Canolfan Gymunedol Colcot

Keats Way, Colcot, Y Barri CF62 9TZ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Colcot ar fap

 

Cysylltu

  • Julie Froud: 01446 743263/ Alan Smith 01446 741521

 

Trwydded y ganolfan

120 (dawnsio)

170 (eistedd)  

 

Yr adnoddau

  • Prif neuadd gyda llwyfan
  • Ystafell Bwyllgor 
  • Cegin
  • Toiledau
  • Cyfleusterau Toiled Anabl
  • Parcio

Pris llogi

£7 yr awr

Partïon: o £8 yr awr (hyd at 12 oed yn unig) a thâl o tua £2 yr awr i bobl sy’n defnyddio cestyll sboncio

Noder: codir blaendal o £20 nad yw'n ad-daladwy os nad yw'r canolfan yn cael ei adael yn glân ac yn daclus

 

Dydd Llun

9am - 1pm Stori Plant Bach

6 - 7pm Top2Toe

7.30 - 9.30pm Band Mawr y Barri

Dydd Mawrth

10 - 11am Dosbarth Ioga

6.15 - 7.15pm Ioga’r Dduwies Ryfel

7.30 - 9pm The Pole Vault Studio

Dydd Mercher 

10 - 12pm Dosbarth Ioga

6 - 7pm Top2Toe

Dydd Iau

4-8pm Bliss Dancers

Dydd Gwener 

9am - 1pm Stori Plant Bach

4- 7pm Clwb Ieuenctid

7.15 - 8.15pm Rikka Shake

8.30 - 9.30pm Slimming World - cofrestru

Dydd Sadwrn

7am - 1pm Slimming World

Mae'r prynhawniau’n rhydd ar gyfer archebion parti 

Dydd Sul

12 - 3pm Dawnsio Stryd Chainfam