the PumphouseGwobrau Rhagoriaeth Adeiladu

Bob blwyddyn mae'r Grŵp Rheoli Adeiladu yn trefnu cynllun gwobrau sy’n cydnabod safonau da o ran adeiladu yn ogystal â gofynion amgylcheddol, cyfathrebu ac anabledd.

 

Mae enillwyr gwobrwyau Bro Morgannwg yn cael y cyfle o gael eu cynnwys yng ngwobrau "Rhagoriaeth Adeiladu" Ardal De Cymru, a'u cynnwys wedyn yn y gwobrau cenedlaethol sy'n cael eu cynnal yn Llundain.

 

Mae’r arolygwyr Rheoli Adeiladu sydd wedi cael y cyfle i oruchwylio'r prosiectau'n anfon holl enwebiadau'r prosiectau ymlaen.