Gweithdai

Rydyn ni’n cynnal gweithdai am ddim ar gyfer Busnes Cymru yn Swyddfa’r Dociau, Y Barri yn rheolaidd. 

 

I gadw lle ar y cyrsiau a restrir cliciwch ar y llun, i ddysgu am weithdai tebyg ym Mro Morgannwg a’r ardal ehangach dilynwch y ddolen hon Canfod Digwyddiadau a theipio eich cod post yn y blwch priodol. 

 

 

 

Business Wales logo

Rheoli eich cyllid & treth

  • 10 Medi 2019

 

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain.

Business Wales logo

Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

  • 11 Medi 2019


Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

Business Wales logo

Gweithdy gwerthu'n llwyddiannus

  • 23 Medi 2019


Mae’r gweithdy Gwerthu’n Llwyddiannus hwn wedi ei gynllunio er mwyn cyflwyno technegau ichi ddatblygu eich sgiliau gwerthu. Mae’r gweithdy yn canolbwyntio ar y broses ei hun o werthu a phrif sgiliau gwerthu, llwyddo, sefydlu diddordeb, meithrin perthynas gyda’r cwsmer, yn ogystal â thechnegau trafod a chau.

Cysylltu â Ni 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth.