Cost of Living Support Icon

Agendâu - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (Y Pwyllgor Archwilio gynt)

 

Gallwch Ofyn am y Ddogfen hon Mewn Ffurfiau Eraill: Er Enghraifft: Ffont Mwy

 

*** SYLWCH: Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-Leoliad y Cyngor.  Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio’n fyw a’u recordio i’w darlledu wedyn drwy wefan gyhoeddus y Cyngor. Bydd cyfarfodydd a gynhelir ar sail hybrid (gweler paragraffau 21.2 a 21.3) yn cael eu cynnal yn Siambr y Cyngor ac ar-lein. 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.  [Gweld Digwyddiadau Ffrwd Fyw sydd ar ddod]

 

Gweld y gweithdrefnau i'w defnyddio ar gyfer cyfarfodydd rhithwir yn ystod y Pandemig COVID-19 a gymeradwywyd o dan ddefnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017