Cost of Living Support Icon

Athrawon

Ardal i athrawon ddysgu am yr adnoddau a gynigir yn y llyfrgell 

 

 

Adnoddau: Pwnc Cyfnod Sylfaen

 

Celtiaid

 

Ymweliadau Dosbarth

Mae croeso i ddosbarthiadau yn ein holl lyfrgelloedd. Maent yn amrywio o ymweliadau gan blant y Blynyddoedd Cynnar a Chyfnod Allweddol 1 i’w cyflwyno i’r llyfrgell, i sesiynau sgiliau gwybodaeth strwythuredig i Gyfnodau Allweddol 2 a 3.

 

Mae staff y llyfrgell yn fwy na pharod i drafod ag athrawon yr hyn y maen nhw ei eisiau o ymweliad, neu i lunio rhaglen benodedig.

 

Lethoso

 

Môr-ladron

 

Help â Phrojectau

Gyda rhywfaint o rybudd, gall staff y llyfrgell lunio gwybodaeth ar gyfer ystod o bynciau a phrojectau gwaith cartref. Gallwn gasglu llyfrau perthnasol i’w benthyca neu gyfeirio atynt, awgrymu gwefannau neu lungopïo gwybodaeth.

 

Mae Staff Llyfrgell yn hapus i drafod ag athrawon unrhyw bynciau sydd ar y gweill ac i weithio ar ddod o hyd i’r wybodaeth orau i blant sy’n dod i’r llyfrgell.

 

Crefydd a Gwyliau

 

Rhufeiniaid

 

Y Stiwardiaid

 

Tuduriaid

 

Oes Fictoria

 

Yr Ail Ryfel Byd