Cyfleoedd Buddsoddi a Phartneriaethau Cyhoeddus/Preifat 

Mae gan Fro Morgannwg gyfoeth o gyfleoedd i’w cynnig i fusnesau sydd eisiau adleoli neu dyfu.  Gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych, gweithlu medrus ac amgylchedd naturiol prydferth, mae gan y Fro rywbeth i fusnesau a grwpiau cymunedol o bob maint. 

 

Mae twf economaidd cytbwys a chynaliadwy yn rhan o Gynllun Datblygu Lleol a Chorfforaethol Bro Morgannwg.   Gall y Fro gynnig amrywiaeth o opsiynau i fusnesau sydd eisiau symud yma'n barhaol, neu weithredu ar dymhorau penodol, p’un ai’n fusnes dechreuol bach, microfusnes neu’n gorfforaeth amlwladol, gall y Fro gynnig unedau, tir neu asedau sy’n addas ar gyfer bob angen.  

 For sale sign

 

MIPIM Mawrth 2022

 

Bro Morgannwg yw'r lle i Fyw, Weithio, Buddsoddi ac Ymweld gydâ.

 

Buddsoddi ym Mro Morgannwg
Cysylltwch â ni am y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd buddsoddi yn y Fro. 
Gweithdai ac Unedau Dechreuol
Gweler y gweithdai a’r unedau dechreuol bach sydd ar gael i’w gosod. 
Unedau Storio Arfordirol
Unedau tymhorol sydd ar gael ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg.  
Cyfleoedd Masnachol
Cyfleoedd ar gyfer defnydd preifat o barciau gwledig unigryw y Fro.

Eiddo ar Werth neu ar Osod 

Gweler yr eiddo sydd ar werth neu y gellir eu prydlesu gan y Cyngor ar hyn o bryd. 
Prifddinas-ranbarth Caerdydd
Y diweddaraf am y Fargen Ddinesig a sut mae’r Fro yn rhan ohoni. 
Ardaloedd Menter
Cyfleoedd yn Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd - Sain Tathan. 
Polisïau CDLI
Polisïau a nodau cynllunio a datblygu economaidd.
Economi'r Fro
Ffeithiau a ffigurau am economi, preswylwyr a chymuned busnes y Fro. 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol 

Cymryd cyfrifoldeb am un o gyfleusterau’r Cyngor ar gyfer eich grŵp neu’ch menter gymdeithasol. 

 


Heb weld yr hyn sydd ei angen arnoch? Neu a oes gennych gwestiwn?  Cysylltwch â'n tîm datblygu economaidd, hoffwn eich helpu.