Rheoli Adeiladu

Mae’r adran yn cydweithio â pherchnogion adeiladau, contractwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol i gyfleu adeiladau sy’n cydymffurfio â’r safonau iechyd a diogelwch ac ansawdd sy’n ofynnol gan y Rheoliadau Adeiladu, yn brydlon ac o fewn cyllideb. 

 

Rydyn ni’n croesawu ac yn annog ymgeiswyr i drafod cynlluniau cyn cyflwyno cais er mwyn bod prosiectau cymhleth yn medru bwrw iddi heb unrhyw oedi diangen, cysylltwch Maria Webber 01446 704842. 

 

Gallai hyn arbed arian i’r datblygwr hefyd, oherwydd gall ymgynghoriad cynnar helpu i osgoi cyflwyno cais gorfanwl. 

 

Prosbectws Rheoli Adeiladu 2018

 

 

 

Cyflwyno cais ar-lein

Gallwch chi gyflwyno ffurflenni cais rheoli adeiladu, dogfennau a chynlluniau ar-lein drwy’r Porth Adeiladu.  Cysylltwch 01446 704842. 

 

Gellir talu ffioedd rheoli adeiladu dros y ffôn:

  • 01446 704609 / 704842

    01446 704829 / 700111

 

 

Cofrestr Rheoli Adeiladu

Gallwch weld pob cais sydd wedi ei gyflwyno i’r Cyngor er 1994.

 

Nodwch: Mae pob cynllun, darlun a deunydd a gyflwynir i’r Cyngor wedi eu gwarchod yn unol â’r Ddeddf Hawlfraint, Dylunio a Phatentau (Adran 47).

 

Building Control Register

 

 
Planning-Portal-logo

Arweiniad

Gellir adolygu arweiniad ar reoliadau cynllunio ac adeiladu yn adran prosiectau cyffredin y Porth Cynllunio. Mae yma astudiaethau achos o brofiad go iawn ymgeiswyr o fynd i’r afael â phrosiectau cartref a chynlluniau mwy astrus. 

 

 

Rheoliadau

Prif bwrpas y Rheoliadau Adeiladu sydd mewn grym yng Nghymru a Lloegr yw sicrhau iechyd a diogelwch pobl mewn adeiladau ac o’u cwmpas. Maent hefyd yn ymwneud â mynediad i adeiladau a’r cyffiniau, ac ag arbed ynni. 

 

Fwy na thebyg y bydd Rheoliadau Adeiladu’n berthnasol os ydych chi’n bwriadu:

  • Gwneud newidiadau strwythurol i adeilad sy'n bodoli eisoes (gan gynnwys y sylfeini)
  • Newid defnydd adeilad sy'n bodoli eisoes (mewn rhai achosion)
  • Darparu, ymestyn neu newid adnoddau draenio
  • Darparu bwyler cynhesu gofod neu fwyler gwasanaeth dŵr poeth.
  • Darparu llestr dŵr poeth
  • Codi adeilad newydd neu ymestyn adeilad sy'n bodoli eisoes (oni bai bod yr adeilad neu’r estyniad wedi ei eithrio yn ôl y rheoliadau
  • Darparu ffenestr, golau yn y nenfwd neu ddrws newydd (yn achos drws, pan fod dros 50% o’i arwynebedd mewnol wedi ei wydro, gan gynnwys y ffrâm.

 

Canllawiau