Cost of Living Support Icon

Cofrestru Marwolaeth

Os bydd angen i chi gofrestru marwolaeth sydd wedi digwydd ym Mro Morgannwg, bydd Cofrestrydd yn eich ffonio yn ystod y dyddiau nesaf i drefnu apwyntiad.  

Dylech wneud hyn yn swyddfa gofrestru’r ardal y digwyddodd y farwolaeth ynddi.

 

Mae’n bosibl datgan bod marwolaeth wedi digwydd yn eich swyddfa gofrestru leol, ond gallai hyn oedi trefniadau angladd. 

 

Apwyntiadau Cofrestru Marwolaeth

Os bydd angen i chi gofrestru marwolaeth sydd wedi digwydd ym Mro Morgannwg, bydd Cofrestrydd yn eich ffonio yn ystod y dyddiau nesaf i drefnu apwyntiad.  

 

Os ydych am gofrestru marwolaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg, ffoniwch:

  • 01446700111 

 

I gael mwy o wybodaeth am gofrestru marwolaeth ewch i gov.uk:

 

Gov.uk/register-death

                                                                                                           

 

Ymroddiadau a Chofebion

Mae coed, meinciau a phlaciau ar gael ym Mharc Gwledig Porthceri a Pharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston.  

 

Ymroddiadau a Chofebion