Cost of Living Support Icon

Buttrills Community Centre Banner

Canolfan Gymunedol Buttrills

North Walk, Y Barri, CF62 8BX

 

Gweld Canolfan Gymunedol Buttrills ar fap

 

  • 07961 563872 

 

 

Trwyddedu y Ganolfan

Prif Neuadd (Tua 100 people)

 

Cyfleusterau

Pris Llogi

£20 Blaendal  

£10 awr - Defnydd rheolaidd

O £15 awr - Defnydd achlysurol

 

Dydd Llun

Pilates yn eich Cadair 12-1pm

Yogalates Dewch â’r Babi 1.15pm - 2.15pm

Grwpiau Gwnïo Plant (dechreuwyr) 5-7pm

Pilates Merched yr Enfys 8-9pm

Dydd Mawrth

Pilates 9.15 - 10.15 

Yogalates Dewch â’r Babi 1.15pm - 2.15pm

Arloesi/Innovate 10.30am-3.30pm

Bale a Thapddawnsio, Ysgol Ddawns Olivia Fleur 4pm-8pm

Dydd Mercher

Cwrs ‘Rhoi Cynnig ar Goginio’ Dietegwyr Caerdydd a’r Fro

Dietegwyr Caerdydd a’r Fro 1pm-4:30pm

Bingo 6:45pm -9pm

Dydd Iau

Dietegwyr Caerdydd a’r Fro 11am - 1pm

Ar gael i'w logi 1.30pm - 5.30pm

Clwb Ieuenctid Hive Guys, pobl ifanc 11-16 oed 6pm-8pm

Dydd Gwener

Man Cynnes bob wythnos 11am 1pm + Banc Bwyd bob 4 wythnos

Pop Up Pod (cyngor a chymorth) pob wythnos 11am - 1pm

Slimming World gyda Lou 4pm a 5.30pm

Swmba Merched yr Enfys 8-9pm

Dydd Sadwrn

Bale a Thapddawnsio, Ysgol Ddawns Olivia Fleur 9am-1pm

Ar gael i'w logi o 2pm

Dydd Sul

Clwb Pêl-droed Merched 9.30am -12.30pm

Ar gael i'w logi o 2pm

Free WifiPeriod Dignity Collection Point