Amserlenni Bws Ysgolion Cynradd

Blwyddyn Academaidd 2019/20

 

Primary School Bus Timetables
 Ysgol Amserlen  Lleoliad
Ysgol yr Eglwys yng Nghymru yr Holl Saint P140 Y Rhws  
Ysgol Gynradd Dinas Powys P145 Penarth
Ysgol Gynradd Llanfair P147  P147a Llanblethian / Y Bont-faen / Sain Tathan
Ysgol Gynradd Llancarfan P84 Y Rhws / Sain Tathan / Llan-Fair
Ysgol Gynradd Llangan P122 AM Treoes / Llangan
P122 PM Llangan / Treoes (Sylwch: yn gysylltiedig â Gwasanaeth Ysgol S22)
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansannor a Llanhari P97 Y Bont-faen / Aberthin / Ystradowen
P107 Penllyn / Craig Penllyn / Fferm Goch
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Pendeulwyn P89 Llanddunwyd i Pendeulwyn
P89a Llwyn Rhyddid Farm / Llanddunwyd / Hensol

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nhgymru Llanbedr-y-Fro

 

P60

 

Croes Cwrlwys / Sain Siorys 

P60A

Ystradowen 

Ysgol Gynradd Oakfield 

P153

Penarth / Y Barri
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru St Andras P135 Y Barri
Ysgol Gynradd Sain Illtyd P138 Eglwys Brewis / Sain Tathan (gorllewin)
Ysgol Gynradd Sain Tathan 351 (TP) Eglwys Brewis / MOD St Tathan (orllewin)
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant-y-Brid P95 Corntwn / Croes Ewenni / Aberogwr / Southerndown
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant P121 Y Bont-faen / Dresigin / Llandŵ / Llyswyrny
Ysgol Gynradd Gatholig St Helen P98  P108 Rhŵs / Thrwyn y Rhws
Ysgol Gynradd Catholig Joseph Sant P132

AM: Ddinas Powys / Ysgol Pen-y-Garth / Llandochau / Ysgol Gynradd Catholig St Joseph

PM: Ysgol Pen-y-Garth / Dinas Powys

P133

AM: Dinas Powys, Sili, Cosmeston a Penarth

PM: Llandochau, Penarth, Cosmeston, Sili a Dinas Powys

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Wig a Marcroes  P104 Sain Tathan / Eglwys Brewis
P105 Pentre Cwrt / Trebefered / Llanilltud Fawr / Sain Dunwyd / Facroes
Ysgol Gymraeg Dewi Sant P64 Thrwyn y Rhws / Y Rhŵs / Sain Tathan / Eglwys Brewis
P65 Wick
Ysgol Iolo Morganwg         P112 Gorntwn / Treoes / Llangan / Fferm Goch / Craig Penllyn / Penllyn / Pentre Meyrick
P113 Ystradowen / Trehyngyll
P114 Sain Siorys / Sain Nicolas / Dresimwn / Llantrithyd / Tre-Aubrey
P115 Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Sain Tathan / Llan-Fair
P117 Aberogwr / Southerndown / Saint-y-Brid / Castle Upon Alun / Gorntwn / Dregolwyn / Llyswyrny / Llandŵ
P117a Aberogwr / Southerndown / Saint-y-Brid / Castle Upon Alun / Yr Ysgubor Ganol / Gorntwn / Dregolwyn
P119 Hensol / Fferm Plwcca Dafydd / Tredodridge / Pendeulwyn / Llanbedr-y-Fro / Dresimwn / Tair Onen
Ysgol Pen Y Garth  P132

Ddinas Powys

P139 Bendrick / Sili / Swanbridge
Ysgol Sant Baruc P125 Y Barri
Ysgol Sant Curig  P98  P108 Y Rhŵs / Thrwyn y Rhŵs
P125 Y Barri

 

TP: Gwasanaeth talu prisiau