Adnoddau Aelodau Llyfrgell

Caiff pob aelod o Wasanaeth Llyfrgell Bro Morgannwg fynediad am ddim i rai o brif adnoddau ymchwil y DU

Nid yw’r cronfeydd data yma ar gael i holl ddefnyddwyr y rhyngrwyd, ond fel aelod o lyfrgell Bro Morgannwg, gallwch ddefnyddio’r rhif ar eich cerdyn llyfrgell i bori rhai o’r adnoddau mwyaf dibynadwy, manwl a difyr sydd ar gael ar-lein. Gan mai Saesneg yw iaith y rhan fwyaf o’r adnoddau, dim ond y manylion a gyfieithwyd. Nodir argaeledd gwasanaethau Cymraeg pan fo’n berthnasol.

 

 

 

Mynediad drwy Gyfrifiaduron y Llyfrgell

Mae’r cronfeydd data dan danysgrifiad isod ar gael ar gyfrifiaduron y llyfrgelloedd yn unig drwy’r dolenni isod:

access to research

Access To Research 

Menter newydd sy’n cynnig mynediad i ystod eang o erthyglau ac ymchwil academaidd a gedwir mewn llyfrgelloedd cyhoeddus ledled y DU.

 

Access to Research

ancestry_logo_dsAncestry 

Darganfod hanes eich teulu a chreu achres drwy chwilio cofnodion genedigaethau helaeth, data cyfrifiadau, ysgrifau coffa a mwy.

 

Ancestry

Blackwell Reference

Blackwell Reference 

Y llyfrgell ymchwil ar-lein academaidd fwyaf. Mynediad ar flaenau eich bysedd i ysgolheictod awdurdodol a chyfredol ym meysydd y gwyddorau cymdeithasol a’r celfyddydau. 

 

Blackwell Reference Online

wales yearbook

Wales Yearbook 

Cyfeiriadur ar-lein i bobl mewn bywyd cyhoeddus a chyrff cyhoeddus yng Nghymru.

 

Enw defnyddiwr: 

barrylibrary@valeofglamorgan.gov.uk

 

Cyfrinair: 

YearbookValeOfGlamorgan

 

Wales Yearbook Online

findmypast

Find My Past

Gwefan hel achau sy’n hawdd i’w chwilio er mwyn olrhain hanes eich teulu. Ceir yma gofnodion genedigaethau helaeth, data cyfrifiadau, ysgrifau coffa a mwy. 

 

Find My Past

 

Ar unrhyw ddyfais electronig 

Mynediad gartref, ar y ffordd neu yn y llyfrgell. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw rhif eich cerdyn llyfrgell.

 

enclyclopedia

Encyclopedia Britannica

Un o’r adnoddau gwybodaeth mwyaf cyflawn a chywir yn y byd. Porwch gannoedd o filoedd o erthyglau, bywgraffiadau, fideos, delweddau a gwefannau gyda’r gwyddoniadur ar-lein. 

 

Britannica

european souces online

European Sources Online

Gwasanaeth gwybodaeth a chronfa ddata ar-lein ar weithgareddau a sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd, gwledydd, rhanbarthau a sefydliadau rhyngwladol Ewrop, a materion o bwys i ymchwilwyr, trigolion a rhanddeiliaid Ewropeaidd. 

 

European Sources Online

Gale Cengage Logo

Gale Virtual Reference Library

Cronfa ddata o wyddoniaduron, almanaciau a ffynonellau ymchwil arbenigol.

 

Gale Virtual Reference Library

go_citizen_logo-s

GoCitizen

Adnodd astudio ar-lein i ymgeiswyr prawf Bywyd yn y DU neu brawf dinasyddiaeth Brydeinig.

 

GoCitizen website

laws and rights

Law and Rights

Yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y gyfraith. Mae ynddo wybodaeth am bopeth o fabwysiadu i groesfannau ffordd, tai, cyflogaeth, trethiant, nawdd cymdeithasol, cyfraith teulu, mewnfudo a hawliau defnyddwyr.

 

Law and Rights

Law and Business icon

Law and Business

Yn crynhoi statudau ac offerynnau statudol yn ymwneud â dechrau, datblygu a rhedeg busnes yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Mae deall y gyfraith yn rhan bwysig o'r amgylchedd busnes. Mae cyllid, gwybodaeth cymorth busnes a rheoliadau busnes hefyd yn bwysig i'r maes.

 

Law and Business

Oxford ResourcesOUP Logo.gif

Wrth fynd at adnoddau Oxfored a Who’s Who o bell, e.e. o'ch teclyn eich hun neu o gartref, bydd angen i chi deipio'r llythrennau "vg" ac yna rif eich cerdyn llyfrgell, e.e. vg30191234.

 

Very Short Introductions Logo

Oxford Very Short Introductions

Mae VSI ar-lein yn ffordd wych o ddysgu llawer am bwnc newydd yn gyflym. Gallwch chwilio drwy nifer o deitlau ar yr un pryd, ystyried opsiynau dysgu, cychwyn ar bwnc newydd neu adolygu pwnc penodol.

