Cost of Living Support Icon

Hanes Teulu a Hanes Lleol

Mae’n hawdd hel achau yn llyfrgelloedd Bro Morgannwg.

 

Yn dilyn llwyddiant cyfres deledu’r BBC, Who Do You Think You Are?, mae ymchwilio i hanes y teulu wedi dod yn ddiddordeb hamdden hynod boblogaidd, er y gall fod yn waith hirfaith a chostus.

 

Rydyn ni’n cynnig mynediad am ddim i wefannau findmypast.co.uk (Saesneg) ac ancestry.com (Saesneg).  

family history

 

 • Cyfrifiad

  Mae trawsgrifiadau o’r cyfrifiadau canlynol ar gael ar ffurf cyfrolau rhwymedig:

  1841 Parishes of Barry, Porthkerry and Cadoxton-juxta-Barry

  1841 Dinas Powys

  1851 Parishes of Cadoxton-juxta-Barry, Porthkerry, Barry and Merthyr Dyfan

  1851 Dinas Powys

  1861 Parishes of Cadoxton-juxta-Barry and Merthyr Dyfan

  1861 Dinas Powys

  1871 Cadoxton-juxta-Barry, Barry, Merthyr Dyfan and Highlight

  1871 Dinas Powys

  1881 Cadoxton and Sully, Penmark and Porthkerry, St Athan and Gileston, Barry, Merthyr Dyfan and Highlight

  1881 Dinas Powys

  1891 Barry Names Index

  1891 Penarth and district

  1891 Dinas Powys

  Mae trawsgrifiadau o’r cyfrifiadau canlynol ar gael ar microfiche:

  1851 HO 107/2456 Llantrisant, Glamorgan (includes Barry) index and transcript

  1851 HO 107/2455 Cardiff, Glamorgan index and transcript

  1851 HO 107/2461 Bridgend, Glamorgan index and transcript

  1851 HO 107/2462 Margam, Glamorgan index and transcript

  1851 HO 107/2481 Cardigan, Dyfed index and transcript

  1851 HO 107/2458 Merthyr Tydfil Lower index and transcript

  1851 HO 107/2459 Merthyr Tydfil Upper index and transcript

  1881 Glamorganshire (arranged under five headings)

  1881 RG 11/5367, 5368, 5369, 5370 Gower, Glamorgan

  1891 RG 12/4402, 4403 Cardiff (includes Penarth area)

  1891 RG12/4405, 4406, 4407, 4408 Cardiff (includes Barry, Cadoxton and east Vale villages, also shipping schedules)

  1891 Class list for all 1891 census returns

  Nid yw’r trawsgrifiadau canlynol ar gael ar hyn o bryd – maen nhw wrthi’n cael eu rhwymo

  1871 Llantwit Fardre Street Index

  1871 Llantrisant Street Index

  1891 RG12/4405, 4406, 4407, 4408 Index to Barry area

  1891 Merthyr Tydfil Street Index

  1891 Bridgend Street Index

  1891 Swansea Street Index

  1891 Cardiff Street Index

  1901 Barry Street Index

  1901 Penarth Street Index

   

  Mae gwybodaeth i’w gael ar-lein hefyd. Mae croeso i aelodau’r llyfrgell chwilio drwy sganiau o ddogfennau gwreiddiol ar unrhyw Gyfrifiaduron Personol yn y Llyfrgell ar Ancestry.com (Library Edition) a Find My Past.

   

  Mae gwefan ONS ar gyfer cyfrifiad 2021 yn darparu crynodebau ac adroddiadau y gellir eu llwytho i lawr mewn fformatau y gellir eu hargraffu.

 • Mynegai Cofrestri Plwyf ac Arysgrifau Coffaol

  Cyfrolau wedi’u rhwymo (Trawsgrifiadau gan Gymdeithas Hanes Teulu Morgannwg)

  Hoffem awgrymu eich bod yn ffonio’r llyfrgell ymlaen llaw i wneud yn siŵr fod y mynegai’n cynnwys y blynyddoedd perthnasol. Rydym wedi cadw'r teitlau yn yr iaith wreiddiol i'ch helpu i ddod o hyd i'r cyfrolau cywir.

