Canolfan Gymunedol ColcotCanolfan Gymunedol Colcot

Keats Way, Colcot, Y Barri CF62 9TZ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Colcot ar fap

 

Cysylltu

  • Julie Froud: 01446 743263/ Alan Smith 01446 741521

 

Trwydded y ganolfan

120 (dawnsio)

170 (eistedd)  

 

Yr adnoddau

Prif neuadd gyda llwyfan

Ystafell Bwyllgor 

Cegin

Toiledau

Cyfleusterau Toiled Anabl

Parcio

Pris llogi

£7 yr awr

Partïon: o £8 yr awr (hyd at 12 oed yn unig) a thâl o tua £2 yr awr i bobl sy’n defnyddio cestyll sboncio

Noder: codir blaendal o £20 nad yw'n ad-daladwy os nad yw'r canolfan yn cael ei adael yn glân ac yn daclus

 

Digwyddiadau a gweithgareddau 

  

Community centre activitiesCommunity centre activities
DyddDosbarthAmser
Dydd Sul Grŵp dawns  2.30pm - 5.30pm
Dydd Llun Grŵp Addysg Gartref  11.00am - 2.00pm

Grŵp dawns Stryd

Burlesque 

5.00pm - 7.00pm

8.00pm - 9.00pm

Dydd Mawrth

V- fit

6.00pm - 7.00pm

Dydd Mercher

V fit

Bingo Cymunedol 

9.30am - 10:30pm

6.30pm - 8.30pm

Dydd Iau 

Burlesque

8.00pm - 9.00pm 

Neuadd yn wag yn ystod y bore

N/A
Dydd Gwener Clwb Ieuenctid  4.00pm - 6.00pm
Dydd Sadwrn Neuadd yn wag