Cost of Living Support Icon

Llyfrgell e-Fenthyg

Dewiswch o ddetholiad enfawr o eLyfrau, llyfrau sain, y cylchgronau diweddaraf a phapurau newydd heddiw, sydd i gyd ar gael ar unwaith gyda'ch aelodaeth o lyfrgelloedd Bro Morgannwg.

eLending Banner

eLyfrau

Mae benthyca eLyfr yn union fel benthyca llyfr go iawn o'r llyfrgell. Caiff eitemau eu benthyg am gyfnod penodol ac ar ôl hynny cânt eu dychwelyd yn awtomatig. Mae gennych hefyd yr opsiwn i ddychwelyd yn gynnar neu ymestyn eich benthyciad os oes angen mwy o amser arnoch. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig dau wasanaeth, ac mae’r ddau yn cynnig mynediad i filoedd o eLyfrau; BorrowBox a Libby. Isod ceir rhestr lawn o ffyrdd y gallwch gael mynediad i'r apiau hyn.

 

borrowbox icon

BorrowBox

 

iOS (Apple)

App Store

 

Android

Google Play Store

Kindle Fire

Amazon

 

Browser (PC/Mac)

BorrowBox


Libby Logo Vertical

Libby, by Overdrive

 

iOS (Apple)

App Store

 

Android

Google Play Store

Browser (PC/Mac)

Libby

 

 

 

Llyfrau sain

Ein ffordd gyflymaf a mwyaf cyfleus o gael gafael ar lyfrau sain. Gwrandwch gan ddefnyddio eich ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur a chael mynediad i'n casgliad enfawr o deitlau o bron unrhyw le yn y byd. Ar hyn o bryd mae tri ap sy'n cynnig mynediad i lyfrau sain gyda'ch aelodaeth o lyfrgelloedd Bro Morgannwg; Borrowbox, Libby ac uLibrary. Isod ceir rhestr lawn o ffyrdd y gallwch gael mynediad i'r apiau hyn.

 

borrowbox icon

Borrowbox

 

iOS (Apple)

App Store

 

Android

Google Play Store

Kindle Fire

Amazon

 

Browser (PC/Mac)

BorrowBox


Libby Logo Vertical

Libby, by Overdrive

 

iOS (Apple)

App Store

 

Android

Google Play Store

Browser (PC/Mac)

Libby

 


 

 

 

ulibrary logo

uLibrary

 

iOS (Apple)

App Store

 

Android

Google Play Store

Browser (PC/Mac)

uLibrary

 

 

Cylchgronau

Mae eich aelodaeth o lyfrgelloedd Bro Morgannwg hefyd yn danysgrifiad i filoedd o gylchgronau poblogaidd, sydd ar gael ar unwaith ar eich tabled, ffôn clyfar neu gyfrifiadur. Mae pob cylchgrawn yn argraffiadau llawn, yn union fel y rhai y byddech yn eu prynu o'ch siop leol. Gallwch hyd yn oed danysgrifio i'ch hoff deitlau fel na fyddwch byth yn methu’r rhifyn diweddaraf. Ar hyn o bryd mae dau ap sy'n cynnig mynediad i'n casgliadau cylchgronau digidol; Pressreader a Libby. Isod ceir rhestr lawn o ffyrdd y gallwch gael mynediad i'r apiau hyn.

 

Pressreader Logo

Pressreader

 

iOS (Apple)

App Store

 

Android

Google Play Store

Kindle Fire

Amazon

 

Browser (PC/Mac)

Pressreader


Libby Logo Vertical

Libby, by Overdrive

 

iOS (Apple)

App Store

 

Android

Google Play Store

Browser (PC/Mac)

Libby

 

 

Papurau newydd

Dim waliau talu, dim ond mynediad digyfyngiad i'ch hoff bapurau newydd dyddiol o'r DU yn ogystal â theitlau o bob cwr o'r byd. Agorwch Pressreader ar eich ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur i gael mynediad i newyddiaduraeth orau'r byd ar flaenau eich bysedd. Isod ceir rhestr lawn o ffyrdd o gael mynediad i Pressreader.

 

Pressreader Logo

Pressreader

 

iOS (Apple)

App Store

 

Android

Google Play Store

Kindle Fire

Amazon

 

Browser (PC/Mac)

Pressreader

 

 

 

e-Lyfrau a Llyfrau Sain yn yr Iaith Wcreineg

Er mwyn darparu ystod o gyfleoedd darllen, gwrando, dysgu ac adloniant am ddim i Wcráiniaid, lansiodd y darparwr cynnwys amlgyfrwng Odilo ap am ddim ar gyfer ap Android ac ap iOS ddechrau mis Ebrill. Ar gael ledled Ewrop, mae'r ap yn cynnwys 3000 o e-lyfrau a llyfrau sain mewn amrywiaeth o genres, gan gynnwys 1,700 o deitlau Wcráineg a 500 yn Saesneg. Mae deunydd ar gyfer plant ac oedolion ac mae'r ap yn rhad ac am ddim i ddefnyddwyr Apple ac Android.

 

Ukraine Flag Icon

Odilo

 

 

iOS (Apple)

App Store

 

Android

Google Play Store

Browser (PC/Mac)

Odilo

 

 

 

Angen help?

Am help a chymorth gyda’r llyfrgell e-Ddysgu cysylltwch â: