Gweithdai

Rydyn ni’n cynnal gweithdai am ddim ar gyfer Busnes Cymru yn Swyddfa’r Dociau, Y Barri yn rheolaidd. 

 

I gadw lle ar y cyrsiau a restrir cliciwch ar y llun, i ddysgu am weithdai tebyg ym Mro Morgannwg a’r ardal ehangach dilynwch y ddolen hon Canfod Digwyddiadau a theipio eich cod post yn y blwch priodol. 

 

 

 

Business Wales logo

Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

  • 14 Mai 2019


Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

Business Wales logo

Sut I Dendro: Rhagarweiniol

  • 22 Mail 2019, 9.00 - 15.30


Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn ennill mwy o dendrau sector cyhoeddus. Byddwn yn dangos i chi sut i fanteisio ar y £4.3 miliwn sy’n cael ei wario gan y sector cyhoeddus yng Nghymru. Byddwn yn rhannu gwybodaeth werthfawr am y broses, y rheolau a’r rheoliadau mae angen i chi eu dilyn.

Business Wales logo

Ymchwil a Chynllunio'ch Gweithgareddau Marchnata

  • 30 Mai 2019, 9.30 - 16.00


Mae'r gweithdy hwn yn mynd â chi drwy'r broses ymchwil i'r farchnad, byddwch yn dangos y cwestiynau y mae angen atebion, chi yn helpu esbonio ble i gael gwybodaeth a thechnegau sy'n defnyddio ac yn dangos i chi sut i ddefnyddio eich canfyddiadau i wneud gwell penderfyniadau.

Cysylltu â Ni 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth.