Cost of Living Support Icon

Cefnogaeth i Gymunedau

Cymorth i grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol ym Mro Morgannwg.  

  

Cyngor i grwpiau a sefydliadau cymunedol

Caiff y dudalen hon ei diweddaru'n rheolaidd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth sydd ar gael i grwpiau cymundedol a sefydliadau gwirfoddol ym Mro Morgannwg.

  

Dilynwch y dolenni isod am y wbodaeth ddiweddaraf: 

 

Cronfa Deddf Eglwys Cymru

Grantiau i sefydliadau gwirfoddol a chymunedol o hyd at £1500 at ystod eang o ddibenion.

 

Cronfa Grant Sefydliad y Maer

Grantiau rhwng £100 a £250 i wella gwaith sefydliadau gwirfoddol ac elusennol ym Mro Morgannwg 

 

Cymorth i gymunedau gwledig yn y Fro

Cyllid ar gyfer treialu syniadau newydd i gefnogi eich cymuned. A yw'r pandemig diweddar wedi tynnu sylw at ffordd newydd o ddarparu gwasanaeth neu gyfle i gefnogi eich cymuned mewn ffordd arloesol?

 

Cysylltwch â Cymunedau Gwledig Creadigol 

 

 

  

<< Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes