Cost of Living Support Icon

Amserlenni Cludiant Ysgolion Uwchradd

Amserlenni Cludiant Ysgolion Uwchradd am Flwyddyn Academaidd 2023-24

Mae'r amseroedd codi a nodir yn rhai amcanol ac mae'n bosibl y gwnânt newid oherwydd traffig a thywydd.  Yn y boreau, sicrhewch fod plant yn y man codi o leiaf 5 munud cyn yr amser a nodir.

 

Mae’r amserlenni a restrir ar y dudalen hon ar gyfer gwasanaethau trafnidiaeth ysgol sy’n casglu a gollwng ar safleoedd bws penodol. Nid yw gwasanaethau tacsi a bws mini sy’n casglu a gollwng o gyfeiriadau cartref wedi’u rhestru ar y dudalen hon.

 

3
bus timetables
 Ysgol Amserlen Lleoliad

Ysgol Ychwradd Whitmore

S11 / S74

Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Sain Tathan / Y Rhws / Trwyn y Rhws

Esgob Llandaf     

S6

Dinas Powys / Llandough

S8

Sain Tathan / Dwyrain Aberddawan / Rhws / Trwyn y Rhws / Y Barri / Gwenfô

Ysgol Uwchradd Pencoedtre  

S11 / S74

Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Dwyrain Aberddawan / Y Rhws / Trwyn y Rhws

Ysgol Gyfun Y Bont-faen

S15

Eglwys Llanfair, Llandough

S16a

Rhoose Point

S16b

Rhoose (Post Office, Fonmon Road, East Aberthaw)
S16c Rhoose (Spar/Station Road, Porthkerry Road)

S17

Penmark / Llancatal / Llantrithyd

S18

Castle Upon Alun / Llanffa / Llandŵ / Nash

S20

Rhuthun / Fferm Goch / Graig Penllyn / Penllyn / Pentre Meurig

S21

Tregolwyn / Pentre Meurig

S22

Treoes / Llangan Penllyn / (yn gysylltiedig â P122 PM)

S23

Llyswyrny / Tresigin / Llandŵ

S24a

Southerndown / Aberogwr

S24b

Saint-y-Brid

S25

Apple Tree Cottage / Llwyn-rhyddid Cottages / Hensol / Phendeulwyn / Llanddunwyd

S26

Sain Lythan / Tair Onen / Dresimwn

S26a

Llanddunwyd

S27

Dyffryn / Mwltwn / Llancarfan / Croes Pan  

S28

Croes Cwrlys / Y Downs / Sain Nicolas / Tresimwn

S29

Y Wig / Ewenni / Corntwn

S31

Ystradowen / Maendy

S32

Teras y Drope / Sain Siorys / Llanbedr-y-Fro / Llanddunwyd

S33

Llanbedr-y-fro 

Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr   

S35

Sain Tathan (Rhodfa Berkrolles)

S36 / S38

Sain Tathan / Porth Dwyreiniol Sain Tathan 

S37

Y Wig / Frychdwn / As Fawr / Marcroes / Sain Dunwyd

S40

Eglwys Brewys 

S42

Trwyn y Rhws (Trem Echni), Rhws

S43

Rhws (dwyrain)

S44

Y Rhws / Ddwyrain Aberddawan / Ty Tynewydd (B4265)

Coleg 6ed Dosbarth Dewi Sant

S46

Llandough / Dinas Powys / Lidl, Pencoedtre / Sili / Penarth

S47

Y Barri / Ynys Y Barri 

S48

Y Wig / Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Sain Tathan / Ddwyrain Aberddawan / Croes Ffwnmwn / Y Rhws / Gorsaf Rhws / Y Barri / Gwenfô / Croes Cwrlys

Ysgol Gyfun Babyddol Sant Richard Gwyn

S50

 Y Barri / Ynys Y Barri / Glannau'r Barri

S51

Penarth

S51a

Llandochau / Dinas Powys

S52

Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Sain Tathan / Y Rhws / Gorsaf Rhws / Trwyn Y Rhws / Rhodfa Port, Y Barri

SRG1

Croes Cwrlys, Gwenfô

Ysgol Gufyn Stanwell

 

 

 

S56

Rhodfa Cog, Sili

S57 / S58

Bendrick / Sili / Croes Swanbridge

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg   

 

 

 

 

S11 / S74 Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Sain Tathan / Y Rhws / Trwyn y Rhws
S74 Silstwn / Y Rhws / Gorsaf Rhws / Trwyn y Rhws (Trem Echni)

S75

Llanilltud Fawr

S75a

Aberogwr, Southerndown, Y Wig, Macroes, Llanilltud Fawr

S76

Llandochau, Redlands Road, Lavernock Road, Penarth

S76a

Rhodfa Dinas, Penarth / Cosmeston / Croes Swanbridge / Sili / Hayes Road, Bendrick

S77

Ddinas Powys

S78

Ewenni / Y Bont-Faen / Tair-Onen (A48) / Tresimwn / Sain Nicolas / Gwenfô

S80

Penarth Marina / Cogan / Penarth

 

Mae gwasanaethau preifat yn cael eu rhedeg i ysgolion sydd heb eu contractio gan Gyngor Bro Morgannwg. Rhestrir yr amserlenni isod i rieni eu gweld. Ni ddylid cyfeirio ymholiadau a chwynion am y gwasanaethau hyn at y Cyngor, ond at y gweithredwr.

Nid yw'r rhain yn rhad ac am ddim a'r gweithredwyr sy'n pennu'r prisiau.

 

  • CC1 Ysgol Gyfun y Bont-faen (Y Barri, Y Rhws, Sain Tathan, Llanilltud Fawr)
  • SC1 St Cyres (Y Barri, Gwenyn, Sili) - nodwch fod gan y Cyngor ddisgyblion cymwys ar y gwasanaeth hwn oherwydd newidiadau dalgylch.
  • S14 Whitmore/Pencoedtre/Ysgol Bro Morgannwg (Y Barri)
  • S49 Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn (Y Barri)