Cost of Living Support Icon

Canolfan Gymunedol Colcot

Keats Way, Colcot, Y Barri CF62 9TZ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Colcot ar fap

 

Cysylltu

  • 07877 666843

 

Trwydded y ganolfan

120 (dawnsio)

170 (eistedd)  

 

Yr adnoddau

  • Prif neuadd gyda llwyfan
  • Ystafell Bwyllgor 
  • Cegin
  • Toiledau
  • Cyfleusterau Toiled Anabl
  • Parcio

Pris llogi

£7 yr awr

Partïon: o £8 yr awr (hyd at 12 oed yn unig) a thâl o tua £2 yr awr i bobl sy’n defnyddio cestyll sboncio

Noder: codir blaendal o £20 nad yw'n ad-daladwy os nad yw'r canolfan yn cael ei adael yn glân ac yn daclus

 

Dydd Llun

10am - 11am Ioga

6 - 7pm Top2Toe

7.15 - 8.15pm Turned Up Fitness

Dydd Mawrth

11.30 - 12.30pm Ioga

6.00 - 7pm Ioga

7.30 - 9pm The Pole Vault Studio

Dydd Mercher 

10.30 - 12.30pm Ioga

6 - 7pm Top2Toe
7.15 - 8.15 Rikashake (3 gwaith y mis)

7.30 - 9.30pm Dosbarth Myfyrio'r Ddraig Borffor (unwaith y mis bob 3ydd dydd Mercher)

Dydd Iau

4-8pm Bliss Dancers

Dydd Gwener 

3.30- 6.30pm Clwb Ieuenctid

Dydd Sadwrn

7am - 1pm Slimming World

Mae'r prynhawniau’n rhydd ar gyfer archebion parti 

Dydd Sul

12.30 - 3.30pm Dawnsio Stryd