Manylion Cyswllt Rheoli Adeiladu

Mae swyddfa tîm Rheoli Adeiladu Cyngor Bro Morgannwg yn Swyddfa'r Doc

 

 

 • Ymholiadau cyffredinol: 01446 704609 / 01446 704829 / 01446 704842

 

 • Gwneud taliad: 01446 700111 

 

 • Llun i Iau:  8.30am - 5.00pm / Gwener: 8.30am - 4.30pm

 

Talu ar-lein 

 Planning Team Area Maps

 

Gweld Map Ardal Rheoli Adeiladu

 

Swyddogion Rheoli Adeiladu

Gallwch gysylltu â’ch swyddog rheoli adeiladu dros y ffôn neu drwy neges destun i drafod eich prosiect

 

 • Christopher Keepins, Prif Swyddog Rheoli Adeiladu: 07738312569

 • Ali Saeed, Uwch Swyddog Rheoli Adeiladu: 07739192126
  Penarth, Dinas Powys, Sili, Llandochau, Lecwydd, Llanfihangel-y-pwll, St Andrews Major

 • Ashley Merrick, Uwch Swyddog Rheoli Adeiladu: 07976112355
  Y Barri 

 • Steven Devlin, Uwch Swyddog Rheoli Adeiladu: 07719079256
  Sain Nicolas, Tresimwn, Llanbedr-y-fro, Llansanffraid-ar-Elai, St George’s, Pendoylan, Hensol, Llanddunwyd, Saint Hilari, Aberthin, Ystradowen, Llansannor, Llanfleiddan, Y Bont-faen, Penllyn, Graig Penllyn, Pentre Meyrick, Ffern Goch, Rhuthun, Llysworney, Tregolwyn, Llanganna, Tre-os, Corntwn, Ewenni

 • Rhys Griffiths, Swyddog Cynorthwyol Rheoli Adeiladu: 07841804211
  Llanilltud Fawr, Trebefered, Llan-faes, Sigingston, Llandough, Y Bont-faen, Llandw, Y Wig, Sain Dunwyd, Marcroes, Brychdwn, Castle Upon  Alun, Saint-y-brid, Southerndown, Aberogwr

 • Maria Webber, Swyddog Cynorthwyol Rheoli Adeiladu: 07812118341
  Croes Cwrlwys, Gwenfo, St Lythans, Dyffryn, Moulton, Llancarfan, Pen-marc, Y Rhws, Dwyrain Aberddawan, Silstwn, Sain Tathan, Egwlys Brewis, Trefflemin, St Mary Church, Llantrithyd, Llanbydderi