Cost of Living Support Icon

Agendâu - Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

Gallwch Ofyn am y Ddogfen hon Mewn Ffurfiau Eraill: Er Enghraifft: Ffont Mwy

 

*** SYLWCH: Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-leoliad y Cyngor. Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio’n fyw a’u recordio i’w darlledu wedyn drwy wefan gyhoeddus y Cyngor. Bydd cyfarfodydd a gynhelir ar sail hybrid yn cael eu cynnal yn Siambr y Cyngor ac ar-lein. Gwiriwch agendâu cyfarfodydd unigol isod i nodi’r platfform (h.y. Anghysbell neu Hybrid) sydd i’w ddefnyddio i ffrydio’r cyfarfod 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.  [Gweld Digwyddiadau Ffrwd Fyw sydd ar ddod]

 

2024

  • 18 Mehefin N.B. - Sylwch, oherwydd materion technegol, na fydd y cyfarfod hwn yn cael ei ffrydio'n fyw. Bydd recordiad o'r cyfarfod ar gael yn dilyn y cyfarfod

2023

2018