Gwastraff Bwyd

Mae ailgylchu gwastraff cegin yn golygu y gall trigolion roi gwastraff bwyd mewn un cynhwysydd ar gyfer ei ailgylchu.

Gwnewch yn siŵr fod eich cist wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7:00am ar ddiwrnod eich casgliad os gwelwch yn dda.  

 

Casgliad: Wythnosol

 

windfall fruitFfrwyth cwympo 

Cofiwch roi unrhyw ffrwythau gwastraff yn eich cynwysyddion bwyd i’w casglu pan yn bosib.

 

Os oes gormod ar gyfer eich cadi gwastraff bwyd, gallwch ddefnyddio’ch bag gwastraff gardd a’i roi allan i’w gasglu ar eich diwrnod casglu bagiau du.

 

Nodwch y gwastraff fel ffrwyth cwympo.

 

Gwirio eich dyddiadau casglu a chofrestrwch am hysbysebion casgliadau biniau 

Gall trigolion roi’r cynnyrch isod yn eu casgliad ailgylchu gwastraff cegin:

  • Ffa / pasta / reis
  • Bara / teisiennau / pasteiod
  • Cynnyrch y llaethdy (yn cynnwys plis wyau)
  • Cig a physgod (yn cynnwys esgyrn a chregyn bwyd môr)
  • Bagiau te / gwaddodion coffi
  • Bwyd cŵn a chathod
  • Bwyd moch cwta, cwningod ac adar

Noder: Peidiwch â rhoi deunyddiau pacio, hylifau, olewau, braster na gwastraff anifeiliaid / dynol i’w hailgylchu gyda’r gwastraff cegin.

 

Kitchen waste caddy and bags

Pecyn a bagiau Gwastraff Cegin  

Os oes angen pecyn gwastraff cegin newydd arnoch chi, gallwch chi gasglu un o Llyfrgell y Barri, neu Ddepo’r Alpau yng Ngwenfô. Mae’r pecyn yn cynnwys cist ailgylchu i’r gegin a chist gloadwy i fynd ar ochr y ffordd.

 

Bagiau

Os rhedwch mas o fagiau bwyd, clymwch un i handlen eich cadi a bydd y criw casglu yn rhoi rholyn newydd yn eich cadi. 

 

Gallwch chi brynu bagiau o lyfrgelloedd y Barri, y Bont-faen, Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Penarth, Sain Tathan a’r Sili, Cyngor Cymunedol Dinas Powys Community Council, Depo’r Alpau a’r Swyddfeydd Dinesig.

Os cewch eich hun heb fagiau, gallwch ddefnyddio papur newydd i leinio’ch cist.

 

Deunyddiau y gellir eu rhoi mewn bagiau gwastraff cegin:

Ffa, pasta, reis, bara, teisennau, pasteiod, cynnyrch y llaethdy, plisg wyau, cig, pysgod, bagiau te, gwaddodion coffi, bwyd cŵn, cathod, moch cwta a chwningod, hadau adar a chrafion platiau.