Cost of Living Support Icon

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Y digwyddiadau a’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.

Sylwer: Oherwydd cyfyngiadau parhaus, ni fydd yr holl digwyddiadau a gweithgareddau a restrir isod ar gael ar hyn o bryd. Cysylltwch a'ch llyfrgell leol and fwy o wybodaeth.

 

Llyfrgell Llawn Amser

 • Llyfrgell y Barri

  Pencil Icon

  Clwb Lliwio i Oedolion

  Iau

  •         13:30 - 15:30


  Ychwanegwch ychydig o liw i’ch bywyd! Cyfle i wneud ffrindiau newydd a chael sgwrs a phaned wrth liwio un o’n lluniau hyfryd. £1 y sesiwn.

  Book Icon

  Amser Stori

  Mawrth (yn ystod tymor yr ysgol)

  •         10:00 - 10:30


  Amser stori wythnosol yn Gymraeg i fabanod a phlant hyd at bedair oed. 

  Music Icon

  Odl a Bowns 

  Llun a Mercher

  •         11:00 - 11:30


  Sesiynau canu i fabanod, o’r newydd-anedig hyd at flwydd oed.

  Chatterbooks Icon

  Clonclyfrau

  Grŵp Darllen Misol

  •         


  Cynhelir sawl cyfarfod grwpiau darllen Clonclyfrau yn y llyfrgell i blant 4-12 oed. Cysylltwch â llyfrgell am wybodaeth bellach. Ceir gwybodaeth bellach am gynllun Clonclyfrau (Chatterbooks) ar wefan yr  Asiantaeth Ddarllen (Saesneg).

  code club 400x400

  Clwb Cod

  TBA

  •         TBA  Oed 9 - 13

  Oes gen ti syniad am gêm, ap neu wefan, ond dim syniad sut i’w greu? Dere i ddysgu ysgrifennu cod yn Llyfrgell y Bont-faen. Bob wythnos, byddwn ni’n dysgu camau sylfaenol ac yn rhoi amser i ti weithio ar dy brosiect.

  Coffee Icon

  Bore coffi

  Gwener

  •         11:00 - 12:00


  Ar agor i bawb. Ymunwch â ni am sgwrs ac i wneud ffrindiau newydd. Coffi, te a bisgedi am 50c.

  D&D Icon

  Clwb Dungeons and Dragons

  Llun (bob pythefnos)

  •         16:00 - 17:00


  Cyflwyniad hwyliog i’r gêm fytholwyrdd hon, i blant 8-12 oed.

  Cysylltwch â’r llyfrgell am wybodaeth bellach ac i gadw lle.

  Knit Icon

  Grŵp Gwau a Chlonc

  Mawrth

  •         10:00 - 12:00


  Mae’r grŵp yn cyfarfod yn y llyfrgell ar ddydd Mawrth. Croeso i bobl o bob gallu. Mae nodwyddau a gwlân ar gael i bobl sy hebddynt.

  Music Icon

  Rhigwm ac Arwyddo

  Llun a Mawrth (yn ystod tymor yr ysgol)

  •         9:45 - 10:15, 14:00 - 14:30 (sesiwn brynhawn ar ddydd Llun yn unig)


  Sesiynau canu gan ddefnyddio iaith arwyddo i fabanod hyd at bedair oed.

  Talk Icon

  Grŵp Darllen ar y Cyd

  Gwener

  •         13:00 - 14:00


  Mae Grŵp Darllen ar y Cyd Llyfrgell y Barri’n cyfarfod yn yr Ystafell Gyfarfod ar y llawr cyntaf. Darperir lluniaeth ysgafn yn rhad ac am ddim. Croeso i bawb.

  Book Icon

  Storytime

  Mercher

  •         14:00 - 14:30


  Stori a chrefftau i blant 2-5 oed.

 • Llyfrgell y Bont-faen

  Chatterbooks Icon

  Clonclyfrau

  Mercher

  •         16:00 - 17:00


  Cynhelir grwpiau darllen i blant 8-12 oed yn y llyfrgell. Oherwydd poblogrwydd y sesiwn, mae dau grŵp bellach.

  code club 400x400

  Clwb Cod

  Mercher

  •         15:30 - 16:30


  Oed: 9 - 13

  Oes gen ti syniad am gêm, ap neu wefan, ond dim syniad sut i’w greu? Dere i ddysgu ysgrifennu cod yn Llyfrgell y Bont-faen. Bob wythnos, byddwn ni’n dysgu camau sylfaenol ac yn rhoi amser i ti weithio ar dy brosiect.

  Lego Brick Icon

  Clwb Lego

  Sadwrn

  • 13:30 - 15:30


  Codwch gaer, llong môr ladron neu ryfeddod peirianyddol arall. Fe rown ni’r Lego i chi, adeiladwch fel y mynnech chi wedyn!

  Book Icon

  Storytime

  Mawrth (yn ystod tymor yr ysgol)

  •         14:00 - 14:30


  I blant o dan bump oed.

  Music Icon

  Gwingo a Whigwm

  Gwener

  • 11:00 - 11:30


  Oed 0-4

 • Llyfrgell Llanilltud Fawr

  Lego Brick Icon

  Lego Club

  Sadwrn

  •         14:00 - 15:00


  Codwch gaer, llong môr ladron neu ryfeddod peirianyddol arall. Fe rown ni’r Lego i chi, adeiladwch fel y mynnech chi wedyn!

