 

Eitemau sy'n addas ar gyfer compostio cartref:

  • Toriadau llwyni

  • Chwyn

  • Planhigion, dail, blodau a brigau

  • Llwch hwfer

  • Bocsys wyau cardbord (wedi’u torri)

  • Bagiau te

  • Gwellt a gwair

  • Mâl Coffi

  • Plisg Wyau

  • Dillad gwely anifeiliaid o lysysyddion

 

Mae angen cydbwysedd 50:50 rhwng pydrwyr cyflym ac araf, mae enghreifftiau'n cynnwys:

 

Compost guideCompost guide
Pydrwyr CyflymPydrwyr Araf
Bagiau te Brigau
Croen llysiau/ffrwythau Dail yr hydref
Chwyn - ond nid lluosflwydd Blychau wyau
Mâl Coffi Tociadau coed
Blodau Coesynnau planhigion
Toriadau llwyni Naddion pren
Toriadau gwair Baw anifeiliaid llysysol, e.e. cwningod
Croen ffrwythau neu ffrwythau amrwd dros ben Plisg wyau mâl  

 

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio ein gwasanaeth Ailgylchu gwastraff y gegin ar gyfer eitemau fel bwyd wedi'i goginio, pysgod a chig.