Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Sylwch –

COVID 19 - Pandemig Coronafirws

Oherwydd cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad am bellhau cymdeithasol, ni chynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn eu lleoliad arferol. Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal yn rhithwir a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi cofrestru i siarad ‘partïon â diddordeb’ lle bo’n briodol. Ni fydd unrhyw gyfarfodydd yn cael eu gweddarlledu yn fyw ond byddant yn cael eu recordio i'w trosglwyddo wedi hynny trwy wefan gyhoeddus y Cyngor.

 

Gweddarlledu

Sylwch na fydd unrhyw gyfarfodydd yn cael eu gweddarlledu yn fyw ar hyn o bryd. 

 

Chwilio am Gofnodion, Agendâu ac Adroddiadau

 

 

Os gwelwch yn dda Nodyn: Nid yw eitemau o natur gyfrinachol neu eithriedig i'w trafod yn agored i'r cyhoedd a bydd yn cael ei nodi'n glir ar yr agenda perthnasol

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Chwefror 2021

Bydd pob Cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol 

  

Meeting dates

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

9 Chwef 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

8 Chwef;

22 Chwef

Trwyddedu – Statudol (10.00 a.m.)

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

11 Chwef

17 Chwef 

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.)

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

16 Chwef

Cynllunio (4.00 p.m.)

24 Chwef 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

9 Chwef

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

10 Chwef

Penodiad Uwch Reoli (9.30 a.m.)

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) (5.00 p.m.)

11 Chwef

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Archwilio

22 Chwef

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg (5.30 p.m.)

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

1 Chwef 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)

 

 

 

Dyddiadau ac Amserau Cyfarfodydd Pwyllgor

Gweld Amserlen Arfaethedig Cyfarfodydd Misol 2020/21

  

Gweld Amserlen Cyfarfodydd y Flwyddyn Drefol 2020/21

Gweld Amserlen Cyfarfodydd y Flwyddyn Drefol 2021/22

 

Agendâu

Committee Agendas, Minutes and Reports

Y Cyngor

Agendâu    

Cofnodion (Saesneg)

N.B. Nid yw'r cyfarfodydd hyn yn cael eu gweddarlledu yn fyw ar hyn o bryd.

Hafan Gwefan| Archif Gwe-ddarllediad 

[Flaenorol 28.11.18]

Recordiad cyfarfod 21.09.20

Recordiad cyfarfod 05.10.20

Recordiad cyfarfod 07.12.20

Y Cabinet Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Recordiad cyfarfod 27.07.20

Recordiad cyfarfod 07.09.20

Recordiad cyfarfod 21.09.20

Recordiad cyfarfod 05.10.20

Recordiad cyfarfod 19.10.20

Recordiad cyfarfod 02.11.20

Recordiad cyfarfod 16.11.20

Recordiad cyfarfod 30.11.20

Recordiad cyfarfod 07.12.20

Recordiad cyfarfod 21.12.20

Recordiad cyfarfod 11.01.21

Recordiad cyfarfod 25.01.21

Recordiad cyfarfod 08.02.21

Recordiad cyfarfod 22.02.21

Cyfarfod Blynyddol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Apeliadau Agendâu    
Archwilio Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Recordiad cyfarfod 29.07.20

Recordiad cyfardod 24.09.20

Recordiad cyfarfod 14.12.20

Cyswllt Cymunedol Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Recordiad cyfarfod 06.10.20 

Recordiad cyfarfod 26.01.21

Gwasanaethau Democrataidd Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi Agendâu Cofnodion (Saesneg) Recordiad cyfarfod 11.09.20

(Rhan I yn unig)  

Recordiad cyfarfod 18.12.20 (Rhan I yn unig)

Trwyddedu Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

 
Is-bwyllgor Trwyddedu Agendâu Cofnodion (Saesneg) Recordiad cyfarfod 03.07.20 
Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Recordiad Cyfarfod 30.07.20

Recordiad Cyfarfod 10.11.20

Recordiad Cyfarfod 15.12.20

Trwyddedu – Statudol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Agendâu Cofnodion   
Fforwm Mynediad Lleol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cynllunio  Agendâu Cofnodion (Saesneg)

N.B. Nid yw'r cyfarfodydd hyn yn cael eu gweddarlledu yn fyw ar hyn o bryd.

Cofrestrwch i Siarad | Hafan Gwefan| Archif Gwe-ddarllediad

[Flaenorol 28.11.18]

Recordiad Cyfarfod 02.09.20;

Recordiad Cyfarfod 30.09.20;

Recordiad Cyfarfod 04.11.20 

Recordiad Cyfarfod 25.11.20

Recordiad Cyfarfod 16.12.20

Recordiad Cyfarfod 21.01.21

Recordiad Cyfarfod 24.02.21

Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad

Recordiad Cyfarfod 15.07.20

Recordiad Cyfarfod 23.09.20

Recordiad Cyfarfod 21.10.20

Recordiad Cyfarfod 18.11.20

Recordiad Cyfarfod 16.12.20

Recordiad Cyfarfod 20.01.21

Recordiad Cyfarfod 11.02.21

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad

Recordiad Cyfarfod 22.09.20

Recordiad Cyfarfod 20.10.20

Recordiad Cyfarfod 17.11.20

Recordiad Cyfarfod 15.12.20

Recordiad Cyfarfod 19.01.21

Recordiad Cyfarfod 16.02.21

Craffu (Cartrefi a Chymunedau) Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad

