Manylion Cyswllt Rheoli Adeiladu

Mae swyddfa tîm Rheoli Adeiladu Cyngor Bro Morgannwg yn Swyddfa'r Doc

Rheoli Adeiladu, Swyddfa'r Doc, Dociau'r Barri, Y Barri CF63 4RT

 

  • Llun i Iau:  8.30am - 5.00pm / Gwener: 8.30am - 4.30pm

 

Gwneud Ymholiad, Taliad neu Drefnu Archwiliad 

  • Trefnu Apwyntiad Archwilio / Ymholiadau cyffredinol: 01446 704609 / 704829

  • Cyngor Technegol:  01446 704842 
  • Gwneud taliad: 01446 700111 

 

Swyddogion Rheoli Adeiladu

  • Christopher Keepins - Prif Swyddog Rheoli Adeiladu (Y Bont-faen, Tre-os, Rhuthun, Llanganna, Ewenni, Saint-y-brid, Southerndown, Aberogwr, Yr As Fawr, Brychdwn, Llanfleiddan, Tregolwyn  and Marcroes) - 07738 312569

  • Colin Palmer - Uwch Swyddog Rheoli Adeiladu, Prif Gynlluniau (Penarth, Dinas Powys, Sili, Llandochau, Leckwith, Llanfihangel-y-pwll) - 07976 112332

  • Ali Saeed - Uwch Swyddog Rheoli Adeiladu (Gwenfo, Culverhouse Cross, Llwyneliddon, Dyffryn, Tresimwn, Llantriddyd, Saint Hilari, Aberthin, Ystradowen, Llanddunwyd, Clawdd Coch, Hensol, Llansanffraid-ar-Elai) – 07739 192126

  • Ashley Merrick -  Uwch Swyddog Rheoli Adeiladu (Y Barri, Moulton, Pen-marc, Llancarfan, Llanbydderi, Llancatal, Trefflemin, Llan-fair) - 07976 112355

  • Maria Webber - Swyddog Cynorthwyol Rheoli Adeiladu (Y Rhws, Sain Tathan, Porthceri, Ffwl-y-mwn, Dwyrain Aberddawan, Silstwn, Eglwys Brewys) - 07812 118341

  • Rhys Griffiths – (Sain Dunwyd, Llanilltud Fawr, Llan-faes) - 07841 804211