Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cynllun Teithio Rhatach

Cynllun Cerdyn Teithio Rhatach i Drigolion Bro Morgannwg

 

Eich Cerdyn Teithio Rhatach 

 

Gwneud cais am gerdyn neu reoli'ch cerdyn drwy: 

Porth Cerdyn Teithio Rhatach Trafnidiaeth Cymru

Hysbysiad Preifatrwydd

 

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys, e-bostiwch travelcards@tfw.wales  neu ffoniwch 0300 303 4240.  Nodwch:  rydym yn derbyn mwy o alwadau nag arfer ar hyn o bryd. 

 

Gallwch ddarllen mwy am Gerdyn Teithio Rhatach Cymru yma.

 

  

Teithio ar Drenau 

Teithio gyda Thocyn Consesiynol Trenau Caerdydd a’r Cymoedd

Mae’r cynllun ar gael i holl ddeiliaid Tocyn Teithio Consesiynol a gyflwynir gan unrhyw Awdurdod Lleol yng Nghymru.  Bydd deiliaid tocynnau yn gymwys i gael gostyngiad o 34% ar brisiau lleol ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd, ar neu ar ôl 09.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener ac unrhyw bryd ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc.  

 

Trafnidiaeth Cymru


Cerdyn Rheilffordd Ar-lein

Cerdyn Cynllun Teithio gyda Gostyngiad i Bobl Ifanc Cymru 

Mae pobl ifanc rhwng 16 a 21 oed nawr yn gallu cofrestru eu diddordeb ar gyfer y ‘Cerdyn Cynllun Teithio gyda Gosgyngiad i Bobl Ifanc Cymru’ a fydd yn eu galluogi i dalu prisiau llai ar bob bws lleol a gwasanaethau TrawsCymru ledled Cymru. 

 

 Llyw.cymru/fyngherdynteithio

 

My Travel Pass banner