Derbyn i’r Ysgol Feithrin 

Mae plant yn gymwys i dderbyn lle rhan amser mewn meithrinfa, am bum bore neu bum prynhawn fel rheol, o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd.

 

Blwyddyn Academaidd 2020/21

Byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad fel a ganlyn, os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 

 

1 Medi 2015 a 31 Awst 2016 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Medi 2019. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 25 Mai 2019.

 

1 Medi 2016 a 31 Rhagfyr 2016 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Ionawr 2020. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 25 Hydref 2019.

 

1 Ionawr 2017 a 31 Mawrth 2017 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ar ôl Pasg 2020. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 17 Ionawr 2020. 

 

Gwneud cais ar lein 

  

 

Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

 

Gall ceisiadau Cynnig Gofal Plant ar gyfer plant a aned rhwng 1 Ionawr 2017 a 31 Mawrth 2017 gael eu cyflwyno o 24 Chwefror 2020.

 

Byddwn yn ymateb i bob cais a gyflwynir gyda’r dystiolaeth gywir erbyn 13 Mawrth 2020 cyn 30 Mawrth 2020, a bydd y cyllid yn dechrau o 20 Ebrill 2020 (dechrau Tymor yr Haf). 

 

Bydd ceisiadau anghyflawn sy’n dod i law rhwng 24 Chwefror 2020 a 13 Mawrth 2020 yn cymryd mwy o amser i’w prosesu.

 

Bydd modd i chi wneud cais ar ôl 13 Mawrth 2020, ond ni ellir gwarantu cyllid erbyn dechrau Tymor yr Haf. 

 

Ceisiadau Cynnig Gofal Plant ar gyfer plant a aned ar neu cyn 31 Rhagfyr 2016 ar agor nawr.

 

Y Cynnig Gofal Plant

 

 

Dosbarth Meithrin 2020-21 

 

Dywedwch wrthym, oherwydd yr achosion o COVID-19, y bydd y llythyrau hysbysu ar gyfer Derbyniadau Meithrin 2020 / 21are yn cael eu hanfon allan yr wythnos yn dechrau ar 8 Mehefin 2020.

 

  • Dyddiad Agor: 24 Ionawr 2020
  • Dyddiad Cau: 23 Mawrth 2020
  • Dyddiad Cynnig: Bydd dyddiad cynnig eich plentyn yn dibynnu ar y tymor y byddant yn dechrau yn y Feithrin.
  • Dechrau ym mis Medi:25 Mai 2020
  • Dechrau ym mis Ionawr:25 Hydref 2020
  • Dechrau ym mis Ebrill:25 Ionawr 2021

Cofrestru eich manylion

Cofrestrwch y manylion a byddwn yn eich hysbysu pan ddaw'r amser i ymgeisio

 

 

Dalgylchoedd

Yn achos gor-danysgrifiad, pennir llefydd yn unol â meini prawf mynediad y Cyngor, a rhoddir blaenoriaeth i blant y dalgylcyh. Ceir manylion llawn am y meini prawf yn ein Canllaw i Rieniar drefniadau derbyn i Ysgolion y Fro 2019/20. 

 

I weld dalgylch eich ysgol feithrin, rhowch eich cod post yn y blwch isod:

 

 

Er mwyn helpu’r holl rieni/gofalwyr, mae ffurflenni derbyn i ysgolion ar gael yn yr ieithoedd canlynol: ArabegBengaliTsieineegLithwanegMalayalamPwylegRwsiegTagalogThai.