Amserlenni Cludiant Ysgolion Uwchradd

Blwyddyn Academaidd 2019/20

 

bus timetables
 Ysgol Amserlen Lleoliad

Ysgol Ychwradd Whitmore

S2 (TP)

Ynys y Barri / Barri

 

S10 (TP)

Y Barri

S11 (TP)

Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Sain Tathan / Dwyrain Aberddawan / Rhws / Trwyn y Rhws

S14 (TP)

Y Barri (gorllewin) 

Esgob Llandaf     

S4

Treoes / Dresimwn / Sain Nicolas / Llanbedr-y-Fro

S5

Y Barri / Dinas Powys / Llandough

S6

Y Barri / Sili / Penarth

S8

Sain Tathan / Dwyrain Aberddawan / Rhws / Trwyn y Rhws / Y Barri / Gwenfô

Ysgol Uwchradd Pencoedtre  

S11 (TP)

Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Dwyrain Aberddawan / Y Rhws / Trwyn y Rhws 

S10 (TP)

Y Barri  

S14 (TP)

Y  Barri (gorllewin)

Ysgol Gyfun Y Bont-faen                  

S15

Eglwys Llanfair, Llandough

S17

Llancatal / Llantrithyd

S18

Sant-y-Brid / Castle Upon Alun / Llanffa / Nash

S20

Rhuthun / Fferm Goch / Graig Penllyn / Penllyn

S21

Tregolwyn 

S22

Treoes / Llangan Penllyn / (yn gysylltiedig â P122 PM)

S23

Llyswyrny / Tresigin / Llandŵ / Nash

S24a

Aberogwr / Pentref Ogwr

S24b

Aberogwr / Sotherndown / Saint-y-Brid

S25

Apple Tree Cottage / Llwyn-rhyddid Cottages / Hensol / Phendeulwyn / Llanddunwyd

S26

Sain Lythan / Dyfryn / Tair Onen / Dresimwn

S26a

Llanddunwyd

S27

Mwltwn / Llancarfan / Croes Pan  

S28

Croes Cwrlys / Y Downs / Sain Nicolas / Tresimwn

S29

Y Wig / Ewenni / Corntwn

S30

Fferm Bigam / Y Coetiroedd / Golygfa Ddymunol / Melin Wynat / Pen y Lan

S31

Ystradowen / Maendy

S32

 

 

Teras y Drope / Sain Siorys / Llanbedr-y-Fro / Llanddunwyd

S33

Llanbedr-y-fro 

Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr   

S35

Sain Tathan (Rhodfa Berkrolles)

S36 / S38

Sain Tathan / Porth Dwyreiniol Sain Tathan 

S37

Y Wig / Frychdwn / As Fawr / Marcroes / Sain Dunwyd

S39

Llanganna /  Tregolwyn / Y Bont-Faen

S40

Eglwys Brewys 

S42 / S45

Gorsaf y Rhws / Trem Echni, Trwyn y Rhws

S43

Ffordd Porthkerry a Ffordd Fontygary, Y Rhws

S44

Holiday Inn Express, Rhodfa Port / Y Rhws / Ddwyrain Aberddawan / Ty Tynewydd (B4265)

Coleg 6ed Dosbarth Dewi Sant

S46

Llandough / Dinas Powys / Sili / Penarth

S47

Y Barri / Ynys Y Barri / Lidls, Pencoedtre

S48

Y Wig / Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Sain Tathan / Ddwyrain Aberddawan / Croes Ffwnmwn / Y Rhws / Gorsaf Rhws / Rhodfa Port, Y Barri / Gwenfô / Croes Cwrlys

Ysgol Gyfun Babyddol Sant Richard Gwyn

S49 (TP)

Y Barri

S50

Y Barri / Ynys Y Barri / Glannau'r Barri

S51

Sili / Penarth / Llandochau / Dinas Powys

S52

Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Sain Tathan / Y Rhws / Gorsaf Rhws / Trwyn Y Rhws / Rhodfa Port, Y Barri

S60

Llwyneliddon

SRG1

Croes Cwrlys, Gwenfô

Ysgol Gufyn Stanwell

 

 

 

S56

Rhodfa Cog, Sili

S57 / S58

Bendrick / Sili / Croes Swanbridge

Ysgol Gyfun Bro Morgannwg   

 

 

 

 

S2 (TP)

Ynys y Barri / Y Barri 

S10 (TP)

Y Barri

S14 (TP)

Y Barri (gorllewin)

S74

Eglwys Brewis / Sain Tathan / Ddwyrain Aberddawan / Y Rhws / Gorsaf Rhws / Trem Echni, Trwyn y Rhws

S75

Aberogwr / Southerndown / Y Wig / Marcroes / Sain Dunwyd / Llanilltud Fawr / Trebevered 

S76

Redlands Road, Lavernock Road, Penarth

S76a

Rhodfa Dinas, Penarth / Cosmeston / Croes Swanbridge / Sili / Hayes Road, Bendrick

S77

Llandochau / Ddinas Powys

S78

Ewenni / Y Bont-Faen / Tair-Onen (A48) / Tresimwn / Sain Nicolas / Gwenfô

S79

Tregolwyn / Llyswyrny / Llandŵ / Tresigin / Llancatal

S80

Penarth Marina / Cogan / Penarth

S81

Talygarn / Ystradowen / Prysg / Maendy / Aberthin / Canolfan Hawcio Cymru

S82a

Llanblethian / Llandough (Y Bont-Faen)

S82b

Eglwys Llanfair

S83

Treoes / Penllyn / Llantrithyd / Llancarfan / Mwltwn

Ysgol Gyfun Llanhari

S66a

Ystradowen

Ysgol Plasmawr

S64

Llanbedr-y-Fro / Sain Siorys / Rhodfa Drope

Ysgol Uwchradd Mary Immaculate

S67

Sili

 

TP: Gwasanaeth talu prisiau