  Book Icon

  Straeon Sadwrn

  Sadwrn

  •         10:30 - 11:00


  Sesiwn straeon a chrefftau syml i blant 4-7 oed. 

  Book Icon

  Storytime

  Mercher (yn ystod tymor yr ysgol)

  •         10:30 - 11:00


  Sesiwn fywiog o stori a rhigwm i blant oed meithrin. 

 • Llyfrgell Penarth

  Book Icon

  Amser Stori

  Llun (yn ystod tymor yr ysgol)

  •         10:00 - 10:45


  Amser stori yn Gymraeg i fabanod a phlant hyd at bedair oed. Cysylltwch â’r llyfrgell am wybodaeth bellach.

  Chatterbooks Icon

  Conclyfrau

  Grŵp Darllen Misol  Grŵp darllen misol i blant 7-12 oed. Holwch yn y llyfrgell am wybodaeth bellach ar ymuno â’r grŵp.

  code club 400x400

  Clwb Cod

  Mawrth

  •         15:45 - 16:45


  Oed: 9 - 13

  Oes gen ti syniad am gêm, ap neu wefan, ond dim syniad sut i’w greu? Dere i ddysgu ysgrifennu cod yn Llyfrgell Penarth. Bob wythnos, byddwn ni’n dysgu camau sylfaenol ac yn rhoi amser i ti weithio ar dy brosiect.

  Knit Icon

  Knit2gether

  Mercher

  •         14:30 - 17:00


  Mae’r grŵp yn cyfarfod yn y llyfrgell ar ddydd Mawrth. Croeso i bobl o bob gallu.

  Lego Brick Icon

  Lego Club

  Sadwrn

  •         14:00 - 15:00


  Codwch gaer, llong môr ladron neu ryfeddod peirianyddol arall. Fe rown ni’r Lego i chi, adeiladwch fel y mynnech chi wedyn!

  Music Icon

  Rhigwm ac Arwyddo

  Gwener (bob pythefnos)

  •         10:00 - 10:30


  Sesiynau canu actol gan ddefnyddio iaith arwyddo babanod i blant o dan bump oed. Does dim angen cadw lle ar gyfer y sesiynau yma.

  Book Icon

  Storytime

  Mawrth

  •         14:00 - 14:30


  Sesiwn straeon a chrefftau i blant o dan bump oed. Gellir rhagnodi lle ar y diwrnod. Ffoniwch y llyfrgell neu alw heibio ar ôl 10.00am i gadw lle. 

  Music Icon

  Tots Treasure Time

  Mercher 

  (bob pythefnos)

  •         10:00 - 10:30


  Sesiwn gerddorol thematig ar gyfer babanod a’r plant lleiaf. Does dim angen rhagnodi lle ar gyfer y sesiynau yma.

   

 

Llyfrgelloedd o dan Reolaeth Gymunedol

 

 • Llyfrgell Gymunedol Dinas Powys

  Lego Brick Icon

  Clwb Lego

  Mercher

  • 15:15 - 16:15


  Codwch gaer, llong môr ladron neu ryfeddod peirianyddol arall. Fe rown ni’r Lego i chi, adeiladwch fel y mynnech chi wedyn!

  Book Icon

  Storytime

  Sadwrn

  • 11:00 - 11:30


  Sesiwn fywiog o stori a rhigwm i blant oed meithrin. 

   

 • Llyfrgell Gymunedol y Rhws

 • Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Sain Tathan

 • Ymddiriedolaeth Llyfrgell Gymunedol y Sili a Larnog

  Chess Icon

  Clwb Gwyddbwyll

  Iau

  • 16:00 - 17:00


  Ar agor i bawb o bob gallu. Dewch â set gwyddbwyll gyda chi os oes gennych un gan mai dim ond hyn a hyn sydd ar gael. 

  Digital Help Icon

  Cymorth Digidol

  Iau

  • 13:30 - 15:30


  Cymorth un i un ar gyfer dyfeisiau digidol gan gynnwys cyfrifiaduron, gliniaduron, ffonau clyfar a llechi.

  Book Icon

  Storytime

  Dydd Sadwrn olaf y mis

  • 09:45 - 10:45


  I blant rhwng 3 a 8 oed. 

 • Llyfrgell Gymunedol Gwenfô Cyfyngedig

  • 02920 594176

  • N/A

  Digital Help Icon

  Cymorth Digidol

  Mercher

  • 10:00 - 12:00


  Cymorth un i un ar gyfer dyfeisiau digidol gan gynnwys cyfrifiaduron, gliniaduron, ffonau clyfar a llechi. 

  Ancestry Icon

  Sesiynau Galw Heibio Hanes Teulu

  Gwener

  • 10:30 - 12:30


  Sesiynau galw heibio ar gael i helpu ag ymchwil hanes teulu. 

  Lego Brick Icon

  Clwb Lego

  Llun

  • 15:30 - 16:30


  Codwch gaer, llong môr ladron neu ryfeddod peirianyddol arall. Fe rown ni’r Lego i chi, adeiladwch fel y mynnech chi wedyn!