Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Amserlenni Cludiant Ysgolion Uwchradd

Amserlenni Cludiant Ysgolion Uwchradd am Flwyddyn Academaidd 2022-23

Mae'r amseroedd codi a nodir yn rhai amcanol ac mae'n bosibl y gwnânt newid oherwydd traffig a thywydd.  Yn y boreau, sicrhewch fod plant yn y man codi o leiaf 5 munud cyn yr amser a nodir.

 

Mae’r amserlenni a restrir ar y dudalen hon ar gyfer gwasanaethau trafnidiaeth ysgol sy’n casglu a gollwng ar safleoedd bws penodol. Nid yw gwasanaethau tacsi a bws mini sy’n casglu a gollwng o gyfeiriadau cartref wedi’u rhestru ar y dudalen hon.

 

bus timetables
 Ysgol Amserlen Lleoliad

Ysgol Ychwradd Whitmore

S11

Llanilltud Fawr / Sain Tathan / Y Rhws

Esgob Llandaf     

S5

Y Barri / Dinas Powys / Llandough

S8

Sain Tathan / Dwyrain Aberddawan / Rhws / Trwyn y Rhws / Y Barri / Gwenfô

Ysgol Uwchradd Pencoedtre  

S11

Llanilltud Fawr / Dwyrain Aberddawan / Y Rhws

Ysgol Gyfun Y Bont-faen

S15

Eglwys Llanfair, Llandough

S16 / S16A

Rhws / Trwyn y Rhws

S17

Penmark / Llancatal / Llantrithyd

S18

Castle Upon Alun / Llanffa / Llandŵ / Nash

S20

Rhuthun / Fferm Goch / Graig Penllyn / Penllyn / Pentre Meurig

S21

Tregolwyn / Pentre Meurig

S22

Treoes / Llangan Penllyn / (yn gysylltiedig â P122 PM)

S23

Llyswyrny / Tresigin / Llandŵ

S24a

Southerndown / Aberogwr

S24b

Saint-y-Brid

S25

Apple Tree Cottage / Llwyn-rhyddid Cottages / Hensol / Phendeulwyn / Llanddunwyd

S26

Sain Lythan / Tair Onen / Dresimwn

S26a

Llanddunwyd

S27

Dyffryn / Mwltwn / Llancarfan / Croes Pan  

S28

Croes Cwrlys / Y Downs / Sain Nicolas / Tresimwn

S29

Y Wig / Ewenni / Corntwn

S31

Ystradowen / Maendy

S32

Teras y Drope / Sain Siorys / Llanbedr-y-Fro / Llanddunwyd

S33

Llanbedr-y-fro 

Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr   

S35

Sain Tathan (Rhodfa Berkrolles)

S36 / S38

Sain Tathan / Porth Dwyreiniol Sain Tathan 

S37

Y Wig / Frychdwn / As Fawr / Marcroes / Sain Dunwyd

S40

Eglwys Brewys 

S42 / S43

Gorsaf y Rhws / Trwyn y Rhws (Trem Echni), Rhws

S44

Holiday Inn Express, Rhodfa Port / Y Rhws / Ddwyrain Aberddawan / Ty Tynewydd (B4265)

Coleg 6ed Dosbarth Dewi Sant

S46

Llandough / Dinas Powys / Lidl, Pencoedtre / Sili / Penarth

S47

Y Barri / Ynys Y Barri 

S48

Y Wig / Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Sain Tathan / Ddwyrain Aberddawan / Croes Ffwnmwn / Y Rhws / Gorsaf Rhws / Y Barri / Gwenfô / Croes Cwrlys

Ysgol Gyfun Babyddol Sant Richard Gwyn

S50

 Y Barri / Ynys Y Barri / Glannau'r Barri

S51

Penarth

S51a

Llandochau / Dinas Powys

S52

Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Sain Tathan / Y Rhws / Gorsaf Rhws / Trwyn Y Rhws / Rhodfa Port, Y Barri

SRG1

Croes Cwrlys, Gwenfô

Ysgol Gufyn Stanwell

 

 

 

S56

Rhodfa Cog, Sili

S57 / S58

Bendrick / Sili / Croes Swanbridge

Ysgol Gyfun Bro Morgannwg   

 

 

 

 

S11 Llanilltud Fawr / Sain Tathan / Y Rhws
S74 Silstwn / Y Rhws / Gorsaf Rhws / Trwyn y Rhws (Trem Echni)

S75

Llanilltud Fawr

S75A

Aberogwr, Southerndown, Y Wig, Macroes

S76

Redlands Road, Lavernock Road, Penarth

S76a

Rhodfa Dinas, Penarth / Cosmeston / Croes Swanbridge / Sili / Hayes Road, Bendrick

S77

Llandochau / Ddinas Powys

S78

Ewenni / Y Bont-Faen / Tair-Onen (A48) / Tresimwn / Sain Nicolas / Gwenfô

S80

Penarth Marina / Cogan / Penarth