Cost of Living Support Icon

Fforwm Derbyn

Mae Rheoliadau Addysg (Fforymau Derbyn) (Cymru) 2003 yn mynnu bod pob awdurdod lleol yng Nghymru’n sefydlu fforwm derbyn.

 

Mae’n bosibl dod o hyd i gyfansoddiad a chylch gorchwyl y Fforwm ar y tudalen hwn ynghyd a chofnodion cyfarfodydd blaenorol, adroddiadau blynyddol a gwybodaeth am aelodaeth.

 

Mae’r Fforwm yn darparu sianel gyfathrebu ffurfiol rhwng Cyngor Bro Morgannwg, yr ysgol a gynhelir ganddo, awdurdodau derbyn eraill a phartïon allweddol eraill â diddordeb i drafod materion derbyn anodd ac i roi cyngor i awdurdodau derbyn ar y ffyrdd y gellir gwella eu trefniadau.

 

 

 

I gael rhagor o wybodaeth am waith y fforwm cysylltwch â M Matthews