Digwyddiadau

Rydyn ni’n cynnal Clwb Dechrau Busnes y Fro yn ogystal â chynnal neu groesawu amrywiaeth o ddigwyddiadau eraill drwy gydol o flwyddyn. 

  

kath_penaluna_bts copy

Clwb Busnesau Newydd Y Fro 

29 Ebrill 2019

  • 17:00 - 19:00

 


Manylion yn dod yn fuan

 

Ar gyfer y rheiny sydd ar fin dechrau busnes neu sydd wedi dechrau busnes o fewn y 3 blynedd diwethaf gyda chysylitiad â Bro Morgannwg. 

 

Cysylltu â Ni 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth.