Cost of Living Support Icon

Cyfleoedd Buddsoddi a Phartneriaethau Cyhoeddus/Preifat 

Mae gan Fro Morgannwg gyfoeth o gyfleoedd i’w cynnig i fusnesau sydd eisiau adleoli neu dyfu.  Gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych, gweithlu medrus ac amgylchedd naturiol prydferth, mae gan y Fro rywbeth i fusnesau a grwpiau cymunedol o bob maint. 

 

Mae twf economaidd cytbwys a chynaliadwy yn rhan o Gynllun Datblygu Lleol a Chorfforaethol Bro Morgannwg.   Gall y Fro gynnig amrywiaeth o opsiynau i fusnesau sydd eisiau symud yma'n barhaol, neu weithredu ar dymhorau penodol, p’un ai’n fusnes dechreuol bach, microfusnes neu’n gorfforaeth amlwladol, gall y Fro gynnig unedau, tir neu asedau sy’n addas ar gyfer bob angen.  

 For sale sign

 

Buddsoddi ym Mro Morgannwg

Cysylltwch â ni am y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd buddsoddi yn y Fro. 

 

Unedau Busnes y Cyngor
Gweithdai bach, unedau cychwynnol ac unedau storio ar gael ar osod.
Eiddo ar Werth neu ar Osod 
 Gweler yr eiddo sydd ar werth neu y gellir eu prydlesu gan y Cyngor ar hyn o bryd. 
Economi'r Fro
  Ffeithiau a ffigurau am economi, preswylwyr a chymuned busnes y Fro.
Trosglwyddo Asedau Cymunedol 
Cymryd cyfrifoldeb am un o gyfleusterau’r Cyngor ar gyfer eich grŵp neu’ch menter gymdeithasol. 

Polisïau CDLI

Polisïau a nodau cynllunio a datblygu economaidd.
Prifddinas-ranbarth Caerdydd
Y diweddaraf am y Fargen Ddinesig a sut mae’r Fro yn rhan ohoni. 
Ardaloedd Menter
Cyfleoedd yn Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd - Sain Tathan. 
Heb weld yr hyn sydd ei angen arnoch? Neu a oes gennych gwestiwn?  Cysylltwch â'n tîm datblygu economaidd, hoffwn eich helpu.