Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Sylwch – 

Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-Leoliad y Cyngor.  Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio’n fyw a’u recordio i’w darlledu wedyn drwy wefan gyhoeddus y Cyngor. Bydd cyfarfodydd a gynhelir ar sail hybrid (gweler paragraffau 21.2 a 21.3) yn cael eu cynnal yn Siambr y Cyngor ac ar-lein.

 

 

 

Chwilio am Gofnodion, Agendâu ac Adroddiadau

 

 

Os gwelwch yn dda Nodyn: Nid yw eitemau o natur gyfrinachol neu eithriedig i'w trafod yn agored i'r cyhoedd a bydd yn cael ei nodi'n glir ar yr agenda perthnasol 

 

Dyddiadau ac Amseroedd Cyfarfodydd y Pwyllgor

 

Cyfarfodydd wedi'u Trefnu ar gyfer Medi 2022 - Pob Cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. ac fe'i cynhelir fel y nodir ar yr agenda

 

Meeting dates

Y Cyngor

26 Medi 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

29 Medi
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus 

(10.00 a.m.)

6 Medi 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

22 Medi gohiriwyd y cyfarfod oherwydd marwolaeth y Frenhines Elizabeth II. 

N.B. Mae cyfarfod 29 Medi bellach yn gyfarfid cwbl anghysbell

[Gweld Ffrwy Fyw]

 

5 Medi;

19 Medi 

8 Medi;

22 Medi;

29 Medi

Trwyddedu – Statudol

 

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) (5.00 p.m.)

Gohiriwyd y cyfarfod oherwydd marwolaeth y Frenhines Elizabeth II. 

14 Medi 

15 Medi

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) (5.00 p.m.)

Gohiriwyd y cyfarfod oherwydd marwolaeth y Frenhines Elizabeth II. 

13 Medi 

Cynllunio (4.00 p.m.) 

N.B. Cyfarfod cwbl anghysbell yw hwn bellach

[Gweld Ffrwy Fyw]

 

7 Medi;

28 Medi 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

6 Medi 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

08 Medi

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

 

7 Medi 

Penodiad Uwch Reoli 

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) 

Cyfarfod i'w ail gynnull oherwydd marwolaeth y Frenhines Elizabeth II. 

8 Medi 

Safonau (10.00 a.m.)

Gohiriwyd y cyfarfod oherwydd marwolaeth y Frenhines Elizabeth II. 

22 Medi 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

19 Medi gohiriwyd y cyfarfod oherwydd marwolaeth y Frenhines Elizabeth II. 

19 Medi

27 Medi

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru 

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)

27 Medi 

 

Gweld Amserlen Arfaethedig Cyfarfodydd Misol 2022/23

   

Gweld Amserlen Cyfarfodydd y Fflwyddyn Drefol 2022/23

 

Agendâu

Committee Agendas, Minutes and Reports

Y Cyngor

Agendâu  

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

 

Hafan Gwefan| Archif Gwe-ddarllediad 

[Flaenorol 28.11.18]

Canllaw Cyfranogiad y Cyhoedd

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers hynny Medi 2020

Y Cabinet

Agendâu

 

 

 

 

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

[Gweld Recordiadau Hybrid

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Cyfarfod Blynyddol Agendâu

Hysbysiadau Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Mai 2021 
Apeliadau Agendâu      
Llywodraethu ac Archwilio (Y Pwyllgor Archwilio gynt)

Agendâu

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Cyswllt Cymunedol

Agendâu

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Hydref 2020

Gwasanaethau Democrataidd

Agendâu

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2021 
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi Agendâu

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Trwyddedu Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

   
Is-bwyllgor Trwyddedu Agendâu

Hysbysiad Penderfyniad:

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020
Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus

Agendâu

 

 

 

 

Hysbysiadau Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Trwyddedu – Statudol

Agendâu

 

 

 

 

Hysbysiadau Penderfyniad

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Mawrth 2021
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Agendâu Cofnodion     
Fforwm Mynediad Lleol Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Mawrth 2021
Cynllunio 

Agendâu

 

 

 

 

 

 

Hysbysiadau Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Cofrestrwch i Siarad | Hafan Gwefan| Archif Gwe-ddarllediad

[Flaenorol 28.11.18]

