Canolfan Gymunedol ColcotCanolfan Gymunedol Colcot

Keats Way, Colcot, Y Barri CF62 9TZ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Colcot ar fap

 

Cysylltu

  • Julie Froud: 01446 743263/ Alan Smith 01446 741521

 

Trwydded y ganolfan

120 (dawnsio)

170 (eistedd)  

 

Yr adnoddau

Prif neuadd gyda llwyfan

Ystafell Bwyllgor 

Cegin

Toiledau

Cyfleusterau Toiled Anabl

Parcio

Pris llogi

£7 yr awr

Partïon: o £8 yr awr (hyd at 12 oed yn unig) a thâl o tua £2 yr awr i bobl sy’n defnyddio cestyll sboncio

Noder: codir blaendal o £20 nad yw'n ad-daladwy os nad yw'r canolfan yn cael ei adael yn glân ac yn daclus

 

Digwyddiadau a gweithgareddau 

  

Community centre activities

Community centre activities

DyddDosbarthAmser

Dydd Sul

V-Fit 

Grŵp dawns 

10.00am-11.00am

2.30pm - 5.30pm

Dydd Llun

Dydd Llun cyntaf y mis Tîm Dechrau’n Deg

 

9.00am -11.00am

 

Grŵp dawns Stryd

Burlesque 

5.30pm - 7.30pm

8.00pm - 9.00pm

Dydd Mawrth

Clwb Mam a’i Phlentyn 

V- fit

9.30am - 11.30am

6.15pm - 7.15pm

Dydd Mercher

Am Ddim

 

Dydd Iau 

Healthy Hearts

 

11.00am - 12pm

Burlesque

6.30pm - 7.30pm

8.00pm - 9.00pm

Dydd Gwener

Weight Watchers 

Clwb Ieuenctid 

Slimming World

9.30am - 11.30am

4.00pm - 7.00pm

7.30pm - 9.30pm

Dydd Sadwrn

Slimming World

 7.00am - 2.00pm