  

Mae’r pynciau sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynnwys Prydain yn yr 20fed Ganrif, Gwleidyddiaeth Prydain, Cyffuriau, Celf Gyfoes, Hanes, Rheoli, Mathemateg, Maeth, Y Ddaear, y Planedau a chasgliad llenyddiaeth. 

 

VSI Online

Oxford English Dictionary Logo

Oxford English Dictionary

Ystyrir yr Oxford English Dictionary (OED) yn helaeth fel y prif awdurdod ar yr iaith Saesneg. Does dim canllaw gwell ar gael i ystyr, hanes ac ynganiad 600,000 o eiriau Saesneg - o'r gorffennol a'r presennol o bedwar ban byd.

 

OED Online  

Oxford Bibliographies

Oxford Bibliographies

Yn cynnwys canllawiau ymchwil awdurdodol ac unigryw i Lenyddiaeth Fictoraidd Brydeinig a Gwyddelig.

 

Oxford Bibliographies

oxford dictionaries logo

Oxford Language Dictionaries Online

Mae OLDO yn rhoi argymhellion gan arbenigwyr ynghylch gramadeg, sillafu, a defnydd geiriau. Mae ynddo hefyd ganllawiau i’r iaith ysgrifenedig a geiriaduron arbenigol ar gyfer awduron, golygyddion prawfddarllenwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.  Gellir cael mynediad, drwyddo, at eiriaduron dwyieithog mewn Arabeg, Tsieineeg, Sbaeneg, Portiwgaleg, Eidaleg, Almaeneg a Rwsieg. Mae ynddo hefyd ddeunyddiau dysgu iaith unigryw.

 

OLDO English

 

OLDO Bilingual Dictionaries

oxford reference logo

Oxford Reference Online

Mynediad i dros 100 o gyfeirlyfrau gan wasg Oxford University Press. I gyrraedd ORO gartref, ewch i’r wefan a theipio’r llythrennau ‘vg’, ac yna’r rhifau a welir o dan y bar-cod ar eich cerdyn llyfrgell.

 

ORO 

Whos Who

Who's Who and Who Was Who

Ceir yma dros 33,000 o fywgraffidau cryno sy’n cael eu diweddaru’n gyson, o unigolion byw, nodedig a dylanwadol o bob cefndir. 

 

Who's Who

ODictionary National Biography -large-logo

Oxford Dictionary of National Biography

Cofnod cenedlaethol o’r gwŷr a’r gwragedd sydd wedi chwarae rôl ganolog yn hanes a diwylliant Prydain, ledled y byd, yw'r ODNB, ac mae'n cynnwys gwybodaeth o Oes y Rhufeiniaid tan yr 21ain ganrif. Mae’n cynnwys bywgraffiadau cryno, wedi ei diweddaru, wedi eu hysgrifennu gan awduron sy’n arbenigo yn eu maes. Mae golygyddion o Brifysgol Rhydychen yn goruchwylio cofnodion y Geiriadur, ac fe’i cyhoeddir gan Wasg Prifysgol Rhydychen.

 

ODNB

rocks back pages

Rock's Back Pages

Archif penigamp o newyddiaduraeth cerddoriaeth gyfoes. Ceir yma dros 30,000 o erthyglau ar artistiaid o Aaliyah i ZZ Top ym mhob maes o roc i hip-hop gan newyddiadurwyr cerdd gorau’r hanner canrif diwethaf. Ar eich dyfais eich hun, teipiwch y llythrennau ‘vg’, ac yna’r rhif aelodaeth a welir ar eich cerdyn llyfrgell.

 

Rock's Back Pages

theory  test pro logo

Theory Test Pro

Efelychiad hynod realistig o brawf gyrru theori’r DU yng nghategori pob cerbyd. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn rhad ac am ddim i holl aelodau llyfrgelloedd Bro Morgannwg.

 

Theory Test Pro

ziptales logo

Ziptales

Hwyl wrth ddarllen! Mae’r llyfrgell ar-lein hon yn cynnwys dros 550 o straeon a gweithgareddau rhyngweithiol wedi’u trosleisio, animeiddio, cwisys, gemau a mwy i blant 4–12+ oed.

 

 

Ziptales

National Library Wales Logo

Gwefan ddwyieithog o adnoddau electronig sy’n amrywio o gylchgronau academaidd i wyddoniaduron a phapurau newydd. Gall defnyddwyr llyfrgelloedd Bro Morgannwg gofrestru ar-lein (yn Saesneg yn unig) i ddefnyddio’r adnoddau yma cyhyd â’ch bod yn byw yng Nghymru a bod gennych god post Cymreig.  

 

 

 

Papurau newydd

Mae Llyfrgelloedd Bro Morgannwg yn cynnig mynediad at rifynnau hanesyddol o bapurau newyddion cenedlaethol a lleol.

 

Mynediad gartref, ar y ffordd neu yn y llyfrgell. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw rhif eich cerdyn llyfrgell.

