Grant Llawrydd 

Grant yw hwn i ddarparu cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19.

  

Diben y grant yw cefnogi gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol sy'n wynebu heriau ariannol yn y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Ebrill 2021 o ganlyniad i COVID-19.

  

Mae Cam 3 y gronfa llawrydd bellach ar gau

 

 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd wrth ddefnyddio gwasanaethau’r Cyngor.