Amserlenni Bws Ysgolion Cynradd

Blwyddyn Academaidd 2018/19

 

Primary School Bus Timetables
 Ysgol Amserlen  Lleoliad
Ysgol yr Eglwys yng Nghymru yr Holl Saint P140 Pen-Marc, Y Rhws / Thrwyn y Rhws 
Ysgol y Ddraig P100 Camp Dwyrain Sain Tathan / Eglwys Brewis 
Ysgol Gynradd Llanfair P147 Llanblethian
Ysgol Gynradd Llancarfan P84 Y Rhws
Ysgol Gynradd Llangan P122 AM Treoes / Llangan
P122 PM Llangan / Treoes (Sylwch: yn gysylltiedig â Gwasanaeth Ysgol A22)
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansannor a Llanhari P97 Y Bont-faen / Aberthin / Ystradowen
P106 Tredodridge
P107 Llangan / Craig Penllyn / Penllyn 
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Pendeulwyn P89 Tair Onen / Llanddunwyd
P89a Llwyn Rhyddid Farm / Llanddunwyd / Hensol

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nhgymru Llanbedr-y-Fro

P60

 

Sain Siorys 

Ysgol Gynradd Oakfield

 

P153

Y Barri / Penarth

P155

Glan y Barri
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru St Andras P135 Y Barri
P146 Palmerston
Ysgol Gynradd Sain Tathan 351 MOD St Tathan (orllewin) / Eglwys Brewis 
P142 Y Rhŵs
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant-y-Brid P95 Corntwn / Croes Ewenni / Aberogwr / Southerndown
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant P121 Y Bont-faen / Siginstone / Llandŵ / Llyswyrni
Ysgol Gynradd Gatholig St Helen P98 Rhŵs / Thrwyn y Rhws
Ysgol Gynradd Catholig Joseph Sant P132

AM: Ddinas Powys / Ysgol Pen-y-Garth / Llandochau / Ysgol Gynradd Catholig St Joseph

PM: Ysgol Pen-y-Garth / Ddinas Powys

P133

AM: Dinas Powys, Sili, Cosmeston a Penarth

PM: Llandochau, Penarth, Cosmeston, Sili a Dinas Powys

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Wig a Marcroes  P104 Sain Tathan / Eglwys Brewis
P105 Trebefered / Llanilltud Fawr
Ysgol Gymraeg Dewi Sant P64 Thrwyn y Rhws / Y Rhŵs / Gileston / Sain Tathan / Eglwys Brewis
Ysgol Llanhari P62 Hensol
Ysgol Iolo Morganwg         P112 Treoes / Llangan / Fferm Goch / Pentre Meyrick
P112b Craig Penllyn / Penllyn
P113 Llwn Nwydog / White Lodge / Ystradowen / Trehyngyll
P114 Dyffryn / Llancarfan / Llantrithyd / Gigman / Eglwys Santes Fair
P115 Sain Tathan / Eglwys Brewis / Llanilltud Fawr / Pentre Cwrt
P116 Downs (A48) / Sain Nicolas / Tair Onen
P117 Y Wig / Monknash / Sain Dunwyd / Trefonnen / Llandŵ
P118 Southerndown / Castle Upon Alun / Tregolwyn / Llyswyrni
P119 Sain Nicolas / Llanbedr-y-Fro / Pendeulwyn / Hensol
Ysgol Pen Y Garth  P132

Ddinas Powys

P139 Bendrick / Sili / Swanbridge
Ysgol Sant Baruc P125 Y Barri
Ysgol Sant Curig  P108 Aberthaw Ddwyrain / Y Rhŵs / Thrwyn y Rhŵs
P125 Y Barri