Cadoxton Moors Community CentreCanolfan Gymunedol Cadoxton Moors

Y tu ôl i Edmund Place, ger Cardiff Road, Y Barri, CF63 2NX


Gweld Canolfan Cymunedol Cadoxton Moors ar fap

 

Cysylltu

I logi’r adnoddau, cysylltwch â: 

  • Ceri: 07538000180 

 

Yr adnoddau

Y brif neuadd

Cegin

Toiledau i bobl ag anabledd 

Pris llogi

Defnydd rheolaidd – £10 yr awr

Defnydd achlysurol – o £15 yr awr

  

Community centre activities
 BorePrynhawn Gyda’r Nos
 DYDD LLUN Ar gael i’w archebu   Ar gael i’w archebu  Slimming World 
5.00pm - 8:30pm 
 DYDD MAWRTH Ar gael i’w archebu 

Ar gael i’w archebu 

Billboard Ensemble - Iau 

6.00pm - 9.00pm 

 DYDD MERCHER  Ar gael i’w archebu 

Ar gael i’w archebu 

Billboard Ensemble - Oedolion

7.00pm - 9:30pm

 DYDD IAU  Ar gael i’w archebu  

Ar gael i’w archebu 

Rainbows +

5.00pm - 6:30pm

 

Jingo Bingo 

7.00pm -9:30pm

 DYDD GWENER  Ar gael i’w archebu  Ar gael i’w archebu 

Billboard Ensemble - Oedolion

7.00pm -10.00pm 

 DYDD SADWRN Ar gael i’w archebu  Ar gael i’w archebu  Ar gael i’w archebu
 DYDD SUL Ar gael i’w archebu 

Ar gael i’w archebu 

Billboard – ymarferion oedolion neu iau 

4.00pm - 6.00pm