Amserlenni Cludiant Ysgolion Uwchradd

Blwyddyn Academaidd 2018/19

 

bus timetables
 Ysgol Amserlen Lleoliad

Archesgob McGrath

S61

Y Wig / Aberogwr 

Ysgol Ychwradd Whitmore

S2

Ynys y Barri / Barri

(gwasanaeth talu prisiau)

S10

Y Barri (gwasanaeth talu prisiau)

S11 - Dros dro

Dwyrain Aberddawan / Rhws / Trwyn y Rhws

S14

Y Barri (gwasanaethau talu prisiau)

Esgob Llandaf     

S4

Corntwn / Treoes / Dresimwn / Sain Nicolas

S5

Ynys y Barri / Y Barri / Dinas Powys / Llandough

S6

Cogan / Tregatwg / Pencoedtre

S7

Llwyngibbon / Llanbedr y Fro

S8

Sain Tathan / Dwyrain Aberddawan / Rhws / Trwyn y Rhws / Gwenfô

S12

 Y Barri

Ysgol Uwchradd Pencoedtre  

S11

Dwyrain Aberddawan / Y Rhws / Trwyn y Rhws 

S3

Ynys y Barri / Y Barri

S10

Y Barri  (gwasanaeth talu prisiau)

S14

Y  Barri (gwasanaeth talu prisiau)

Ysgol Gyfun Y Bont-faen                  

S15

Eglwys Llanfair

S16

Llandochau (Y Bont-Faen)

S17

Llancatal / Llantrithyd

S18

Y Wig / Fferm Durvall / Sant-y-Brid / Castle Upon Alun / Llanffa 

S20

Rhuthun / Fferm Goch / Graig Penllyn

S21

Tregolwyn 

S22

Treoes / Llangan (yn gysylltiedig â P122 PM)

S23

Llyswyrny / Tresigin / Llandŵ / Nash

S24

Aberogwr / Pentref Ogwr

S25

Apple Tree Cottage / Llwyn-rhyddid Cottages / Hensol / Phendeulwyn / Llanddunwyd

S26

Sain Lythan / Dyfryn / Tair Onen

S26a

A48 / Tair Onen / Llanddunwyd

S27

Mwltwn / Llancarfan / Croes Pan / Troi Llanbydderi 

S28

Croes Cwrlys / Y Downs / Sain Nicolas / Tresimwn

S29

Ewenni / Corntwn

S30

Fferm Bigam / Y Coetiroedd / Golygfa Ddymunol / Melin Wynat / Pen y Lan

S31

Ystradowen / Maendy

S32

 

S32 dros dro

Teras y Drope / Sain Siorys / Llanbedr-y-Fro

 

Amserlen dros dro yn ystod cyfnod caus ffordd yn Logwood (tua 7 wythnos)

S33

 

S33 dros dro

Llanbedr-y-fro / Gwerne-y-Steeple

 

Amserlen dros dro yn ystod cyfnod caus ffordd yn Logwood (tua 7 wythnos)

S34

 Southerndown / Sant-y-brid   

Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr   

S35

 Sain Tathan (Rhodfa Berkrolles)

S36 / S38

 Sain Tathan / Porth Dwyreiniol Sain Tathan 

S37

 Y Wig / Frychdwn / Asfawr / Marcroes

S39

 Llanganna /  Y Bont-Faen / Tregolwyn

S40

Eglwys Brewys / Gwersyll Gorllewinol Sain Tathan (Sgwâr Darnau Coed)

S42 

Gorsaf y Rhws / Trwyn y Rhws

S43

Gorsaf y Rhws / Trwyn y Rhws / Y Rhws (Ffordd Porthkerry a Ffordd Fontygary)

S44

Holiday Inn Express (Rhodfa Port) / Y Rhws / Ffwl-Y-Mwn / Ty Tynewydd (B4265)

Coleg 6ed Dosbarth Dewi Sant

S46

Ynys y Barri / Y Barri / Ddinas Powys / Merrie Harrier

S47

Y Barri / Sili / Cosmeston / Penarth / Cogan

S48

Y Wig / Llanilltud Fawr / Sain Tathan / Porth Dwyreiniol Sain Tathan / Pentref Sain Tathan / Ddwyrain Aberddawan / Croes Ffwnmwn / Y Rhws / Y Barri (Rhodfa Port) / Gwenfô 

Ysgol Gyfun Babyddol Sant Richard Gwyn

S49

Y Barri (gwasanaeth talu prisiau)

S50

Ynys y Barri / Y Barri

S51

Llandochau / Cogan / Penarth / Cosmeston / Sili

S52 - Dros dro

Y Wig / Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Sain Tathan / Y Barri

S53

Penarth / Ddinas Powys 

S54 - Dros dro

Ddwyrain Aberddawan / Y Rhws / Trwyn y Rhws

S60

Fferm Ymddiriedolaeth Amelia / Llwyneliddon

Ysgol Gyfun Stanwell

S55

Sili (Rodfa Eglwys)

S56

Sili (Swyddfa’r Post)

S57

Bendrick / Sili / Croes Swanbridge

S58

Sili (Rhodfa Cog)

Ysgol Gyfun Bro Morgannwg   

 

 

 

 

S2

Ynys y Barri / Y Barri (gwasanaerh talu prisiau)

S10

Y Barri (gwasanaeth talu prisau)

S74 - Dros dro

Eglwys Brewis / Sain Tathan / Ddwyrain Aberddawan / Y Rhws / Trwyn y Rhws

S75 - Dros dro

Aberogwr / Southerndown / Y Wig / Marcroes / Sain Dunwyd / Llanilltud Fawr / Trebevered 

S76

Penarth (Redlands Road)

S76a

Penarth (Dinas Road) / Cosmeston / Croes Swanbridge / Sili / Hayes Road

S77

Llandochau / Ddinas Powys

S78

Ewenni / Y Bont-Faen / Tair-Onen (A48) / Tresimwn / Sain Nicolas / Gwenfô

S79

Tregolwyn / Llyswyrny / Llandŵ / Tresigin / Llancarfan

S80

Penarth (Windsor Road)

S81/S84

Crossways / Llanblethian / Llandough / Ystradowen / Maendy / Prysg / Llanddunwyd 

S82

Eglwys Llanfair

S83

Treoes / Graig Penllyn / Penllyn / Aberthin / Llantrithyd

Ysgol Gyfun Llanhari

 

S66

Hensol

S66A

Ystradowen

Ysgol Plasmawr

S64

Rhodfa Drope / Llansanffraid-ar-Elai