Cofrestru Marwolaeth

Rhaid cofrestru pob marwolaeth yng Nghymru a Lloegr o fewn 5 diwrnod, oni bai ei bod wedi, neu fod angen iddi, gael ei hadrodd i’r crwner.

Dylech wneud hyn yn swyddfa gofrestru’r ardal y digwyddodd y farwolaeth ynddi.

 

Mae’n bosibl datgan bod marwolaeth wedi digwydd yn eich swyddfa gofrestru leol, ond gallai hyn oedi trefniadau angladd. 

 

Trefnu Apwyntiad

Er mwyn cofrestru marwolaeth mae angen trefnu ymweliad personol â’r Swyddfa Gofrestru. 


Trefnu Apwyntiad

Os ydych am gofrestru marwolaeth yng Nghymru a Lloegr, ffoniwch:

  • 01446700111 

 

I gael mwy o wybodaeth am gofrestru marwolaeth ewch i gov.uk:

 

Gov.uk/register-death

                                                                                                           

 

Ymroddiadau a Chofebion

Mae coed, meinciau a phlaciau ar gael ym Mharc Gwledig Porthceri a Pharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston.  

 

Ymroddiadau a Chofebion