Gweithdai

Rydyn ni’n cynnal gweithdai am ddim ar gyfer Busnes Cymru yn Swyddfa’r Dociau, Y Barri yn rheolaidd. 

 

I gadw lle ar y cyrsiau a restrir cliciwch ar y llun, i ddysgu am weithdai tebyg ym Mro Morgannwg a’r ardal ehangach dilynwch y ddolen hon Canfod Digwyddiadau a theipio eich cod post yn y blwch priodol. 

 

Business Wales logo

Rheoli Eich Cyllid & Treth

  • 14 Mawrth 2019, 9.30am - 16.00pm

 

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain.

 

Business Wales logo

Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni 

  • 28 Mawrth 2019, 9.15am - 16.00pm


Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

 

Cysylltu â Ni 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth.