Cost of Living Support Icon
Cloud-Logo

Wi-fi am ddim gyda’r Cwmwl

Mae Wi-fi am ddim wedi cael ei gyflwyno yn holl swyddfeydd Cyngor Bro Morgannwg diolch i’r Cwmwl

 

Gallwch chi fwynhau cyswllt Wi-fi am ddim â’r rhyngrwyd ar eich ffôn, dyfais tabled neu’ch gliniadur pan fyddwch chi’n ymweld ag unrhyw un o adeiladau Cyngor Bro Morgannwg yn:

  • Y Swyddfeydd Dinesig
  • Depo’r Alpau
  • Swyddfa’r Dociau
  • Yr Hen Goleg 

 

Gallwch chi gysylltu â’r Cwmwl mewn nifer o leoliadau eraill ledled Bro Morgannwg.

 

Wifi in the Vale
Lleoliad Cyfeiriad
Y Swyddfeydd Dinesig Holton Road, Y Barri CF63 4RU 
Swyddfa’r Doc Ffordd Y Mileniwm, Y Barri CF63 4JL
Yr Hen Goleg College Fields Close, Y BarriCF62 8LF 
Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr Station Rd, Llanilltud Fawr CF61 1ST 
Canolfan Gymorth y Barri  Hood Road, Y Glannau, Y Barri CF62 5QN 
Canolfan Fenter Gibbonsdown      Skomer Road, Y Barri CF62 9DA
Tŷ Hafan Hayes Road, Sully CF64 5XX 
Llyfrgell Dinas Powys  Fairoaks, The Murch, Dinas Powys CF64 4QU
Llyfrgell Llanilltud Fawr  Boverton Rd, Llanilltud Fawr CF61 1XZ
Victoria Park Community Centre Church Road, Y Barri CF63 1JY 
Canolfan Dydd Penarth    
Cymunedau Gwledig Creadigol  The Old Hall, High St, Cowbridge CF71 7AH
Cartref Porthceri Salisbury Rd, Y Barri CF62 6PD
Llyfrgell Gwenfô  Springfield Close, Gwenfô CF5 6AN
Llyfrgell Sully    South Road, Sully CF64 5SP 
Llyfrgell Sain Tathan Church Lane, Sain Tathan CF62 4PL
Llyfrgell y Rhws  Fontygary Road, Y Rhws CF62 3DS
Llyfrgell Penarth  Stanwell Rd, Penarth CF64 2YT
Llyfrgell y Bont-faen    Old Hall, High St, Cowbridge CF71 7AH
Llyfrgell y Barri   King Square, Y Barri, CF63 4RW
Canolfan Ty Jenner    Gladstone Road, Y Barri, CF63 1NH
Tŷ Dewi Sant     Myrtle Close, Penarth CF64 3NQ
Tŷ Dyfan    St Bride's Way, Y Barri, CF63 1DU
Redlands House    Redlands Avenue, Penarth, CF64 2QT
Gwenog Court Barry, CF62 7QT

 

 

Sut i gysylltu 

Mae cysylltu â’n Wi-fi yn rhwydd ac yn ddibynadwy – a dim ond un cam sydd i’r broses o fewngofnodi, felly byddwch chi ar-lein mewn dim o dro.

  1. Chwiliwch am ‘The Cloud’ yn y ddewislen Wi-fi ar eich dyfais.
  2. Cofrestrwch eich manylion un waith, a mewngofnodi.
  3. Croeso i Wi-fi yn rhad ac am ddim! 

FastConnect-logo

FastConnect

Mae FastConnect yn dangos ymhle mae Wi-fi’r Cwmwl ar gael.

 

I gysylltu â Wi-fi’r Cwmwl yn awtomatig, lawrlwythwch ap FastConnect a chofrestru’ch dyfais symudol*

 

*Mae’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau iOS Apple ag iOS4.3 neu fersiwn ddiweddarach, a dyfeisiau Android cymharus ag OS2.3 neu’n ddiweddarach.