Derbyn i’r Ysgol Feithrin 

Mae plant yn gymwys i dderbyn lle rhan amser mewn meithrinfa, am bum bore neu bum prynhawn fel rheol, o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd.

 

Blwyddyn Academaidd 2019/20

Byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad fel a ganlyn, os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 

 

1 Medi 2015 a 31 Awst 2016 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Medi 2019. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 25 Mai 2019.

 

1 Medi 2016 a 31 Rhagfyr 2016 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Ionawr 2020. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 25 Hydref 2019.

 

1 Ionawr 2017 a 31 Mawrth 2017 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ar ôl Pasg 2020. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 17 Ionawr 2020. 

 

Gwneud cais ar lein 

  

Yn anffodus nid yw'r porth ymgeisio ar-lein ar gael i weld cynigion derbyn meithrin oherwydd propblem gyda'r meddalwedd.

 

Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

 

Gallwch gyflwyno ceisiadau ar gyfer y Cynnig Gofal Plant i blant a anwyd rhwng 1 Medi 2016 a 31 Rhagfyr 2016 o 1 Tachwedd 2019 ymlaen.

 

Byddwn yn ateb bob cais cyflawn a gyflwynir gyda’r holl dystiolaeth gywir erbyn 25 Tachwedd 2019 erbyn 16 Rhagfyr 2019 gyda dyddiad dechrau ariannu o 6 Ionawr 2020 (dechrau Tymor y Gwanwyn).

 

Bydd ceisiadau anghyflawn sy’n dod i law rhwng 1 a 25 Tachwedd 2019 angen mwy o amser i’w prosesu.

 

Bydd yn dal yn bosib i chi wneud cais ar ôl 25 Tachwedd, ond ni ellir sicrhau y bydd y cyllid ar gael erbyn dechrau Tymor y Gwanwyn.

 

Y Cynnig Gofal Plant

 

 

Dosbarth Meithrin 2020-21 – Ar Gau ar Hyn o Bryd

 

  • Dyddiad Agor: 24 Ionawr 2020
  • Dyddiad Cau: 22 Mawrth 2020
  • Dyddiad Cynnig: Bydd dyddiad cynnig eich plentyn yn dibynnu ar y tymor y byddant yn dechrau yn y Feithrin.
  • Dechrau ym mis Medi:25 Mai 2020
  • Dechrau ym mis Ionawr:25 Hydref 2020
  • Dechrau ym mis Ebrill:25 Ionawr 2021

Cofrestru eich manylion

Cofrestrwch y manylion a byddwn yn eich hysbysu pan ddaw'r amser i ymgeisio

 

 

Dalgylchoedd

Yn achos gor-danysgrifiad, pennir llefydd yn unol â meini prawf mynediad y Cyngor, a rhoddir blaenoriaeth i blant y dalgylcyh. Ceir manylion llawn am y meini prawf yn ein Canllaw i Rieniar drefniadau derbyn i Ysgolion y Fro 2019/20. 

 

I weld dalgylch eich ysgol feithrin, rhowch eich cod post yn y blwch isod:

 

 

Er mwyn helpu’r holl rieni/gofalwyr, mae ffurflenni derbyn i ysgolion ar gael yn yr ieithoedd canlynol: ArabegBengaliTsieineegLithwanegMalayalamPwylegRwsiegTagalogThai.