Canolfan Gymunedol Cadoxton Moors

Y tu ôl i Edmund Place, ger Cardiff Road, Y Barri, CF63 2NX


Gweld Canolfan Cymunedol Cadoxton Moors ar fap

 

Cysylltu

Mae archebion ar gael yn ddyddiol, yn y bore a’r prynhawn. I logi’r adnoddau, cysylltwch â: 

  • Ceri: 07538000180 

 

Yr adnoddau

Y brif neuadd

Cegin

Toiledau i bobl ag anabledd 

Pris llogi

Defnydd rheolaidd – £10 yr awr

Defnydd achlysurol – o £15 yr awr

  

  

Dydd Llun

 

High Voltage - ymarferion: 6.00pm - 9.00pm

Dydd Mawrth

 

Billboard Ensemble - Iau: 6.00pm - 9.00pm 

Dydd Mercher 

 

Billboard Ensemble - Oedolion: 7.00pm - 10.00pm

Dydd Iau

 

Rainbows +: 5.00pm - 6:00pm

 

LL Fitness: 7.00pm - 8.00pm

Dydd Sul

 

Billboard – ymarferion oedolion: 4.00pm - 8.00pm