   

  St Cadoc's Church, Cadoxton ("Old Village") (PR, MI)

  Philadelphia Baptist Chapel, Cadoxton (MI)

  St Nicholas, Barry (PR, MI)

  Merthyr Dyfan Church, Barry (PR, MI)

  St Tathan Church, St Athan (PR)

  St Mary's Church, Penmark (MI)

  St Illtyd's Church, Llantwit Major (PR, MI)

  St Dochdwy's Church, Llandough-juxta-Penarth (MI)

  St Michael and All Angels, Michaelston-le-Pit (MI)

  St Cadoc's Church, Llancarfan (PR)

  St John's Church, Sully (PR, MI)

  Bryntirion Calvinistic Methodist Church, Llantwit Fardre (MI)

  Pisgah Welsh Baptist Chapel, Kenfig Hill (MI)

  St Michael, Flemingston (PR)

  Microfiche:

  St Nicholas, Barry(MI), St Dyfan, Merthyr Dyfan (PR, MI) & St Curig, Porthkerry(PR, MI)

  St Mary, Carmel & Zoar Chapels, Bonvilston (MI)

  St Cadoc & Philadelphia Baptist, Cadoxton-juxta-Barry (MI)

  St Peter, Cogan (PR) & St Lawrence, Lavernock (PR)

  St Michael, Colwinston (MI)

  Parish Church of Holy Cross (PR, MI) & Ramoth Chapel (MI), Cowbridge

  Parish Church of St Andrews Major, Dinas Powys (PR, MI)

  St Brice & Bethesda'r Fro URC, Eglwys Brewis (MI)

  St Michael, Ewenny (PR, MI)

  St Michael, Flemingston (PR, MI) & St Catwg, Llanmaes (MI)

  Maendy Congregational, Llanblethian (MI)

  St John the Baptist, Llanblethian (MI)

  St Cadoc, Llancarfan (PR, MI) & Bethlehem Baptist & St Bleiddian, St Lythans (PR, MI)

  St Dochdwy, Llandough-juxta-Penarth (PR, MI)

  St Canna, Llangan (PR, MI) & Saron Chapel, Treoes (MI)

  St Senwyr, Llansannor (PR, MI)

  St Illtud, Llantrithyd (MI)

  Llantwit Major: St Illtyd's (PR, MI), War Memorial, Bethel Baptist, Ebenezer Congregational, Tabernacle Calvinistic Methodist (MIs)

  Llantwit Major Civic Cemetery (MIs)

  St Illtyd's Church, Llantrisant (MI)

  St Cynwyd, Llangynwyd (MI)

  Holy Trinity, Marcross (PR, MI) & Parish Church of St Donat, St Donats (PR, MI)

  St Mary Magdalene, Monknash (PR, MI)

  St Augustine's, Penarth (PR, MI)

  St Cadoc, Pendoylan (PR)

  St Brynach (PR, MI) & Craig Penllyn Presb., Penllyn/Llanfrynach (MI)

  St Mary Church, Penmark (PR, MI)

  Croes-y-Parc Baptist Chapel, Peterston-super-Ely (MI)

  St Peter, Peterston-super-Ely (PR, MI)

  St Bridget's, St Bride's Major (PR, MI)

  St Bride (PR, MI) & Ebenezer Congregational, St Brides-super-Ely (MI)

  Parish Churches of St George (PR, MI) and St Nicholas (PR, MI)

  Parish Church of St Hilary (PR, MI), Church of the Annunciation, St Mary Church (PR, MI)

  Parish Church of St Mary, St Mary Hill (PR, MI)

  St Lawrence, Lavernock and St John, Sully (PR, MI)

  St Tathan's Church, St Athan (PR, MI) and St Giles, Gileston (MI)

  St Donat, Welsh St Donat's (PR, MI), St Owain, Ystradowen (PR, MI)

  St Mary (PR, MI), Twyn-yr-Odyn & Zoar, Wenvoe (MI)

  St James (PR, MI) & Wick Baptist/Unitarian, Wick (MI)

