Gwastraff Bwyd

Mae ailgylchu gwastraff cegin yn golygu y gall trigolion roi gwastraff bwyd mewn un cynhwysydd ar gyfer ei ailgylchu.

Gwnewch yn siŵr fod eich cist wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7:00am ar ddiwrnod eich casgliad os gwelwch yn dda.  

 

Casgliad: Wythnosol

 

Gwirio eich dyddiadau casglu a chofrestrwch am hysbysebion casgliadau biniau 

Gall trigolion roi’r cynnyrch isod yn eu casgliad ailgylchu gwastraff cegin:

  • Ffa / pasta / reis
  • Bara / teisiennau / pasteiod
  • Cynnyrch y llaethdy (yn cynnwys plis wyau)
  • Cig a physgod (yn cynnwys esgyrn a chregyn bwyd môr)
  • Bagiau te / gwaddodion coffi
  • Bwyd cŵn a chathod
  • Bwyd moch cwta, cwningod ac adar

Noder: Peidiwch â rhoi deunyddiau pacio, hylifau, olewau, braster na gwastraff anifeiliaid / dynol i’w hailgylchu gyda’r gwastraff cegin.

 

Kitchen waste caddy and bags

Pecyn a bagiau Gwastraff Cegin  

Os oes angen pecyn gwastraff cegin newydd arnoch chi, gallwch chi gasglu un o Llyfrgell y Barri, neu Ddepo’r Alpau yng Ngwenfô. Mae’r pecyn yn cynnwys cist ailgylchu i’r gegin a chist gloadwy i fynd ar ochr y ffordd.

 

Bagiau

Os rhedwch mas o fagiau bwyd, clymwch un i handlen eich cadi a bydd y criw casglu yn rhoi rholyn newydd yn eich cadi. 

 

Gallwch chi brynu bagiau o lyfrgelloedd y Barri, y Bont-faen, Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Penarth, Sain Tathan a’r Sili, Cyngor Cymunedol Dinas Powys Community Council, Depo’r Alpau a’r Swyddfeydd Dinesig.

Os cewch eich hun heb fagiau, gallwch ddefnyddio papur newydd i leinio’ch cist.

 

Deunyddiau y gellir eu rhoi mewn bagiau gwastraff cegin:

Ffa, pasta, reis, bara, teisennau, pasteiod, cynnyrch y llaethdy, plisg wyau, cig, pysgod, bagiau te, gwaddodion coffi, bwyd cŵn, cathod, moch cwta a chwningod, hadau adar a chrafion platiau.