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) Agendâu

Hysbysiadau Penderfyniad:

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Ionawr 2022

Cofrestrwch i Siarad Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Ionawr 2022 
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

Agendâu

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Cofrestrwch i Siarad

 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)

Agendâu

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Cofrestrwch i Siarad

 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

Agendâu

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Cofrestrwch i Siarad;

 

 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

Agendâu

 

 

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Cofrestrwch i Siarad

 

 

 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

Agendâu

 

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Cofrestrwch i Siarad;

 

 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Hydref 2020

Craffu (Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Craffu (Tai a Diogelu’r Cyhoedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Craffu (Dysgu Gydol Oes) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Craffu (Gofal Cymdeithasol Ac Iechyd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Penodiad Uwch Reoli Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Hafan Gwefan  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd 
Penodiadau i’r Pwyllgor Safonau (Phwyllgor Penodiadau) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Safonau

Agendâu

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Proforma SC1 Cais am Ollyngiad  

 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Ymchwilio Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

   
Ymddiriedolaeth Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd 
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Agendâu

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Hydref 2020
Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

Agendâu

 

 

Hysbysiad

Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

 

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

SRS

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 

Agendâu

 

Hysbysiad Penderfyniad;

Cofnodion (Saesneg)   

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

 

Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Caerdydd

 

Cydgabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dysgwch fwy am gyfarfodydd, gofnodion, agendâu ac adroddiadau am y Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Cyd-graffu'r Fargen Dinas Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Craffu ar y Cyd yn y Rhanbarth Cyfalaf yng Nghaerdydd 

[a weinyddwyd yn flaenorol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr] [bellach yn cael ei weinyddu gan Rhondda Cynon Taff - Gorffennaf 2021]

 

Prosiect Gwyrdd: Cyfarfod Cyd-bwyllgor

Gwybodaeth bellach am gyfarfodydd cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

 

Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr

Amserlenni Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr a arferir yn ystod pandemig Feirws Corona

 

Swyddi Gwag ar gyfer Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg  

Mae Cyngor Caerdydd yn ceisio penodi Aelodau Annibynnol newydd ar gyfer ei Bwyllgor Safonau a Moeseg.    

Mae gan y Pwyllgor Safonau a Moeseg rôl bwysig i’w chwarae o ran hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ran ymddygiad aelodau etholedig Cyngor Caerdydd a’r chwe Chyngor Cymunedol yn yr ardal.  Os ydych yn gwerthfawrogi democratiaeth leol, wedi ymrwymo i wasanaeth cyhoeddus ac yn gallu bod yn annibynnol, gwrthrychol a chryf eich cymhelliant efallai taw chi yw’r person cywir ar gyfer y rôl hon. 

 

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pump aelod annibynnol, un cynghorydd cymunedol a thri chynghorydd sir.   Ar hyn o bryd mae gennym ddwy swydd wag ar gyfer aelodau annibynnol oherwydd bod un aelod yn ymddiswyddo ac un aelod yn dod i ddiwedd ei dymor.  Gwneir penodiadau am dymor o rhwng 4 a 6 mlynedd, a gellir ymestyn y penodiad am dymor 4 blynedd pellach.  

 

Mae aelodau cymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl wedi’u tangynrychioli ar y Pwyllgor ar hyn o bryd, felly croesewir ceisiadau gan aelodau’r grwpiau hyn, ond ystyrir pob cais yn ôl teilyngdod.   

 

Os oes gennych ddiddordeb ewch i wefan Cyngor Caerdydd neu e-bostiwch gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk 


Rhaid i Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg fod heb unrhyw gyswllt â Llywodraeth Leol, ac mae cyfyngiadau statudol i’r perwyl hwn.  Mae’r categorïau canlynol o bobl wedi eu gwahardd yn unol â’r gyfraith rhag cael eu penodi.


• Cynghorwyr neu swyddogion presennol Cyngor Caerdydd (neu ŵr/gwraig neu bartner i gynghorydd neu swyddog) neu unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned;  
• Cyn-gynghorwyr neu gyn-swyddogion Cyngor Caerdydd; neu
• Gyn-gynghorwyr neu swyddogion unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned, oni bai fod y person wedi gadael y swydd honno dros 12 mis yn ôl. 
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Davina Fiore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro ar 029 2087 3905