Cost of Living Support Icon

Grwpiau Darllen

Cofrestru eich grŵp darllen gyda Llyfrgelloedd y Fro

P’un a ydych chi’n dechrau grŵp darllen o’r newydd neu wedi bod yn mynychu un ers blynyddoedd, gall Llyfrgelloedd y Fro gynnig ystod eang o adnoddau a chymorth i chi.

 

Cofrestrwch eich grŵp gyda gwasanaeth y llyfrgell er mwyn cael benthyg nifer ddigyfyngiad o setiau llyfrau o’n casgliad penodol i grwpiau. Mae deg llyfr ym mhob set, a gellir eu benthyg am gyfnod estynedig yn rhad ac am ddim. 

 

Os ydych chi’n sefydlu grŵp o’r newydd, darllenwch ein canllawiau isod. Ewch i’r tudalennau perthnasol am ysbrydoliaeth neu syniadau ar gyfer eich grŵp.

Book Groups

book clubs

 

Ewch i’ch llyfrgell leol i gael gopi o restr ddiweddaraf y grŵp darllen.

 

Rhestr Teitlau Grwp darllen

Reading group

 

Canllaw defnyddiol i redeg grŵp darllen:

 

 

Canllaw i Redeg Grŵp Darllen

Reading Groups for  Everyone logo

 

Porwch ein gwefannau penodol ar gyfer grwpiau darllen:

 

 

Gwefannau i Grwpiau Darllen

 

Am ymholiadau sy’n ymwneud â grwpiau darllen, cysylltwch â Llyfrgell y Barri: