Canolfan Gymunedol Cwm Talwg

Cwm Parc, Cwm Talwg, Y Barri, CF62 7QS

 

Gweld Canolfan Gymunedol Cwm Talwg ar fap 

 

Cysylltu

  • 07790133025

Trwydded y ganolfan

120 o bobl  

 

Yr adnoddau

Prif neuadd

Cegin

Toliledau i bobl ag anabledd 

 

Mae’n flin gennym nad ydyn ni’n llogi’r neuadd ar gyfer partïon ar hyn o bryd.

 

 

 

Pris llogi

£7.50/ya ar gyfer bwcio arferol

 

Grwp chwarae Nifty Kids: 

Sesiwn bore £7.50 (8.45 - 11.15yb)

Sesiwn prynhawn £7.50 (12.30 - 3yp)

Casglu o'r ysgol £9 (11.30 - 3yp)

Ar ôl ysgol £9 (3.30 - 6yp)

 

Grwp chwarae gwyliau Nifty Kids:

Diwrnod llawn £30 y plentyn, disgownt £5 am yr 2il blentyn (8.45 - 6yp)

Hanner dydd £20 (8.45 - 1yp)

Hanner dydd £20 (1 - 6yp)

 

  

Dydd Llun 

 

Grwp Chwarae Nifty Kids: 8.45 - 11.15yb/ 12.30 - 3yp

 

Clwb ar ôl ysgol Nifty Kids: 3.30 - 6yp

 

Sesiwn Dawns Turn'd Up: 7 -8yh 

 

Dydd Mawrth 

 

Grwp Chwarae Nifty Kids: 8.45 - 11.15yb/ 12.30 - 3yp

 

Clwb ar ôl ysgol Nifty Kids: 3.30 - 6yp

 

Tenis bwrdd: 6.30 - 8.30yh (Mark Williams)

Dydd Mercher

 

Grwp Chwarae Nifty Kids: 8.45 - 11.15yb/ 12.30 - 3yp

 

Clwb ar ôl ysgol Nifty Kids: 3.30 - 6yp

 

Tenis bwrdd: 6.30 - 8.30yh (George Evans)

 

Dydd Iau

 

Grwp Chwarae Nifty Kids: 8.45 - 11.15yb/ 12.30 - 3yp

 

Nifty Kids After School Club: 3.30 - 6yp

 

Sesiwn Dawns Turn'd Up: 7 -8yh 

 

Dydd Gwener 

 

Grwp Chwarae Nifty Kids: 8.45 - 11.15yb/ 12.30 - 3yp

 

Clwb ar ôl ysgol Nifty Kids: 3.30 - 6yp

Dydd Sadwrn

 

Clwb Slimming World: 8 - 12yp