Manylion Cyswllt Rheoli Adeiladu

Mae swyddfa tîm Rheoli Adeiladu Cyngor Bro Morgannwg yn Swyddfa'r Doc

Rheoli Adeiladu, Swyddfa'r Doc, Dociau'r Barri, Y Barri CF63 4RT

 

  • Llun i Iau:  8.30am - 5.00pm / Gwener: 8.30am - 4.30pm

 

Gwneud Ymholiad, Taliad neu Drefnu Archwiliad 

  • Trefnu Apwyntiad Archwilio / Ymholiadau cyffredinol: 01446 704609 / 704829

  • Cyngor Technegol:  01446 704842 
  • Gwneud taliad: 01446 700111 

 

Swyddogion Rheoli Adeiladu

  • Charlie Hunter, Prif Swyddog Rheoli Adeiladu - 07976 112331
  • Colin Palmer, Swyddog Prif Gynlluniau  - 07976 112332
  • Christopher Keepins, Uwch Swyddog Rheoli Adeiladu  - 07738 312569
  • William James, Uwch Swyddog Rheoli Adeiladu  - 07739 192351