Glanhau Gylis 

Cynnal gylis priffordd ar y prif ffyrdd a ffyrdd nad ydynt yn brif ffyrdd.

 

Sylwch: Os yw cerbydau wedi parcio dros gyli, ni fydd yn bosibl ei lanhau. Nid ydym yn trin gylis ag arogl carthffosiaeth arnynt.

 

Gylis nad ydynt ar brif ffordd:

Glanhau bob 9 mis

Gylis ar brif ffyrdd:

Glanhau bob blwyddyn wedi cwymp y dail yn yr hydref.

 

Ailgylchu Gwastraff Gyli

Gully Waste Recycling Centre

Ym mis Mai 2007, bu i ni ddylunio a chreu cyfleuster ailgylchu gwlyptir gwely’r gors ar y cyd ag arbenigwyr o Brifysgol Caeredin ar gyfer y deunydd a dynnir o’r gyli.

 

Mae’r cyfleuster gwlyptir gwely’r gors yn rhoi’r gallu i gynghorau partner ailgylchu gwastraff gyli am bris is.

 

Mae’r safle’n trin tua 1,200 tunnell o wastraff gyli ffordd y flwyddyn fel deunydd llysnafeddog. Ariannwyd y project gan BGyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont at Ogwr a Chyngor Caerdydd.

 

Mae’r tri awdurdod yn ystyried mai’r cyfleuster hwn yw’r ateb cynaliadwy i broblem ailgylchu gylis.

 

Rhoi gwybod am Gyli Llawn, wedi Difrodi neu wedi Torri

Rhowch wybod i ni am broblem ynghylch gyli gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein

Rhowch wybod am broblem draeniau trwy gwblhau ein ffurflen ar-lein neu gysylltu â’r Gwasanaethau Gweladwy:

 

 

Rhoi Gwybod am Broblem GyliAr-Lein