Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Gwybodaeth Busnes

Defnyddiwch yr adnoddau a’r dolenni ar y dudalen hon i ddod o hyd i wybodaeth am weithredu busnes yn y Fro.  

 

Cyn y gallwch weithredu eich busnes, mae nifer o ofynion a thrwyddedau y gallai fod angen i chi eu diwallu.  Gall y gofynion amrywio yn dibynnu ar y math o fusnes, a’r dewisiadau a wnewch ynghylch sut mae eich busnes yn gweithredu. Defnyddiwch yr adnoddau yma i ddeall popeth o’ch camau cynllunio cychwynnol ar gyfer safleoedd, i drwyddedu a gweithredoedd. 

 

Information sign

 

Gwybodaeth Cynllunio

Gwybodaeth am ganiatâd cynllunio, newid defnydd a busnes yn y cartref.

Rheoli Adeiladu

Gwybodaeth am safonau adeiladu ar gyfer meddiannu safleoedd. 

Trwyddedu

Cofrestru neu drwyddedu i weithredu busnes yn y Fro.

Gwasanaethau Rheoleiddiol a Rennir

Gwybodaeth am hylendid bwyd, iechyd a diogelwch, llygredd sŵn a mwy. 
Ardrethi Busnes
Gwybodaeth am ardrethi annomestig (ardrethi busnes), rhyddhad ardrethi a thaliadau.
Caffael
Cyfleoedd gan Gyngor y Fro, a gwybodaeth am GwerthwchiGymru.
Gwastraff Busnes/Masnachol
Gwybodaeth am wastraff masnachol, casgliadau, ailgylchu a chadw gwastraff. 
Cydymffurfiaeth Landlordiaid
Adnoddau yn ymwneud ag achrediad landlordiaid a hawliau tenantiaid. 

Cysylltu â Ni

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth.