Cost of Living Support Icon

Apelio am Dderbyn i'r Ysgol

If parents are dissatisfied with the result of an application an appeal may be submitted to an Appeal Panel

The Appeal Panel is independent of the Admission Section and Council.

 

Mae’r panel hwn yn cynnwys aelodau lleyg sydd naill ai’n brofiadol ym maes addysg, neu sy’n gyfarwydd â sefyllfa addysg yr ardal, neu sy’n rhieni i ddisgyblion ysgol.

 

Yn achos apêl aflwyddiannus am le mewn ysgol benodol, bydd rhieni’n derbyn ffurflen apelio briodol a’r dyddiad cyfleu terfynol i’w chyflwyno ar dderbyn canlyniad eu cais.

 

Sut i Apelio

Rhaid cyflwyno apêl ysgrifenedig ar y ffurflen briodol a ddarperir pan gaff cais am le yn yr ysgol o’ch dewis ei wrthod. 

 

Bydd rhieni sy’n cyflwyno apêl yn cael cynnig cyfle i siarad o flaen Panel Apeliadau os ydynt yn dymuno gwneud. Mae penderfyniad y Panel Apeliadau’n derfynol ac yn orfodol ar y Cyngor neu’r Llywodraethwyr, fel y bo’n addas.

 

Yn achos apêl aflwyddiannus, ni roddir ystyriaeth i geisiadau eraill am le yn yr un ysgol yn ystod yr un flwyddyn academaidd oni bai fod newidiadau sylweddol a pherthnasol yn digwydd i amgylchiadau’r plentyn a’r ysgol. 

 

For more information about the independent appeals process please see our Notes of Guidance Document.

 

Crynodeb o Apeliadau Derbyn i Ysgolion Blwyddyn Academaidd 2017-18 

 

Crynodeb o Apeliadau Derbyn i Ysgolion Blwyddyn Academaidd 2018-19

 

Crynodeb of Apeliadau Derbyn i Ysgolion Blwyddyn Academaidd 2019-20

 

Crynodeb of Apeliadau Derbyn i Ysgolion Blwyddyn Academaidd 2020-21

 

Crynodeb of Apeliadau Derbyn i Ysgolion Blwyddyn Academaidd 2021-22