Cost of Living Support Icon

Help gyda Gwaith Cartref

Oes angen help arnoch chi gyda’ch gwaith cartref? Mae llawer o lyfrau gwybodaeth ar gael i chi ar-lein 24 awr y dydd. 

 

Gallwch chi fynd i’r rhan fwyaf o’r gwefannau gartref drwy ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell, neu ar y cyfrifiaduron sydd yn ein llyfrgelloedd. 

homework help

Britannica Student Edition

britannica student

 

Dewch o hyd i wybodaeth hawdd i’w deall, cywir a dibynadwy drwy ddefnyddio argraffiad myfyrwyr Encyclopaedia Britannica.

Gellir mynd at fersiwn lawn Britannica ar-lein o’n prif dudalen adnoddau ar-lein. 

Encyclopedia Britannica Student

Britannica Junior Edition

britannica junior

 

Mae Britannica Junior yn cynnwys ffynonellau gwybodaeth dibynadwy a chywir, wedi ei hegluro mewn ffordd hygyrch, hawdd i’w deall.

Gellir mynd at fersiwn lawn Britannica ar-lein o’n prif dudalen adnoddau ar-lein.

 

 

Encyclopedia Britannica Junior

Gale Virtual Reference

Gale Cengage Logo

 

Gallwch bori argraffiadau digidol o lyfrau ymchwil i blant gan rai o brif gyhoeddwyr y byd ar ystod eang o bynciau. 

 

 

Gale Virtual Reference Library

Oxford Resources

oxford reference logo

 

Cewch wybodaeth yma am bob pwnc ysgol yn ogystal â geiriaduron, cofiannau ac adnoddau ar-lein.

 

Oxford Reference Online

Newspapers online

newspapers

 

Gallwch chi ddarllen papurau newydd hanesyddol ar-lein neu argraffu copïau i ddod â hanes yn fyw. 

 

 

Newspapers Online

search the catalogue

Chwilio Catalog y Llyfrgell (adnodd Saesneg)

Gallwch chi chwilio am lyfrau i helpu gyda’ch gwaith cartref a’u harchebu 24 awr y dydd i gyrraedd eich llyfrgell leol. Yn ogystal, gallwch chi gofrestru â nifer o’n darparwyr eLyfrau yn rhad ac am ddim.

 

 

Mudiad Ysgolion Meithrin

mudiad meithrin

Nod Mudiad Ysgolion Meithrin yw rhoi cyfle i bob plentyn oed meithrin elwa ar fanteision siarad Cymraeg o gyfnod y blynyddoedd cynnar ymlaen. Ceir gwybodaeth am eich Cylch agosaf ar y wefan.  

 

Mudiad Ysgolion Meithrin

BBC Cymru - Dysgu

 

BBC

 

 

Ceir llawer o wybodaeth a gweithgareddau hwyliog yma i blant a phobl ifanc drwy’r cwricwlwm, o Gyfnod Allweddol 1 a 2 i TGAU.

Nodwch: nid yw’r wefan hon yn cael ei diweddaru bellach.

 

BBC Cymru - Dysgu

Llyfrgelloedd Cymru

 Ask Cymru

 

Gallwch anfon ymholiad ar unrhyw bwnc at y tîm o dros 50 o lyfrgellwyr cymwys a gweithwyr proffesiynol ym maes gwybodaeth sydd ar gael drwy’r wefan hon. Mae ganddynt fynediad i adnoddau prifysgolion a lyfrgelloedd cyhoeddus ac academaidd i chwilio am ateb i chi, neu i’ch cyfeirio at ffynonellau gwybodaeth eraill. 

Llyfrgelloedd Cymru

Hwb – Dysgu Digidol ar gyfer Cymru 

Hwb

 

Deunyddiau dysgu ar-leini a rhwydwaith o gysylltiadau defnyddiol.

 

Hwb

Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru

NLW

Llawer o bosau addysgiadol, cystadlaethau a gemau i’w chwarae. 

 

Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru

TermCymru

 FB-cymraeg

 

Cronfa ddata terminoleg wedi ei chreu a’i chynnal gan Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cynulliad Cymru.

 

TermCymru

Academi

academi wales

Cymdeithas genedlaethol sy’n hyrwyddo awduron a llenyddiaeth Cymru yn Gymraeg a Saesneg. Ar y wefan, ceir rhestr gynhwysfawr o awduron Cymraeg a Chymreig, ynghyd â manylion bywgraffyddol, llyfryddol a chyswllt nifer fawr o awduron y wlad. 

Academi