Cost of Living Support Icon

Arolwg Llefydd Ysgol

If you are moving to a new housing development in the Vale, please complete our school places survey 

 

Hoffai Cyngor Bro Morgannwg eich helpu chi a’ch teulu i ymgartrefu yn eich cymuned newydd drwy gynnig cymorth a chyngor ar wasanaethau addysg yn eich dalgylch.

 

Tîm Derbyn i’r Ysgol Cyngor Bro Morgannwg sy’n rheoli ceisiadau i holl ysgolion cymunedol a rhai wedi eu rheoli’n wirfoddol ledled y Fro.

 

Rhowch eich cod post newydd yn y blwch isod i ddod o hyd i’r ysgol feithrin, gynradd neu uwchradd ar gyfer eich cartref newydd:

 

 

Buasem yn hynod ddiolchgar pe tasech chi’n fodlon llenwi’r holiadur ‘Ysgol Newydd’ er mwyn i ni gynllunio anghenion addysg eich plant yn y dyfodol, a dod i ddeall eich anghenion chi. Gobeithio byddwch yn mwynhau byw yn eich cartref newydd, ac y bydd eich plentyn / plant yn parhau i fwynhau eu profiad addysg ym Mro Morgannwg.