  St Sennan's Church, Bedwellty, Mon. (MI)

  St Giles, Gileston (PR) & St Brewis, Eglwys Brewis (PR)

  St James, Leckwith (PR) & St Michael, Michaelston-le-Pit (PR)

  St Blethian, Llanblethian (PR)

  St Dochdwy, Llandough-juxta-Cowbridge (PR)

  Nid yw’r cofnodion isod ar gael ar hyn o bryd – mae’r cyfrolau wrthi’n cael eu rhwymo:

  St Baruc's, Barry Island Baptisms 1910-1971

  St Baruc's, Barry Island Marriages 1919-1971

 • Papurau Lleol 

  Rydym yn cadw copïau o bapurau newydd lleol yn Llyfrgelloedd y Barri a Phenarth. Mae llawer ohonyn nhw ar gael ar ficroffilm ac mae modd i chi ddefnyddio darllenydd/argraffydd arbennig i'w darllen. Mae rhai o’r cyfrolau’n eithaf bregus erbyn yn ac mae’n bosib na chewch eu darllen. Mae ambell i rifyn neu gyfrol ar goll hefyd.

   

  Yn Llyfrgell y Barri:

  Barry Advertiser & Gazette, 9/1921-1933 (microffilm)

  Barry & District News, 1926-1939, 1941, 1943, 1945, 1947-1950 (microffilm)

  Barry & District News, 1942, 1946,1951-1958, 1960-1974, 1976-1981 (cyfrolau rhwymedig)

  Barry & District News, 1982-1983 (microffilm)

  Barry & District News, 1984 (bound volume)

  Barry & District News, 1985-2003 (microffilm)

  Barry & Cadoxton Journal, 1888-1891 (microffilm)

  Barry Dock News, 1889-1892 (microffilm)

  Barry Dock News, 1894-1925 (microffilm)

  Barry Herald, 1896-1962, (microffilm)

  Barry Times, 1962-1964 (microffilm)

  Barry Post (free newspaper), 1993-present (cyfrolau rhwymedig)

  Cardiff, Swansea & Newport Shipping & Mercantile Gazette

  1886-1887, 1889, 1892, 1894, 1896-1911 (microffilm)

  Cardiff Times, 1857-1877, 1879-1887, 1889-6/1930 (microffilm)

  Gem (free newspaper), 1985-present (cyfrolau rhwymedig)

  South Wales Star, 1891-1894 (microffilm)

  What's On! Barry Advertiser, 1932-1933 (microffilm)

  Yn Llyfrgell Penarth:

  Penarth Chronicle, 1890-1892, 1894-, 1896 (microffilm)

  Penarth Independent, 1993 (cyfrolau rhwymedig)

  Penarth News, 10/1922-10/1929 (cyfrolau rhwymedig)

  Penarth Observer, 10/1891-7/1904 (microffilm)

  Penarth Times, 1901, 1909-2003 (microffilm)

  Penarth Times 1922-6/2004

 •  Priodasau

  Cyfrolau wedi eu trawsgrifio

  Priodasau yn y Fro, gan gynnwys Mynegai Gwrywol a Benywol

  Rhaniad y Degwm

  Trawsgrifiad o Raniad y Degwm

  Rydym wedi cadw’r teitlau isod yn yr iaith wreiddiol.

  Barry

  Cadoxton-juxta-Barry

  Merthyr Dyfan

  St Athan

  Sully (heb gynnwys Ynys y Barri)

 • Cyfeirlyfrau Llefydd

  Mae copïau rhwymedig o’r cyfeirlyfrau gwreiddiol yn cynnwys:

  Western Mail Barry & District Directory 1897-8, 1906-7, 1909 a 1914

  Ar microfiche, cyhoeddiad Cymdeithas Hanes Teulu Morgannwg:

  Slater's directory of Cardiff 1882

  Daniel Owen & Co. Cardiff Directory 1891

   

  Ewch i Historical Directories of England & Wales - Special Collections (oclc.org) i weld rhagor o gyfrolau. Mae modd chwilio drwy waith y prosiect hwn gan Brifysgol Leicestr i ddigido cyfeirlyfrau ar-lein ac mae’n ffordd wych o ddod o hyd i bobl, llefydd a galwedigaethau.

