Byrd-Community-Centre

Canolfan Gymunedol Byrd Crescent / Cwrt Y Vil

Byrd Crescent, CF64 3QU

 

Gweld Canolfan Cymunedol Byrd Crescent / Cwrt Y Vil ar fap

 

Trwydded i

110 o bobl

 

Cysylltu

  • Trish 07564966411 /  Sue 07772143068

 

 

Adnoddau

Prif neuadd

Cegin

Toiledau

Gardd gymunedol

Ardal bicnic

Barbeciw nwy i’w logi

 

Pris Llogi

Defnydd Rheolaidd

Anfasnachol  

Y brif neuadd: £11 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £6 yr awr

Defnydd masnachol  

Y brif neuadd: £20 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £12 yr awr 

 

Defnydd Achlysurol

Anfasnachol 

Y brif neuadd: £18/hr

Yr ystafell bwyllgor: £6/hr

Defnydd masnachol

Y brif neuadd: £30/hr

Yr ystafell bwyllgor: £16/hr

Partïon Plant

Prif Neuadd ar gael am gost o

£30.00 am barti 2 awr (+15 munud bob ochr i baratoi a chlirio) 

 

 

Activity
 DyddDosbarthAmserCysylltwch Rhif Ffôn
 Dydd Llun Ioga 6:15pm & 7:30pm  Claire 07486502338
Dydd Mawrth Tai Chi    Alan  
Dydd Mercher Bingo i Rai Dros 50 oed 1:30pm - 4:00pm  Annette 07873142043
Dydd Iau Ioga 7:45pm - 9:00pm  Claire 07486502338
Dydd Gwener Bingo Cymunedol 7:15pm - 9:15pm  Sue / Mark 07772143068 / 07483230910
Dydd Sadwrn        
Dydd Sul