Cllr Jayne Norman - Vale of Glamorgan Mayor 2020-21
Mayors Foundation Logo

 

Cronfa Grant Sefydliad y Maer

Nod Cronfa Grant Sefydliad y Maer yw cynnig grantiau i Grwpiau Cymunedol, y Sector Gwirfoddol a sefydliadau dielw ar gyfer costau mentrau ym Mro Morgannwg sy’n cefnogi gweledigaeth y Cyngor ar gyfer cymunedau cryf â dyfodol disglair.  

 

Nod y gronfa yw rhoi help llaw i Grwpiau Cymunedol, y Sector Gwirfoddol a sefydliadau dielw a all wneud cais am gyllid o rhwng £100 a £250 i hybu gwaith y sefydliadau hyn ym Mro Morgannwg. Anogir ceisiadau gan y rhai y mae mentrau yn cefnogi gweledigaeth y cyngor o “gymunedau cryf gyda dyfodol disglair.”

 

Lansiwyd Cronfa Grant Sefydliad y Maer gan Faer Bro Morgannwg, y Cynghorydd Leighton Rowlands.

"Fel Maer Bro Morgannwg rwy’n falch iawn o lansio Cronfa Grant Sefydliad y Maer 2018/19. . Mae £5,000 ar gael i’w ddyrannu bob blwyddyn ariannol fel rhan o’r cynllun grant hwn" - Cyng Leighton Rowlands, Maer Bro Morgannwg 

Apply for Funding 

Os hoffech wneud cais am y cyllid hwn lawrlwythwch y ffurflen gais a’r nodiadau canllaw o’n gwefan a’u hanfon i: