Cost of Living Support Icon

Canolfan Gymunedol Buttrills

North Walk, Y Barri, CF62 8BX

 

Gweld Canolfan Gymunedol Buttrills ar fap

 

  • 07961 563872 

  

Trwyddedu y Ganolfan

Prif Neuadd (Tua 100 people)

 

Cyfleusterau

  • Prif Neuadd
  • Cegin
  • Cyfleusterau Toiled Anabl

Pris Llogi

£10 awr - Defnydd rheolaidd

O £15 awr - Defnydd achlysurol

 

Dydd Llun

1:30pm – 5:30pm – BIP Caerdydd a’r Fro (Deietegwyr)

Dydd Mawrth

10:00am - 3:00pm - Grwp Innovate

7:00pm - Cyfarfod PACT ar y cyd ar gyfer trigolion Dyfan a Gibbonsdown (20 Mehefin) 

Dydd Mercher

6:30pm-9:00pm – Bingo (14, 21, 28 Mehefin)

Dydd Iau

12:00pm - 3:00pm - Enfys NHS 

Dydd Gwener

11:00am – 2:00pm – Man Cynnes a Banc Bwyd

4:00pm a 5:30pm – Slimming World

Dydd Sadwrn

Ar gael i'w Hurio

Dydd Sul

2:00pm – 3:00pm – Diwrnod Hwyl i’r Teulu (4 Mehefin)