Cost of Living Support Icon

 

 

Cyfleoedd Buddsoddi a Phartneriaethau Cyhoeddus/Preifat 

Mae gan Fro Morgannwg gyfoeth o gyfleoedd i’w cynnig i fusnesau sydd eisiau adleoli neu dyfu.  Gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych, gweithlu medrus ac amgylchedd naturiol prydferth, mae gan y Fro rywbeth i fusnesau a grwpiau cymunedol o bob maint.  

Mae twf economaidd cytbwys a chynaliadwy yn rhan o Gynllun Datblygu Lleol a Chorfforaethol Bro Morgannwg.  

Invest in the Vale (Welsh)

 

Gall y Fro gynnig amrywiaeth o opsiynau i fusnesau sydd eisiau symud yma'n barhaol, neu weithredu ar dymhorau penodol, p’un ai’n fusnes dechreuol bach, microfusnes neu’n gorfforaeth amlwladol, gall y Fro gynnig unedau, tir neu asedau sy’n addas ar gyfer bob angen.  

 

 • Buddsoddi ym Mro Morgannwg
   Cysylltwch â ni am y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd buddsoddi yn y Fro.
 • Unedau Busnes Y Cyngor 
   Gweithdai ac Unedau Dechreuol - Gweithdai bach, unedau cychwynnol ac unedau storio ar gael ar osod.
 • Eiddo ar Werth neu ar Osod 
   Gweler yr eiddo sydd ar werth neu y gellir eu prydlesu gan y Cyngor ar hyn o bryd.
 • Trosglwyddo Asedau Cymunedol 
  Trosglwyddo Asedau Cymunedol - cymryd cyfrifoldeb am un o gyfleusterau’r Cyngor ar gyfer eich grŵp neu’ch menter gymdeithasol. 
 • Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
   Y diweddaraf am y Fargen Ddinesig a sut mae-r Fro yn rhan ohoni..
 • Polisïau CDLI 
  Polisïau CDLI - Polisïau nodau cynllunio a datblygu economaidd.

 

 

 

 

 

 

 

  

Heb weld yr hyn sydd ei angen arnoch? Neu a oes gennych gwestiwn?  Cysylltwch â'n tîm datblygu economaidd, hoffwn eich helpu.