Cost of Living Support Icon

Canolfan Gymunedol Belle Vue 

Belle Vue Cottage Albert Crescent, Penarth CF64 1DA

 

Dewch o hyd i Ganolfan Gymunedol Belle Vue ar fap

  

Trwydded safle

146

Cyfleusterau

Cyfleusterau newid cewynnau.

Cegin.

Cyfleuster Newid i'r Anabl gyda mynediad i Doiled / Cawod ac offer codi.

Maes Parcio (Parcio ar y Stryd).

Partïon plant

Partïon plant - cyfradd safonol o £50 am 2 awr ar gyfer y ddwy ystafell.  

Costau archebu ystafell
 Grwpiau GwirfoddolLlogi masnachol
Ystafell 2 £10 £15
Ystafell 1 £20 £30
Ystafell 1 a 2 £25 £37.50

 

Gellir llogi pob Ystafell fel un lleoliad neu eu rhannu’n adrannau – Drysau Sain yn eu lle er mwyn rhannu'r ystafelloedd.

 

Lobi Mawr ar gael ar gyfer gofod wedi ei neilltuo ar gyfer cyfnewid gweithfannau.

Amseroedd Agor 

Llun-Gwe: 8.30am - 4.30pm

Sad: 10am - 5pm

Cyswllt

I archebu lle, cysylltwch â:

  • 01446 500332