Cost of Living Support Icon

Amserlenni Bws Ysgolion Cynradd

Blwyddyn Academaidd 2023-24

Mae'r amseroedd codi a nodir yn rhai amcanol ac mae'n bosibl y gwnânt newid oherwydd traffig a thywydd.  Yn y boreau, sicrhewch fod plant yn y man codi o leiaf 5 munud cyn yr amser a nodir.

 

Mae’r amserlenni a restrir ar y dudalen hon ar gyfer gwasanaethau trafnidiaeth ysgol sy’n casglu a gollwng ar safleoedd bws penodol. Nid yw gwasanaethau tacsi a bws mini sy’n casglu a gollwng o gyfeiriadau cartref wedi’u rhestru ar y dudalen hon.

 

Primary School Bus Timetables
 Ysgol Amserlen  Lleoliad
Ysgol Gynradd Llangan P122 Treoes / Llangan
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansannor a Llanhari P97 Y Bont-faen / Aberthin / Ystradowen
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Pendeulwyn P89 Llanddunwyd i Pendeulwyn
P89a Hensol
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru St Andras P135 Y Barri
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant-y-Brid P95 Corntwn / Croes Ewenni / Aberogwr / Southerndown
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant P121 Y Bont-faen / Dresigin / Llandŵ / Llyswyrny
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Wig a Marcroes  P104 Sain Tathan / Eglwys Brewis
P105 Trebefered / Llanilltud Fawr / Sain Dunwyd / Facroes
Ysgol Gymraeg Dewi Sant P64 Thrwyn y Rhws / Y Rhŵs / Sain Tathan / Eglwys Brewis
Ysgol Iolo Morganwg         P112 Treoes / Llangan / Fferm Goch / Ruthin / Craig Penllyn / Penllyn / Pentre Meyrick
P113 Ystradowen / Trehyngyll
P114 Sain Siorys / Llantrithyd
P117a Aberogwr / Southerndown / Saint-y-Brid / Castle Upon Alun / Yr Ysgubor Ganol / Gorntwn / Dregolwyn
P117b Llyswyrny / Croes Sutton / Llandŵ / Nash
P119 Hensol / Fferm Plwcca Dafydd / Tredodridge / Pendeulwyn / Llanbedr-y-Fro / Dresimwn / Tair Onen
Ysgol Pen Y Garth P139 Dinas Powys / Sili