Canolfan Gymunedol Cwm Talwg

Cwm Parc, Cwm Talwg, Y Barri, CF62 7QS

 

Gweld Canolfan Gymunedol Cwm Talwg ar fap 

 

Cysylltu

  • 07790133025

Trwydded y ganolfan

120 o bobl  

 

Yr adnoddau

Prif neuadd

Cegin

Toliledau i bobl ag anabledd 

 

Mae’n flin gennym nad ydyn ni’n llogi’r neuadd ar gyfer partïon ar hyn o bryd.

 

 

 

Pris

 

Grwp chwarae Nifty Kids: 

Sesiwn bore £7.50 (8.45 - 11.15yb)

Sesiwn prynhawn £7.50 (12.30 - 3yp)

Casglu o'r ysgol £9 (11.30 - 3yp)

 

Grwp chwarae gwyliau Nifty Kids:

Diwrnod llawn £30 y plentyn, disgownt £5 am yr 2il blentyn (8.45 - 6yp)

Hanner dydd £20 (8.45 - 1yp)

Hanner dydd £20 (1 - 6yp)

 

Cost llogi
£10 yr awr
Sylwer nad yw’r neuadd ar gael i’w llogi ar gyfer partïon preifat 

  

Dydd Llun 

 

N/A

 

Dydd Mawrth 

 

Pilates: 1.00pm - 2.00pm

Dydd Mercher

 

Trefnu Blodau: 10.00am - 1:00pm

 

Dydd Iau

 

Cyngor Cymuned: 7.00pm - 10.00pm (Bob trydydd Dydd Iau)

 

Dydd Gwener 

 

Clwb Sinema: 6.00pm - 10.00pm (Un Dydd Gwener y mis)