Cost of Living Support Icon

Cynllun Teithio Rhatach

Cynllun Cerdyn Teithio Rhatach i Drigolion Bro Morgannwg

 

Eich Cerdyn Teithio Rhatach 

Os yw eich prif gyfeiriad yng Nghymru a'ch bod naill ai'n 60 oed neu'n hŷn neu'n bodloni meini prawf cymhwysedd anabledd y Llywodraeth, gallwch deithio am ddim ar y rhan fwyaf o wasanaethau bysus yng Nghymru  a'r Gororau a chael gostyngiad neu deithio am ddim ar lawer o wasanaethau trenau.

 

Gwnewch gais am Gerdyn Teithio Rhatach 60 a hŷn Cymru

Mae gennych hawl i gael Cerdyn Teithio Rhatach os ydych o leiaf yn 60 oed ac mae eich prif breswylfa yng Nghymru.

 

Gwnewch gais am Gerdyn Teithio Rhatach 60 a hŷn Cymru

 

Gwnewch gais am Gerdyn Teithio Rhatach Cymru i Berson Anabl gyda Chydymaith

 

Gwnewch gais am Gerdyn Teithio Rhatach Cymru i Berson Anabl gyda Chydymaith

 

  

Teithio ar Drenau 

Teithio gyda Thocyn Consesiynol Trenau Caerdydd a’r Cymoedd

Mae’r cynllun ar gael i holl ddeiliaid Tocyn Teithio Consesiynol a gyflwynir gan unrhyw Awdurdod Lleol yng Nghymru.  Bydd deiliaid tocynnau yn gymwys i gael gostyngiad o 34% ar brisiau lleol ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd, ar neu ar ôl 09.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener ac unrhyw bryd ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc.  

 

Trafnidiaeth Cymru


Cerdyn Rheilffordd Ar-lein

Cerdyn Cynllun Teithio gyda Gostyngiad i Bobl Ifanc Cymru 

Mae pobl ifanc rhwng 16 a 21 oed nawr yn gallu cofrestru eu diddordeb ar gyfer y ‘Cerdyn Cynllun Teithio gyda Gosgyngiad i Bobl Ifanc Cymru’ a fydd yn eu galluogi i dalu prisiau llai ar bob bws lleol a gwasanaethau TrawsCymru ledled Cymru. 

 

 Llyw.cymru/fyngherdynteithio

 

My Travel Pass banner