Cost of Living Support Icon

Canolfan Gymunedol Byrd Crescent / Cwrt Y Vil

Byrd Crescent, CF64 3QU

 

Gweld Canolfan Cymunedol Byrd Crescent / Cwrt Y Vil ar fap

 

Trwydded i

110 o bobl

 

Cysylltu

  • Trish: 07564966411 / Sue: 07772143068

Adnoddau

  • Prif neuadd
  • Cegin
  • Toiledau
  • Gardd gymunedol
  • Ardal bicnic
  • Barbeciw nwy i’w logi

Partïon Plant

Prif Neuadd ar gael am gost o

£30.00 am barti 2 awr (+15 munud bob ochr i baratoi a chlirio) 

Pris Llogi

Defnydd Rheolaidd

Anfasnachol  

Y brif neuadd: £11 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £6 yr awr

Defnydd masnachol  

Y brif neuadd: £20 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £12 yr awr 

 

Defnydd Achlysurol

Anfasnachol 

Y brif neuadd: £18/hr

Yr ystafell bwyllgor: £6/hr

Defnydd masnachol

Y brif neuadd: £30/hr

Yr ystafell bwyllgor: £16/hr

 

Dydd Llun

 

Yoga: 6:30pm - 7:30pm

Dydd Mercher

 

Flying Start: 12:30am - 13:30pm

Dydd Iau

 

Cadw'n heini: 6:00pm - 9:00pm

Dydd Gwener

 

Bingo:  7:00pm - 9:00pm

Penwythnos

 

Ar gael i'w llogi