Canolfan Gymunedol Byrd Crescent / Cwrt Y Vil

Byrd Crescent, CF64 3QU

 

Gweld Canolfan Cymunedol Byrd Crescent / Cwrt Y Vil ar fap

 

Trwydded i

110 o bobl

 

Cysylltu

 • Trish: 07564966411 / Sue: 07772143068

Adnoddau

 • Prif neuadd
 • Cegin
 • Toiledau
 • Gardd gymunedol
 • Ardal bicnic
 • Barbeciw nwy i’w logi

Partïon Plant

Prif Neuadd ar gael am gost o

£30.00 am barti 2 awr (+15 munud bob ochr i baratoi a chlirio) 

Pris Llogi

Defnydd Rheolaidd

Anfasnachol  

Y brif neuadd: £11 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £6 yr awr

Defnydd masnachol  

Y brif neuadd: £20 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £12 yr awr 

 

Defnydd Achlysurol

Anfasnachol 

Y brif neuadd: £18/hr

Yr ystafell bwyllgor: £6/hr

Defnydd masnachol

Y brif neuadd: £30/hr

Yr ystafell bwyllgor: £16/hr

 

Dydd Llun

 

Ioga

 • 6.15pm and 7.30pm

 • Claire: 07486502338

Dydd Mawrth

Dim dosbarthiadau

Dydd Mercher

 

Bingo i Rai Dros 50 oed

 • 1.30pm - 4.00pm
 • Annette: 07873142043

Dydd Iau

 

Ioga

 • 7.45pm - 9.00pm
 • Claire: 07486502338

Dydd Gwener

 

Bingo Cymunedol

 • 7.15pm - 9.15pm
 • Sue: 07772143068 / Mark: 07483230910