Cost of Living Support Icon

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud - Ar Gau

Mae hon yn gronfa sy’n darparu cymorth ariannol i fusnesau sy’n wynebu heriau gweithredol ac ariannol a achosir gan y cyfyngiadau symud cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru yn sgil COVID-19.

 

Diben y gronfa yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau sydd wedi’u rhoi ar waith.

 

Rydym wedi dyrannu'r arian sydd ar gael ar hyn o bryd i'r Awdurdo Lleol.