Derbyn i’r Ysgol

Gwybodaeth am y broses dderbyn i ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd ym Mro Morgannwg 

 

Ysgolion Meithrin

Dyddiad agor: 25 Ionawr 2019

Dyddiad cau: 22 Mawrth 2019

Hysbysiadau

Dechrau ym mis Medi:25 Mai 2019

Dechrau ym mis Ionawr:25 Hydref 2019

Dechrau ym mis Ebrill:25 Ionawr 2020

 

Ysgolion Uwchradd

Dyddiad agor: 25 Medi 2019

Dyddiad cau: 29 Tachwedd 2019

Hysbysiad: 01 Mawrth 2020

 

Gwnewch gais nawr

 

Ysgolion Cynradd

Dyddiad agor: 7 Tachwedd 2019

Dyddiad cau: 10 Ionawr 2020

Hysbysiad:  16 Ebrill 2020

 

Gwnewch gais nawr

 

Being Bilingual cover

Ydych chi’n meddwl am addysg Gymraeg?

Os ydych chi’n ystyried addysgu eich plentyn drwy gyfrwng y Gymraeg, ac eisiau gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael, mae ein llyfryn Bod yn Ddwyieithog neu canllaw Llywodraeth Cymru i addysg Gymraeg yn gallu helpu.

 

Llyfryn Bod yn Ddwyieithog  Llyfryn Llywodraeth Cymru: Canllaw i Addysg Cymraeg

Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol

Os ydych chi’n symud i stad o dai newydd ym Mro Morgannwg, a wnewch chi gwblhau ‘Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol’ os gwelwch yn dda? 

 

Newid Ysgol

Os ydych chi’n symud i Fro Morgannwg, neu’n dymuno newid ysgol o fewn y sir, llenwch ffurflen newid ysgol. 

 

Apeliadau derbyn

Os nad ydych wedi eich boddhau â chanlyniad cais am le mewn ysgol gymunedol benodol, gellir cyflwyno apêl i Banel Apeliadau.

 

 

Ymgynghori

Trefniadau  Derbyn i Ysgolion 2020/2021

Mae Cyngor y Fro yn ymgynghori gyda rhieni ar newid arfaethedig i drefniadau derbyn i ysgolion uwchradd ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/2021.

 

Mae’r Cyngor yn ystyried newid y trefniadau derbyn a’r meini prawf gordanysgrifio ar gyfer ysgolion uwchradd er mwyn sicrhau y bydd y rhai sy’n byw yn nalgylch yr ysgol yn cael blaenoriaeth uchel o ran cael eu derbyn i ysgol pan fo mwy o geisiadau na’r lleoedd sydd ar gael.

 

Bydd y newid arfaethedig yn blaenoriaethu’r rhai sy’n byw yn nalgylch yr ysgol ac yn cael gwared ar yr ysgol gynradd fwydo fel maen prawf gordanysgrifio. Bydd hyn yn rhoi blaenoriaeth i ddisgyblion sy'n byw yn yr ardal i gael lle yn eu hysgol leol.

 

Penderfyniad

Penderfynodd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg ar drefniadau derbyn y Cyngor ar 15 Ebrill 2019 ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21 gan gymeradwyo newidiadau i roi blaenoriaeth i’r sawl sy’n byw yn nalgylch ysgolion a chael gwared â’r system ‘ysgol gynradd sy’n bwydo’ fel rhan o’r Meini Prawf Gordanysgrifio. Caiff y polisi newydd ei roi ar waith ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21.

 

Mae’r polisi derbyn (Welsh Policy) ar gael i’w lawrlwytho neu mae copïau caled ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau:

 

Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21

 

 

Cwestiynau cyffredin (gwefan Llywodraeth Cymru)