Cost of Living Support Icon

Llogi Ystafelloedd

Mae nifer o ystafelloedd ac adnoddau Technoleg Gwybodaeth ar gael i’w llogi yn llyfrgelloedd Bro Morgannwg.

 

I logi ystafell yn llyfrgell y Bont-faen neu Benarth, cysylltwch â’r llyfrgell yn uniongyrchol i wirio argaeledd a thrafod eich gofynion. Mae cyfraddau’n amrywio y tu hwnt i oriau agor. 

 

Nodwch: Os ydych yn canslo llai na 24 awr cyn yr amser a logwyd gennych, bydd ffi canslo o £5 yn daladwy. 

 

 

 

Llyfrgell y Barri

I logi ystafell yn Llyfrgell y Barri, llenwch y ffurflen isod a’i hanfon at: 

 

 

 • 01446 422411

 

 • Ystafell Philip John

  Addas i: 35

   

  Adnoddau:

  • Wi-Fi: drwy'r Cwmwl
  • Taflunydd a sgrin
  • Mae wrn ar gael i ferwi dŵr ond mae gofyn i grwpiau ddod â’u te a’u coffi eu hunain.

   

   

  Pris: £20 yr awr / £80 y diwrnod

 • Yr Ystafell Gymunedol

  Addas i: 8

   

  Adnoddau:

  • Wi-Fi: drwy'r Cwmwl
  • Mae wrn ar gael i ferwi dŵr ond mae gofyn i grwpiau ddod â’u te a’u coffi eu hunain. 

   

   

  Pris: £15 yr awr / £70 y diwrnod

 • Yr Ystafell Fwrdd

  Addas i: 10

   

  Adnoddau:

  • Wi-Fi: drwy'r Cwmwl
  • Mae wrn ar gael i ferwi dŵr ond mae gofyn i grwpiau ddod â’u te a’u coffi eu hunain. 

   

  Pris: £20 yr awr / £120 y diwrnod

 • Ystafell Gyfrifiaduron Llyfrgell y Barri

  Addas i: 12

   

  Adnoddau:

  • Wi-fi: drwy’r Cwmwl
  • Taflunydd a bwrdd clyfar
  • Mae bysellfwrdd mawr, llygoden wedi’i haddasu a chyfarpar hygyrch amrywiol ar gael

   

  Pris: £40 am hanner diwrnod neu ran o'r diwrnod

 • Lle Creu Llyfrgell Y Barri

   Pris: £20.00 yr awr / £50.00 fesul hanner diwrnod

   

   

  • makerspace@valeofglamorgan.gov.uk

   

Ystafell Gyfrifiaduron Llyfrgell y Bont-faen

 

Addas: 10

 

Adnoddau:

 • Wi-fi: drwy’r Cwmwl
 • Siart troi
 • Sgrin/monitor ar y wal
 • Peiriant te a choffi  (codir tâl)

Pris: £20 am hanner diwrnod neu ran o’r diwrnod

Llyfrgell Penarth

 

 

 • Ystafell Gyfrifiaduron Llyfrgell Penarth

  Addas i: 12

   

  Adnoddau:

  • Wi-Fi: drwy'r Cwmwl
  • Taflunydd a sgrin
  • Mae bysellfwrdd mawr, llygoden wedi’i haddasu a chyfarpar hygyrch amrywiol ar gael
  • Peiriant te a choffi  (codir tâl)
  • Gellir defnyddio’r ystafell ar gyfer cyfarfodydd cyffredinol yn ogystal.

   

  Pris: £20 am hanner diwrnod neu ran o’r diwrnod

 • Lle Creu Llyfrgell Penarth

   Pris: £15.00 yr awr / £40.00 fesul hanner diwrnod

   

  • makerspace@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Llyfrgell Gymunedol a Chanolfan Weithgaredd Y Rhws

 • 01446 710220
 • admin@rhooselibrary.org.uk

 

Addas i: 50

 

Addnoddau:

 

 • Sgrin Rhyngweithiol wedi'i gosod ar wal

 • Cegin fawr ar gael

 • Toileadau hygyrch a chyleusterau newid cewynnau

 • WiFi

Pris: £10 yr awr neu £25 am 3 awr

rhoose activity room