Cost of Living Support Icon

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Sylwch – 

Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-Leoliad y Cyngor.  Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio’n fyw a’u recordio i’w darlledu wedyn drwy wefan gyhoeddus y Cyngor. Bydd cyfarfodydd a gynhelir ar sail hybrid (gweler paragraffau 21.2 a 21.3) yn cael eu cynnal yn Siambr y Cyngor ac ar-lein.  Gwiriwch agendâu cyfarfodydd unigol isod i nodi'r platfform (h.y. o Bell - trwy Teams neu Hybrid) sydd i'w ddefnyddio i ffrydio'r cyfarfod

 

 

 

Chwilio am Gofnodion, Agendâu ac Adroddiadau

 

 

Os gwelwch yn dda Nodyn: Nid yw eitemau o natur gyfrinachol neu eithriedig i'w trafod yn agored i'r cyhoedd a bydd yn cael ei nodi'n glir ar yr agenda perthnasol 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Ebrill 2024. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol 

 

Meeting dates

Y Cyngor

29 Ebr 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

 

18 Ebr 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus 

(10.00 a.m.)

9 Ebr 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

 

[Gweld Ffrwd Fyw - 25 Ebrill]

11 Ebr;

25 Ebr 

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

 

[Gweld Ffrwd Fyw - 24 Ebrill]

17 Ebr;

24 Ebr

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.) 

2 Ebr 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)

(5.00 p.m.)

16 Ebr 

Cynllunio (4.00 p.m.)

 

[Gweld Ffrwd Fyw - 25 Ebrill]

25 Ebr 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

2 Ebr

9 Ebr 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 

10 Ebr 

Penodiad Uwch Reoli (9.00 a.m.)

24 Ebr 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) 

11 Ebr 

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

 

22 Ebr 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

18 Ebr 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

15 Ebr 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

15 Ebr 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)

 

 

Cyfarfodydd Misol wedi'u Trefnu

 

Amserlen Cyfarfodydd y Fflwyddyn Drefol 2023/24

 

Amserlen Cyfarfodydd y Fflwyddyn Drefol 2024/25

  

Agendâu

Committee Agendas, Minutes and Reports

Y Cyngor

Agendâu  

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

 

[Gweld Y Cyngor Recordiadau Cyfarfodydd ers hynny Medi 2020 (a gynhelir trwy Teams)]

 

[Gweld recordiadau hybrid

 

[Gweld Archif Gweddarllediad

[Flaenorol 28.11.18]

Canllaw Cyfranogiad y Cyhoedd 

(gan gynnwys sut i ofyn cwestiwn yng nghyfarfodydd y Cyngor)]

 

Y Cabinet

Agendâu

 

 

 

 

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld y Cabinet Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020 (a gynhelir trwy Teams)

 

[Gweld recordiadau hybrid

 
Cyfarfod Blynyddol Agendâu

Hysbysiadau Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Cyfarfod Blynyddol Recordiadau Cyfarfodydd ers Mai 2021 (a gynhelir trwy Teams)]  
Apeliadau Agendâu      
Llywodraethu ac Archwilio (Y Pwyllgor Archwilio gynt)

Agendâu

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021 

[Gweld Llywodraethu ac Archwilio Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020 (a gynhelir trwy Teams)  
Cyswllt Cymunedol

Agendâu

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Cyswllt Cymunedol Recordiadau Cyfarfodydd ers Hydref 2020 (a gynhelir trwy Teams)]

 

Gwasanaethau Democrataidd

Agendâu

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Gwasanaethau Democrrataidd Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2021 (a gynhelir trwy Teams)]  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi Agendâu

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020 (gynhelir trwy Teams)]  
Ymchwilio Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

   
Is-bwyllgor Trwyddedu Agendâu

Hysbysiad Penderfyniad:

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Is-bwyllgor Trwyddedu Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020 (gynhelir trwy Teams)]  
Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus

Agendâu

 

 

 

 

Hysbysiadau Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020 (gynhelir trwy Teams)]

 

Trwyddedu – Statudol

Agendâu

 

 

 

 

Hysbysiadau Penderfyniad

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Trwyddedu – Statudol Recordiadau Cyfarfodydd ers Mawrth 2021 (gynhelir trwy Teams)]  
Fforwm Mynediad Lleol Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Fforwm Mynediad Lleol Recordiadau Cyfarfodydd ers Mawrth 2021 (gynhelir trwy Teams)]  
Cynllunio 

Agendâu

 

 

 

 

 

 

Hysbysiadau Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Cynllunio Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020 (gynhelir trwy Teams)]

 

[Gweld recordiadau hybrid

 

Gweld Archif Gweddarllediad

[Flaenorol 28.11.18]

Cofrestrwch i Siarad  

 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) Agendâu

Hysbysiadau Penderfyniad:

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Ionawr 2022

[Gweld Hawliau Tramwy Cyhoeddus Recordiadau Cyfarfodydd ers Ionawr 2022 (gynhelir trwy Teams)]  

Cofrestrwch i Siarad

[Gweld Tudalen Wybodaeth HTC]

