Canolfan Gymunedol LlancarfanCanolfan Gymunedol Llancarfan

Llancarfan, Y Barri, CF62 3AD

 

Gweld Canolfan Gymunedol Llancarfan ar fap

 

Trwydded y ganolfan

150 o bobl 

 

Cysylltu

 

I logi, cysylltwch â Mrs S. Angell: 

 

 

Yr adnoddau

Prif neuadd

Cegin

Ystafell bwyllgor

Toiledau i bobl ag anabledd

Byrddau, cadeiriau, gwydrau a llestri ar gael i’w llogi

Pris llogi

Prif Neuadd: £10 yr awr

Ystafell Bwyllgor yn unig: £12

 

 

Digwyddiadau a gweithgareddau 

Llancarfen Community Centre
 DiwrnodDosbarthAmser
Dydd Mawrth 
 
 
Pilates 10.15am – 11.30am
Cymdeithas Llancarfan  Mawrth cyntaf y mis 7.30pm - 10pm
Clwb ar ôl Ysgol Yn ystod y tymor yn unig 3.30-5.30
Dydd Mercher

Trefnu Blodau (yn ystod y tymor)

10am – 12 prynhawn 

Clwb ar ôl Ysgol

Yn ystod y tymor yn unig 3.30-5.30

Dydd Iau  Ioga 7pm-9pm

Clwb ar ôl Ysgol

Yn ystod y tymor yn unig 3.30-5.30

Dydd Gwener  Boot Camp 9.00am to 10.00am 
  Clwb Sinema Gwener olaf y mis 7pm-10pm

 

Cyfarfodydd PCC Llancarfan

Cynhelir cyfarfodydd PCC Llancarfan yn chwarterol.