 • Archif Cymdeithas Hanes Lleol y Bont-faen 

  Mae fersiwn electronig o’r archif nawr ar gael i bobl ei weld yn Llyfrgell y Bont-faen.  I weld yr archif rhaid i chi fod yn aelod o’r llyfrgell a gallu defnyddio cyfrifiaduron y llyfrgell.   Os nad ydych eisoes yn aelod bydd angen i chi ddod â rhywbeth sy'n dangos eich enw a'ch cyfeiriad e.e.  Trwydded Yrru.   Bydd hefyd angen i chi gwblhau ffurflen “Cymdeithas Hanes Lleol y Bont-faen” a ffurflen i gydnabod eich bod wedi ei dderbyn.  Dim ond un person ar y tro all weld yr archif felly ffoniwch ymlaen llaw i drefnu (01446 773941).

  I gael rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Hanes Lleol y Bont-faen ewch i’w gwefan: http://www.cowbridgehistorysociety.org/

   

   

 

ancestry_logo_ds

 

Ancestry

Mae gwefan Ancestry.com yn honni mai dyma’r llyfrgell ar-lein fwyaf yn y byd ym maes gwybodaeth am hanes teuluol. Mae arni filiynau o gofnodion o bob cwr o’r byd, yn cynnwys y DU, Ewrop, UDA ac Awstralia.

Gall holl aelodau Gwasanaeth Llyfrgell Bro Morgannwg gael mynediad am ddim i’r wefan ar y cyfrifiaduron yn ein llyfrgelloedd.

findmypast

FindMyPast

Mae Findmypast.co.uk yn un o’r gwefannau hanes teulu ac achau mwyaf blaenllaw sydd ar gael, ac mae ei chasgliad o gofnodion hanes teuluol yn tyfu o hyd. 

Gall holl aelodau Gwasanaeth Llyfrgell Bro Morgannwg gael mynediad am ddim i’r wefan ar y cyfrifiaduron yn ein llyfrgelloedd.

NewsPlan Cymru

Adnodd am ddim yw Newsplan Cymru, sy’n cynnig mynediad i gronfa ddata o bapurau newydd o Gymru. Maent ar gael yn ein llyfrgelloedd ar bapur neu ar ficroffilm. Mae’r wefan hefyd yn darparu dolenni i adnoddau pellach Newsplan a phapurau newydd eraill a gyhoeddwyd yn y Deyrnas Unedig ac yn Iwerddon.

glamorgan archives

Archifau Morgannwg

Yn Archifau Morgannwg, ceir cofnodion sy’n ymwneud â hanes Morgannwg a’i phobl, yn cynnwys dogfennau, cynlluniau, ffotograffau, dyddiaduron personol, cofnodion cyfarfodydd y Cyngor, a chofnodion yr awdurdod lleol a llysoedd barn. 

National Library Wales Logo

Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Cylchgronau a Phapurau Newydd o Gymru Ar-lein  

Mae Cylchgronau Cymru Ar-lein yn darparu mynediad i adnoddau ymchwil ar-lein, am ddim, hawdd i’w chwilio i fyfyrwyr, athrawon ac ymchwilwyr i amrywiaeth o gylchgronau Cymraeg a Chymreig o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, yr ugeinfed ganrif a’r ganrif hon. Casgliad y Llyfrgell Genedlaethol a’i sefydliadau partner yw hwn. Ceir ystod eang o bynciau yma, yn cynnwys y celfyddydau, y gwyddorau cymdeithasol, gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae rhifynnau ar gael hefyd o  Morgannwg, cylchgrawn Cymdeithas Hanes Morgannwg, rhwng 1957 a 2004.

Yn ogystal, mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn cynnal prosiect i ddigido papurau newydd lleol Cymru. Ewch i’n tudalennau LlGC am wybodaeth bellach.

national archives logo

The National Archives

The National Archives (Saesneg) yw archif swyddogol y DU a cheir ynddo wybodaeth o gyfnod Llyfr Domesday hyd heddiw.