Polisi Cynllunio

Mae’r grŵp yn darparu cyngor a gwybodaeth ynglŷn â pholisïau cynllunio lleol i ddatblygwyr a’r cyhoedd, yn ogystal â dehongli canllawiau a pholisïau cynllunio cenedlaethol.

 

LDP-Delivery-Agreement-Cover

Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol (LDP) newydd, a fydd yn nodi sut y caiff tir o fewn Bro Morgannwg ei ddefnyddio rhwng 2011 a 2026.

 

Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg