Cynllun Teithio Rhatach

Cynllun Cerdyn Teithio Rhatach i Drigolion Bro Morgannwg

 

Cardiau Teithio Consesiynol Newydd 

Mae gan y Cardiau Teithio Consesiynol olwg newydd ond maent yn cynnig yr un manteision teithio am ddim ar bob gwasanaeth bws lleol ledled Cymru.  Mae’r hen gardiau yn ddilys o hyd ar gyfer teithio tan 31 Rhagfyr 2019 ac yn cynnig yr un manteision. Gofynnir i ddeiliaid cardiau ac ymgeiswyr newydd wneud cais am gerdyn newydd o 9 Medi 2019 trwy borth ar-lein Trafnidiaeth Cymru: 

 

www.tfw.gov.wales/cy/cerdynteithio

Hysbysiad Preifatrwydd

 

Trafnidiaeth Cymru - rhybudd aflonyddwch gwasanaeth

 

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd y Porth Cerdyn Teithio Rhatach ar gael rhwng 6 ac 13 Medi. 

 

Mae Trafnidiaeth Cymru yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi. Byddwch yn gallu gwneud cais am Gerdyn Teithio Rhatach Cymru a chael mynediad i'ch cyfrif unwaith y daw'r gwaith cynnal a chadw i ben ddydd Llun 13 Medi 2021.

 

Os y gwnaethoch ymgeisio cyn 6 Medi 2021, ni fydd y gwaith cynnal a chadw’n effeithio ar eich cais ond ni fyddwch yn gallu olrhain eich cais tra bydd y safle all-lein.

 

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys, e-bostiwch travelcards@tfw.wales  neu ffoniwch 0300 303 4240.  Nodwch:  rydym yn derbyn mwy o alwadau nag arfer ar hyn o bryd. 

 

Gallwch ddarllen mwy am Gerdyn Teithio Rhatach Cymru yma.

 

  

Teithio ar Drenau 

Teithio gyda Thocyn Consesiynol Trenau Caerdydd a’r Cymoedd

Mae’r cynllun ar gael i holl ddeiliaid Tocyn Teithio Consesiynol a gyflwynir gan unrhyw Awdurdod Lleol yng Nghymru.  Bydd deiliaid tocynnau yn gymwys i gael gostyngiad o 34% ar brisiau lleol ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd, ar neu ar ôl 09.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener ac unrhyw bryd ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc.  

 

Trafnidiaeth Cymru


Cerdyn Rheilffordd Ar-lein

Cerdyn Cynllun Teithio gyda Gostyngiad i Bobl Ifanc Cymru 

Mae pobl ifanc rhwng 16 a 21 oed nawr yn gallu cofrestru eu diddordeb ar gyfer y ‘Cerdyn Cynllun Teithio gyda Gosgyngiad i Bobl Ifanc Cymru’ a fydd yn eu galluogi i dalu prisiau llai ar bob bws lleol a gwasanaethau TrawsCymru ledled Cymru. 

 

 Llyw.cymru/fyngherdynteithio

 

My Travel Pass banner