Cost of Living Support Icon

MIPIM 2022

Mae Bro Morgannwg yn un o ardaloedd mwyaf deniadol Cymru ac mae'n cael ei sgorio'n gyson yn un o'r lleoedd gorau i fyw a gweithio ynddynt yng Nghymru.

 

Mae gan y Fro, gyda seilwaith gwych a buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru, yr adnoddau perffaith i ddarparu eich holl anghenion busnes ac mae'n lle gwych i'ch cyflogeion alw'n gartref iddynt.

 

 

I gael rhagor o wybodaeth am MIPIM ewch i: 

MIPIM 2022