Newsbank

Newsbank

Mae Newsbank yn cynnig mynediad at erthyglau dros 800 o bapurau newyddion, cylchgronau a chyhoeddiadau eraill ledled y DU ac Iwerddon.

 

 Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur yn y llyfrgell gallwch fynd i wefan Newsbank.

 

I gyrchu UK Newsstand o bell, e.e. o gartref, ewch i wefan Newsbank a rhowch rif eich cerdyn llyfrgell.

 

Times Digital Archive

Times Digital Archive

Mae Archif Digidol y Times yn eich galluogi i weld tudalennau wedi'u sganio o'r Times o 1785 hyd at y presennol bron.

 

D.S.Os ydych am weld rhifynnau mwy diweddar, dim ond y rhai hyd at 6 blynedd yn ôl sydd ar gael, e.e. yn 2019 y rhifynnau diweddaraf sydd ar gael yw'r rhai o 2013. 

 

I gael mynediad i wefan archif The Times gartref, bydd arnoch angen rhif eich cerdyn llyfrgell. 

British Library 250x250

19th Century British Library Newspapers

Mae’r wefan hon yn cynnig fersiynau digidol o bapurau newydd Prydeinig, cenedlaethol, lleol a rhanbarthol o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae arni 48 o deitlau, a chyfanswm o oddeutu 2.2m o dudalennau sy’n adlewyrchu datblygiadau cymdeithasol a gwleidyddol y cyfnod. Rhoddwyd sylw arbennig i bapurau newydd oedd yn allweddol wrth arwain symudiadau gwleidyddol neu gymdeithasol arwyddocaol, megis Diwygio, Siartiaeth a Hunanlywodraeth. Mae’r papurau ceiniog a dargedwyd at y dosbarth gweithiol a chlerigol hefyd yn rhan o’r casgliad. Mae’n cynnwys tri phapur Cymraeg: Y Genedl, Y Goleuad a Baner Cymru. Mae hefyd yn cynnwys y Western Mail o 1 Mai 1869 – 31 Rhagfyr 1900. Yn y cyfnod hwn yr adeiladwyd Dociau’r Barri, a gallwch ddarllen adroddiadau gwreiddiol ymgyrch y Western Mail oedd yn gwrthwynebu’r cynllun. 

ukpress online logo

UKPressOnline

Mae UKPressOnline yn caniatáu i chi ddarllen a lawrlwytho tudalennau a rhifynnau chwiliadwy fel y’u cyhoeddwyd o bapurau’r Daily Mirror (o 1903 hyd heddiw) a’r Daily Express (o 1900 ymlaen). Mae hefyd yn cynnwys y Sunday Express a’r Daily Star (2000 hyd heddiw), a blynyddoedd amrywiol o’r Church Times, The Watchman, Daily Worker a’r Morning Star. Yn ogystal, ceir yma archif o’r Ail Ryfel Byd sy’n cynnwys rhifynnau nifer o bapurau rhwng 1933 ac 1945.  

BNA Logo

Archif Papurau Newydd Gwledydd Prydain (British Newspaper Archive)

Mae Archif Papurau Newydd Gwledydd Prydain, sy’n cynnig mynediad ar-lein i filiynau o dudalennau o bapurau newydd o wledydd Prydain ac Iwerddon o 1703-2003, yn adnodd gwych i bawb sydd â diddordeb mewn hanes, ac i haneswyr teuluol a lleol yn benodol.

Mae papurau newydd o gasgliad enfawr Llyfrgell Prydain yn cael eu sganio bob dydd i gynhyrchu copïau digidol y gellir eu chwilio o unrhyw le yn y byd. Gall defnyddwyr llyfrgell chwilio drwy gannoedd o filiynau o erthyglau yn ôl gair allweddol, enw, lleoliad, dyddiad neu deitl a gweld y canlyniadau'n ymddangos o flaen eu llygaid.

 

Tra eich bod wedi mewngofnodi i gyfrifiadur yn un o lyfrgelloedd Bro Morgannwg, bydd gennych fynediad digyfyngiad i Archif Papurau Newydd Gwledydd Prydain. I weld tudalennau o’r archif, bydd angen i chi gofrestru (am ddim) a mewngofnodi i’r gwasanaeth. Gallwch gadw erthyglau rydych yn eu gweld ar eich tudalen Wedi Cadw a gallwch hefyd greu ffolderi ar gyfer erthyglau gwahanol a’u categoreiddio sut bynnag. Gallwch hefyd ychwanegu nodiadau i unrhyw rai o’r erthyglau rydych wedi eu cadw. 

Ar gael ar cyfrifiaduron y llyfrgell yn unig.

National Library Wales Logo

Welsh Newspapers Online

Adnodd am ddim gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru yw Papurau Newydd Cymru Ar-lein lle gallwch ddarganfod milynau o erthyglau o gasgliad cynhwysfawr y llyfrgell o bapurau newydd hanesyddol.