Recordiad Cyfarfod 16.09.20

Recordiad Cyfarfod 14.10.20

Recordiad Cyfarfod 11.11.20

Recordiad Cyfarfod 09.12.20

Recordiad Cyfarfod 13.01.21

Recordiad Cyfarfod 10.02.21

Craffu (Dysgu a Diwylliant) Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad

Recordiad Cyfarfod 17.09.20

Recordiad Cyfarfod 15.10.20

Recordiad Cyfarfod 12.11.20

Recordiad Cyfarfod 10.12.20 

Recordiad Cyfarfod 14.01.21

Recordiad Cyfarfod 11.02.21

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad

Recordiad Cyfardod 13.10.20

Recordiad Cyfarfod 10.11.20

Recordiad Cyfarfod 08.12.20

Recordiad Cyfarfod 12.01.21

Recordiad Cyfarfod 09.02.21

Craffu (Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Tai a Diogelu’r Cyhoedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Dysgu Gydol Oes) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Gofal Cymdeithasol Ac Iechyd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Penodiad Uwch Reoli Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Penodiadau i’r Pwyllgor Safonau (Phwyllgor Penodiadau) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Safonau Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Proforma SC1 Cais am Ollyngiad (Hyd 2017) 

Recordiad cyfarfod 10.09.20

Recordiad cyfarfod 26.11.20

Recordiad cyfarfod 26.01.21

Ymchwilio Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Ymddiriedolaeth Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol Agendâu Cofnodion (Saesneg) Recordiad cyfarfor 19.10.20
Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Recordiad cyfarfod 28.09.20

Recordiad cyfarfod 18.01.21

 

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

SRS

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 

Agendâu

Cofnodion (Saesneg)   

Recordiad cyfarfod 29.09.20

Recordiad cyfarfod 08.12.20

 

Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Caerdydd

 

Cydgabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dysgwch fwy am gyfarfodydd, gofnodion, agendâu ac adroddiadau am y Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Cyd-graffu'r Fargen Dinas Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Craffu ar y Cyd yn y Rhanbarth Cyfalaf yng Nghaerdydd 

 

Prosiect Gwyrdd: Cyfarfod Cyd-bwyllgor

Gwybodaeth bellach am gyfarfodydd cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

 

Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr

Amserlenni Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr a arferir yn ystod pandemig Feirws Corona

 

Swyddi Gwag ar gyfer Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg  

Mae Cyngor Caerdydd yn ceisio penodi Aelodau Annibynnol newydd ar gyfer ei Bwyllgor Safonau a Moeseg.    

Mae gan y Pwyllgor Safonau a Moeseg rôl bwysig i’w chwarae o ran hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ran ymddygiad aelodau etholedig Cyngor Caerdydd a’r chwe Chyngor Cymunedol yn yr ardal.  Os ydych yn gwerthfawrogi democratiaeth leol, wedi ymrwymo i wasanaeth cyhoeddus ac yn gallu bod yn annibynnol, gwrthrychol a chryf eich cymhelliant efallai taw chi yw’r person cywir ar gyfer y rôl hon. 

 

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pump aelod annibynnol, un cynghorydd cymunedol a thri chynghorydd sir.   Ar hyn o bryd mae gennym ddwy swydd wag ar gyfer aelodau annibynnol oherwydd bod un aelod yn ymddiswyddo ac un aelod yn dod i ddiwedd ei dymor.  Gwneir penodiadau am dymor o rhwng 4 a 6 mlynedd, a gellir ymestyn y penodiad am dymor 4 blynedd pellach.  

 

Mae aelodau cymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl wedi’u tangynrychioli ar y Pwyllgor ar hyn o bryd, felly croesewir ceisiadau gan aelodau’r grwpiau hyn, ond ystyrir pob cais yn ôl teilyngdod.   

 

Os oes gennych ddiddordeb ewch i wefan Cyngor Caerdydd neu e-bostiwch gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk 


Rhaid i Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg fod heb unrhyw gyswllt â Llywodraeth Leol, ac mae cyfyngiadau statudol i’r perwyl hwn.  Mae’r categorïau canlynol o bobl wedi eu gwahardd yn unol â’r gyfraith rhag cael eu penodi.


• Cynghorwyr neu swyddogion presennol Cyngor Caerdydd (neu ŵr/gwraig neu bartner i gynghorydd neu swyddog) neu unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned;  
• Cyn-gynghorwyr neu gyn-swyddogion Cyngor Caerdydd; neu
• Gyn-gynghorwyr neu swyddogion unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned, oni bai fod y person wedi gadael y swydd honno dros 12 mis yn ôl. 
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Davina Fiore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro ar 029 2087 3905