Cost of Living Support Icon

Derbyn i’r Ysgol

Gwybodaeth am y broses dderbyn i ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd ym Mro Morgannwg 

 

  

Ysgolion Meithrin

Dyddiad agor: 26 Ionawr 2024

Dyddiad cau: 15 Mawrth 2024

 

Dechrau ym mis Medi: 17 Mai 2024

Dechrau ym mis Ionawr: 25 Hydref 2024

Dechrau ym mis Ebrill: 17 Ionawr 2025

 

 

Ysgolion Uwchradd

Dyddiad agor: 22 Medi 2023

Dyddiad cau: 24 Tachwedd 2023

Hysbysiad: 01 Mawrth 2024

 

Ysgolion Cynradd

Dyddiad agor: 27 Tachwedd 2023

Dyddiad cau: 22 Ionawr 2024

Hysbysiad:  17 Ebrill 2024

 

 

Being Bilingual cover

Ydych chi’n meddwl am addysg Gymraeg?

Os ydych chi’n ystyried addysgu eich plentyn drwy gyfrwng y Gymraeg, ac eisiau gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael, gall ein tudalen ar eich taith ddwyieithog neu canllaw Llywodraeth Cymru i addysg Gymraeg yn helpu.

 

Eich Taith Ddwyieithog

Llyfryn Llywodraeth Cymru: Canllaw i Addysg Cymraeg

 

Canolfan Iaith Gymraeg

A yw eich plentyn yn 5-11 oed? Ydych chi wedi bod yn ystyried addysg Gymraeg? Mae cyfle cyffrous bellach ar gael drwy raglen 12 wythnos newydd yn ein Canolfan Gymraeg.

 

Os yw eich plentyn yn newydd i'r Gymraeg, bydd ein Canolfan yn caniatáu i ddysgwyr oedran cynradd gael eu trochi yn yr iaith, gan ddatblygu lefel o ruglder a fydd yn eu galluogi i lwyddo yn eu taith addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgol Gymraeg ym Mro Morgannwg. 


Mwy o wybodaeth am y Ganolfan Iaith Gymraeg

 

Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol

Os ydych chi’n symud i stad o dai newydd ym Mro Morgannwg, a wnewch chi gwblhau ‘Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol’ os gwelwch yn dda? 

 

Newid Ysgol

Os ydych chi’n symud i Fro Morgannwg, neu’n dymuno newid ysgol o fewn y sir, llenwch ffurflen newid ysgol. 

 

Apeliadau derbyn

Os nad ydych wedi eich boddhau â chanlyniad cais am le mewn ysgol gymunedol benodol, gellir cyflwyno apêl i Banel Apeliadau.

 

 

Cwestiynau cyffredin (gwefan Llywodraeth Cymru)