Derbyn i’r Ysgol

Gwybodaeth am y broses dderbyn i ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd ym Mro Morgannwg 

 

Ysgolion Meithrin

Dyddiad agor: 25 Ionawr 2019

Dyddiad cau: 22 Mawrth 2019

Hysbysiadau

Dechrau ym mis Medi:25 Mai 2019

Dechrau ym mis Ionawr:25 Hydref 2019

Dechrau ym mis Ebrill:17 Ionawr 2020

 

Ysgolion Uwchradd

Dyddiad agor: 25 Medi 2019

Dyddiad cau: 29 Tachwedd 2019

Hysbysiad: 01 Mawrth 2020

 

 

Mae’r dyddiad cau wedi mynd heibio. Os hoffech gyflwyno cais hwyr, ewch i’r dudalen derbyniadau uwchradd isod.

 

Ysgolion Cynradd

Dyddiad agor: 7 Tachwedd 2019

Dyddiad cau: 10 Ionawr 2020

Hysbysiad:  16 Ebrill 2020

 

 

Being Bilingual cover

Ydych chi’n meddwl am addysg Gymraeg?

Os ydych chi’n ystyried addysgu eich plentyn drwy gyfrwng y Gymraeg, ac eisiau gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael, mae ein llyfryn Bod yn Ddwyieithog neu canllaw Llywodraeth Cymru i addysg Gymraeg yn gallu helpu.

 

Llyfryn Bod yn Ddwyieithog  Llyfryn Llywodraeth Cymru: Canllaw i Addysg Cymraeg

Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol

Os ydych chi’n symud i stad o dai newydd ym Mro Morgannwg, a wnewch chi gwblhau ‘Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol’ os gwelwch yn dda? 

 

Newid Ysgol

Os ydych chi’n symud i Fro Morgannwg, neu’n dymuno newid ysgol o fewn y sir, llenwch ffurflen newid ysgol. 

 

Apeliadau derbyn

Os nad ydych wedi eich boddhau â chanlyniad cais am le mewn ysgol gymunedol benodol, gellir cyflwyno apêl i Banel Apeliadau.

 

 

Ymgynghori

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2021/2022

 

Mae Cyngor y Fro yn ymgynghori gyda rhieni ar newid arfaethedig i drefniadau derbyn i ysgolion uwchradd ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/2022.

 

Mae'r Cyngor yn ystyried newid dalgylchoedd ysgolion uwchradd a mân ddiwygiad i feini prawf gordanysgrifio ysgolion cynradd. Bydd y newidiadau arfaethedig yn sicrhau dosbarthiad mwy cyfartal o leoedd ysgol i ateb y galw yn y dyfodol am addysg uwchradd ac ar lefel gynradd byddai'n sicrhau y bydd y rhai sy'n byw mewn dalgylch ysgol yn flaenoriaeth uchel o ran cael eu derbyn i'r ysgol pe bai mwy o alw na lleoedd.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynnig, ac i ddweud eich dweud, ewch i'n tudalen ymgynghori.

 

  

Tudalen Ymgynghori Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21

 

 

Cwestiynau cyffredin (gwefan Llywodraeth Cymru)