Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Digwyddiadau 

 

Austin Walter

Clwb Busnesau Newydd Y Fro

Dydd Llun 19 Mehefin 2023 yn y Memo, Y Barri

  • 5.00 - 7.00 


Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad Clwb Busnesau Newydd Y Fro gyda’r siaradwr gwadd Austin Walters, fydd yn sôn am y newidiadau mwyaf arwyddocaol i farchnata digidol ar-lein dros y ddwy flynedd ddiwethaf.  Ein busnes dan sylw yw Botham Williams a bydd cyfle hefyd i rwydweithio.

 

I archebu'ch lle am glicio am ddim

Cysylltu â Ni 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth.