Cost of Living Support Icon

Strategaeth Cartrefi

Darparu’r weledigaeth ar gyfer tai a gwasanaethau tai ledled Bro Morgannwg, fel y nodir yn y Strategaeth Tai Leol.                 

Gweithio’n agos â Tai Sector Cyhoeddus a Phreifat, yr Adran Gynllunio, datblygwyr tai, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a sefydliadau trydydd sector i gynllunio, datblygu a gwella tai a gwasanaethau tai.

 

Mae Strategaeth Tai yn gyfrifol am gynllunio a darparu nodau strategol y Strategaeth Tai Lleol, gan gynnwys: 

  • Datblygu a monitro strategaethau a chynlluniau tai. 
  • Cynllunio a datblygu tai fforddiadwy. 
  • Cynnal y cynllun Aspire2Own ar gyfer perchentyaeth cost isel. 
  • Hyrwyddo cyfranogiad cymunedau gwledig o ran nodi problemau a datrysiadau tai 
  • Gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol. 
  • Datblygiad strategol Cynnwys Tenantiaid a Thrigolion. 
  • Sicrhau bod tai yn cynnal gwerthoedd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. 
  • Ymgynghori ar faterion, cynlluniau, strategaethau a datblygiadau tai.   

  

  • Tîm Strategaeth Tai, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU