Gwobrau Rhagoriaeth Rheoli Adeiladu

Mae’r Cynllun Gwobrwyo Rhagoriaeth Adeiladu, a drefnwyd gan adran Rheoli Adeiladu Cyngor Bro Morgannwg, yn brawf o ymrwymiad y Cyngor i safonau uchel mewn gwaith adeiladu ar draws y Fro.

 

Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu yn gynllun unigryw sydd wedi’i anelu at bob rhan o’r diwydiant adeiladu i annog a chanmol adeiladu o ansawdd, technegau adeiladu rhagorol, sgiliau cyfathrebu a boddhad cwsmeriaid.

 

BC Awards 2

 

 

 

 

BC Awards 1

 

Mae enillwyr y Fro yn cael y cyfle i gymryd rhan yng ngwobrau ‘Rhagoriaeth Adeiladu’ rhanbarth de Cymru, ac yna’r gwobrau Prydeinig a gynhelir yn Llundain.

 

Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu 2019

 

Estyniad ac Addasiad Gorau

Enillydd~ Archer Road, Penarth

(Anthony Gibbons Design and Build)

Canmoliaeth Uhcel ~ Hillside, Llantwit Major

(Kurt Jones)

 

Annedd Newydd Gorau

EnillyddYr Ardd Gudd, Llanbydderi

(SJ Building & Property Maintenance / 1010 Architects)

Canmoliaeth Uchel ~ Seawalls, Aberogwr

(A1 Construction / James Carter - Alan Barker)

 

Gwaith Cadwraeth Gorau

EnillyddMaenor Silstwn

(Christopher Haines Design and Build Project Services)

 

Datblygiad Tai Mawr Newydd

EnillyddCam 1, Golwg y Môr, Y Rhws

 

Partneriaeth Orau

Enillydd~ C2J Architects

 

Goruchwylydd Safle/Gweithiwr Adeiladu Proffesiynol Gorau

Enillydd~ Chris Jones, Taylor Wimpey (Gardd-Bentref Clare)

 

Adeiladwr Lleol Gorau

Enillydd~ Design & Build Construction Services 

 

 

 

Gyda diolch i’n noddwyr:

BC Sponsors 2019