*Mae cynnwys y dudalen hon yn cael ei gyfieithu ar hyn o bryd a bydd ar gael cyn hir*

 

Cynllun Teithio Rhatach

Tocyn Bws a Chynllun Cerdyn Teithio Rhatach i Drigolion Bro Morgannwg

 

Teithiau'n rhad ac am ddim ar wasanaethau bws o fewn Cymru i bobl hŷn a phobl ag anabledd sy'n drigolion parhaol ym Mro Morgannwg.

 

Rydych chi'n gymwys i dderbyn cerdyn teithio rhatach os ydych chi'n drigolyn parhaol ym Mro Morgannwg ac yn perthyn i un o'r categorïau isod:

  • yn 60 oed neu'n hŷn
  • wedi eich cofrestru gyda'r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol fel person sy'n ddall neu'n rhannol ddall
  • wedi eich cofrestru gyda'r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol fel person sy'n fyddar neu'n rhannol fyddar
  • heb leferydd
  • heb freichiau neu â cholled tymor hir defnydd y ddwy fraich
  • yn berson ag anabledd neu sydd wedi dioddef anaf sydd wedi effeithio'n sylweddol ac yn y tymor hir ar eich gallu i gerdded
  • yn derbyn Lwfans Byw ag Anabledd (gyda chyfradd symudoldeb uwch)
  • yn derbyn taliad atodol symudoldeb pensiynwyr rhyfel
  • person ag anabledd dysgu, h.y. mewn cyflwr meddwl sydd wedi ei amharu neu sy'n anghyflawn, gan gynnwys effaith tymor hir ar allu meddyliol a deallusrwydd a rhyngweithio cymdeithasol
  • yn methu derbyn, wedi gwneud cais am, drwydded yrru i yrru cerbyd modur o dan Rhan III Deddf Traffig Ffyrdd 1998, yn amodol ar Gymal 92 y Ddeddf (ffitrwydd corfforol), ac eithrio camddefnydd cyson o gyffuriau neu alcohol, h.y. y gwrthodwyd trwydded yrru ar sail feddygol.

 

Apply for Bus Pass

Passes issued to persons with disabilities will only be validated for three years maximum, where and when it is established the person's disability may not be lifelong. The Council reserves the right to review the continued validity of such passes at any time. 

 

Charges will be applied for replacement bus passes where passes have been lost or stolen.

 

Am y cerdyn cyntaf a roddir ar y cais cychwynnol: Am ddim

Am gerdyn newydd lle bo niwed*: Am ddim

Am y cerdyn newydd cyntaf pan gaiff ei golli neu ei ddwyn: £5

Am yr ail gerdyn newydd pan gaiff ei golli neu ei ddwyn: £10

 

 

Tîm Cynllun Teithio Rhatach

Canolfan UnFro

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Holton Road

Y Barri

CF63 4RU

 

 

*am gerdyn newydd lle bo niwed, nad ydy e'n gweithio neu draul cyffredinol yn tarfu ar effeithlonrwydd y cerdyn ac y dychwelir y cerdyn at y Cyngor wrth wneud cais am gerdyn newydd. Os na ddychwelir y cerdyn, codir tâl yn unol â'r tâl a godir am gerdyn newydd pan fydd un wedi cael ei golli neu ei ddwyn.

 

Rail Travel

Cardiff and Valleys Line Concessionary Pass Travel

This scheme is available to all holders of a Concessionary Travel Pass issued by any Welsh Local Authority. Pass holders will be eligible for 34% off local fares on the Cardiff and Valleys network, on or after 09.30 Monday to Friday and any time Saturday, Sunday and Bank Holidays.

 

Arriva Trains Wales


Railcards Online

Welsh Young Persons Discounted Travel Scheme Card

Young persons aged 16 to 18 years are now able to register their interest for the new 'Welsh Young Persons Discount Travel Scheme Card'  which will enable them to receive discounted fares on all local bus and TrawsCymru services throughout Wales.

 

 Llyw.cymru/fyngherdynteithio