Canolfan Gymunedol Llancarfan

Llancarfan, Y Barri, CF62 3AD

 

Gweld Canolfan Gymunedol Llancarfan ar fap

 

Trwydded y ganolfan

150 o bobl 

 

Cysylltu

 

I logi, cysylltwch â Mrs S. Angell: 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

 

Yr adnoddau

Prif neuadd

Cegin

Ystafell bwyllgor

Toiledau i bobl ag anabledd

Byrddau, cadeiriau, gwydrau a llestri ar gael i’w llogi

Pris llogi

Prif Neuadd: £10 yr awr

Ystafell Bwyllgor yn unig: £12

Dydd Mawrth

 

Pilates: 10.15am – 11.30am

 

Cymdeithas Llancarfan:  Mawrth cyntaf y mis 7.30pm - 10.00pm

 

Clwb ar ôl Ysgol: Yn ystod y tymor yn unig 3.30pm - 5.30pm

Dydd Mercher 

 

Trefnu Blodau (yn ystod y tymor): 10.00am – 12.00pm

 

Clwb ar ôl Ysgol: Yn ystod y tymor yn unig 3.30pm - 5.30pm

Dydd Iau

 

Ioga: 7.00pm - 9.00pm

 

Clwb ar ôl Ysgol: Yn ystod y tymor yn unig 3.30pm - 5.30pm

Dydd Gwener 

 

Boot Camp: 9.00am to 10.00am 

 

Clwb Sinema: Gwener olaf y mis 7pm-10pm

Cyfarfodydd PCC Llancarfan

Cynhelir cyfarfodydd PCC Llancarfan yn chwarterol.