Canolfan Gymunedol Colcot

Keats Way, Colcot, Y Barri CF62 9TZ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Colcot ar fap

 

Cysylltu

  • Julie Froud: 01446 743263/ Alan Smith 01446 741521

 

Trwydded y ganolfan

120 (dawnsio)

170 (eistedd)  

 

Yr adnoddau

  • Prif neuadd gyda llwyfan
  • Ystafell Bwyllgor 
  • Cegin
  • Toiledau
  • Cyfleusterau Toiled Anabl
  • Parcio

Pris llogi

£7 yr awr

Partïon: o £8 yr awr (hyd at 12 oed yn unig) a thâl o tua £2 yr awr i bobl sy’n defnyddio cestyll sboncio

Noder: codir blaendal o £20 nad yw'n ad-daladwy os nad yw'r canolfan yn cael ei adael yn glân ac yn daclus

 

Dydd Llun

 

Dydd Llun cyntaf y mis Tîm Dechrau’n Deg: 9.00am -11.00am

 

Grŵp dawns Stryd: 5.30pm - 7.30pm

 

Burlesque: 8.00pm - 9.00pm

Dydd Mawrth

 

Clwb Mam a’i Phlentyn: 9.30am - 11.30am 

 

V- fit: 6.15pm - 7.15pm

Dydd Mercher 

 

Am Ddim

Dydd Iau

 

Healthy Hearts: 11.00am - 12.00pm

 

Burlesque: 6.30pm - 7.30pm / 8.00pm - 9.00pm

Dydd Gwener 

 

Weight Watchers: 9.30am - 11.30am

 

Clwb Ieuenctid: 4.00pm - 7.00pm 

 

Slimming World: 7.30pm - 9.30pm

Dydd Sadwrn

 

Slimming World: 7.00am - 2.00pm

Dydd Sul

 

V-Fit: 10.00am-11.00am

 

Grŵp dawns: 2.30pm - 5.30pm