Gorchmynion Traffig


Mae angen Gorchymyn Rheoli Traffig (GRhT) er mwyn gorfodi cyfyngiadau parcio fel marciau ac arwyddion ffordd yn gyfreithiol.


Yn aml, mae cyfyngiadau fel llinellau melyn dwbl yn ddigon i atal problemau parcio. Mewn achosion lle nad yw'r cyfyngiadau hyn yn effeithiol, mae angen GRhTau cyfreithiol.


Rydym yn derbyn llawer o geisiadau i orfodi parcio yn gyfreithiol ar linellau melyn dwbl. Yn anffodus, oherwydd y weithdrefn gyfreithiol, byddai'n rhy gostus ac yn cymryd gormod o amser i gael GRhT ar gyfer pob achos.


Am y rheswm hwn, mae'r Cyngor wedi mabwysiadu polisi lle mae GRhTau yn cael eu gweithredu pan fo tystiolaeth glir o bryder ynghylch diogelwch ar ffordd neu lif traffig cyfyngedig ar hyd ffordd.