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Agendâu

Cofnodion 

   
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

Agendâu

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020 (gynhelir trwy Teams)]

Cofrestrwch i Siarad

 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)

Agendâu

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Yr Amgylchedd ac Adfywio Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020 (gynhelir trwy Teams)]

Cofrestrwch i Siarad

 

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

Agendâu

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Cartrefi a Chymunedau Diogel Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020 (gynhelir trwy Teams)]

Cofrestrwch i Siarad;

 

 

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

Agendâu

 

 

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Dysgu a Diwylliant Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020 (gynhelir trwy Teams)

Cofrestrwch i Siarad

 

 

 

 

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

Agendâu

 

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol Recordiadau Cyfarfodydd ers Hydref 2020 (gynhelir trwy Teams)

Cofrestrwch i Siarad;

 

 

 

Penodiad Uwch Reoli Agendâu

Hysbysiad Penderfyniad

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Penodiad Uwch Reoli Recordiadau Cyfarfodydd (gynhelir trwy Teams)]

 

[Gweld recordiadau hybrid

 

 
Penodiadau i’r Pwyllgor Safonau (Phwyllgor Penodiadau) Agendâu

Hysbysiad Penderfyniad

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Gorffennaf 2023

[Gweld Penodiadau i'r Pwyllgor Safonau (Phwyllgor Penodiadau  
Safonau

Agendâu

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Safonau Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020 (gynhelir trwy Teams)]

Proforma SC1 Cais am Ollyngiad  

 

 

Ymddiriedolaeth Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

[Gweld Ymddiriedolaeth Recordiadau Cyfarfodydd (gynhelir trwy Teams)]   
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Agendâu

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol Recordiadau Cyfarfodydd ers Hydref 2020 (gynhelir trwy Teams)  
Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

Agendâu

 

 

Hysbysiad

Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020 (gynhelir trwy Teams)]  

 

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

SRS

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 

Agendâu

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)   

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Gweld Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020 (gynhelir trwy Teams)

          

 

Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Caerdydd

 

Cydgabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dysgwch fwy am gyfarfodydd, gofnodion, agendâu ac adroddiadau am y Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Cyd-graffu'r Fargen Dinas Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Craffu ar y Cyd yn y Rhanbarth Cyfalaf yng Nghaerdydd 

[a weinyddwyd yn flaenorol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr] [bellach yn cael ei weinyddu gan Rhondda Cynon Taff - Gorffennaf 2021]

 

Prosiect Gwyrdd: Cyfarfod Cyd-bwyllgor

Gwybodaeth bellach am gyfarfodydd cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

 

Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr

Amserlenni Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr a arferir yn ystod pandemig Feirws Corona

 

Swyddi Gwag ar gyfer Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg  

Mae Cyngor Caerdydd yn ceisio penodi Aelodau Annibynnol newydd ar gyfer ei Bwyllgor Safonau a Moeseg.    

Mae gan y Pwyllgor Safonau a Moeseg rôl bwysig i’w chwarae o ran hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ran ymddygiad aelodau etholedig Cyngor Caerdydd a’r chwe Chyngor Cymunedol yn yr ardal.  Os ydych yn gwerthfawrogi democratiaeth leol, wedi ymrwymo i wasanaeth cyhoeddus ac yn gallu bod yn annibynnol, gwrthrychol a chryf eich cymhelliant efallai taw chi yw’r person cywir ar gyfer y rôl hon. 

 

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pump aelod annibynnol, un cynghorydd cymunedol a thri chynghorydd sir.   Ar hyn o bryd mae gennym ddwy swydd wag ar gyfer aelodau annibynnol oherwydd bod un aelod yn ymddiswyddo ac un aelod yn dod i ddiwedd ei dymor.  Gwneir penodiadau am dymor o rhwng 4 a 6 mlynedd, a gellir ymestyn y penodiad am dymor 4 blynedd pellach.  

 

Mae aelodau cymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl wedi’u tangynrychioli ar y Pwyllgor ar hyn o bryd, felly croesewir ceisiadau gan aelodau’r grwpiau hyn, ond ystyrir pob cais yn ôl teilyngdod.   

 

Os oes gennych ddiddordeb ewch i wefan Cyngor Caerdydd neu e-bostiwch gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk 


Rhaid i Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg fod heb unrhyw gyswllt â Llywodraeth Leol, ac mae cyfyngiadau statudol i’r perwyl hwn.  Mae’r categorïau canlynol o bobl wedi eu gwahardd yn unol â’r gyfraith rhag cael eu penodi.


• Cynghorwyr neu swyddogion presennol Cyngor Caerdydd (neu ŵr/gwraig neu bartner i gynghorydd neu swyddog) neu unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned;  
• Cyn-gynghorwyr neu gyn-swyddogion Cyngor Caerdydd; neu
• Gyn-gynghorwyr neu swyddogion unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned, oni bai fod y person wedi gadael y swydd honno dros 12 mis yn ôl. 
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Davina Fiore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro ar 029 2087 3905