Agendâu - Pwyllgor Cynllunio

 

Gallwch Ofyn am y Ddogfen hon Mewn Ffurfiau Eraill: Er Enghraifft: Ffont Mwy

 

 

Gweld y gweithdrefnau i'w defnyddio ar gyfer cyfarfodydd rhithwir yn ystod y Pandemig COVID-19 a gymeradwywyd o dan ddefnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr

 

** SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu cynnal yn eu lleoliad arferol. Cyfarfodydd rhithwir fydd y rhain a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Pwyllgor, Aelodau’r Cyngor a’r unigolion eraill hynny sy’n gysylltiedig â’r cais. Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu cofnodi i'w trosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk neu ffôn. 01446 709279

 

2020

2019

2018

2017

2016