Digwyddiadau

  

Rydyn ni’n cynnal Clwb Dechrau Busnes y Fro yn ogystal â chynnal neu groesawu amrywiaeth o ddigwyddiadau eraill drwy gydol o flwyddyn. 

 

Callum2

GOHIRIO - Clwb Busnesau Newydd Y Fro 

 

Ar gyfer y rheiny sydd ar fin dechrau busnes neu sydd wedi dechrau busnes o fewn y 3 blynedd diwethaf gyda chysylltiad â Bro Morgannwg.

 

Peidiwch â methu’r digwyddiad gyda’n siaradwr ysbrydoledig Callum Griffiths, Clydach Farm a’n busnes dan sylw Andrew East, Skyhawk Global Ltd.

 

 

 

 

Cysylltu â Ni 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth.