Cost of Living Support Icon

Cyngor a Chanllaw Busnes

Os ydych yn fusnes, sefydliad neu grŵp cymunedol ym Mro Morgannwg, mae cyngor a chymorth i'ch helpu gyda’ch busnes newydd neu bresennol.

  

Dilynwch y dolenni a ddarperir i ddod o hyd i gymorth a gwybodaeth a fydd o fudd i chi p'un a ydych yn tyfu ac yn ehangu eich busnes, neu ar fin dechrau.  Manteisiwch ar yr amrywiaeth o gyngor, hyfforddiant a gweithdai sydd ar gael, y mae llawer ohono’n cael ei ddarparu am ddim. 

 

Baner Graff Cyngor Busnes

Busnes Cymru

Canllaw a hyfforddiant arbenigol ar bob agwedd ar weithgarwch busnes. 

Adfywio Busnes

Help a chymorth i ddewis y statws sydd fwyaf addas i chi. 

Technoleg Ddigidol

Gwella eich defnydd a’ch gwybodaeth o gyfleoedd mewn technoleg newydd.  

Cymunedau Gwledig Creadigol

Menter adfywio gwledig y Fro, yn datblygu projectau a syniadau arloesol. 

Ffermwyr a Choedwigwyr

Cyngor am faterion a chynlluniau twf yn y sector amaethyddol.   

Busnesau Canol y Dref

Fforymau ac arferion gorau i gefnogi ein trefi bywiog.

Busnesau Twristiaeth

Gwybodaeth a chymorth i fusnesau twristiaeth.  

Mentora Cyfoedion

Gwasanaeth sy’n paru busnesau Cymru gyda mentoriaid busnes profiadol.  

Busnes Cymdeithasol Cymru

Cymorth i unrhyw un sy’n ystyried dechrau neu weithredu busnes cymdeithasol. 

GVS

Cymorth a chyngor i wirfoddolwyr a grwpiau gwirfoddol. 

Syniadau Mawr Cymru

Cyngor i unrhyw un sy’n dechrau eu busnes eu hunain. 

Ymddiriedolaeth y Tywysog

Darparu rhaglenni a chymorth i bobl ifanc. 

Pecyn Cymorth Safle Gwersylla

Canllaw bras i sefydlu eich safle gwersylla eich hun.

Pecyn Cymorth Sinema Cymunedol

Canllaw i sefydlu eich sinema cymunedol eich hun.

    Canllaw Cynllun Busnes           

Canllaw i baratoi cynllun busnes gwych.

 

           Prentisiaethau                         

Gwybodaeth ynghylch prentisiaethau yng Nghymru. 

Cysylltu â Ni 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth.