Cost of Living Support Icon
Dyn yn defnyddio llechen

Cyswllt UnFro

Mae Cyswllt UnFro yn darparu'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddi yn uniongyrchol drwy e-bost

 

Mae cofrestru ar gyfer gwasanaeth Cyswllt UnFro yn gyflym ac yn syml. Yr unig beth mae angen i chi ei wneud yw dewis pa rai o wasanaethau'r cyngor yr hoffech gael eich diweddaru amdanyn.

Rhai o’r pynciau sydd ar gael:

  • Negeseuon am argyfyngau a'r diweddaraf am y tywydd

  • Digwyddiadau a gweithgareddau yn eich ardal

  • Swyddi gwag

  • Y diweddaraf o Fro Morgannwg

  • Gwybodaeth, newyddion a digwyddiadau llyfrgelloed

  • Newyddion a gwybodaeth am gludiant cyhoeddus

 

Cofrestru ar gyfer Cyswllt UnFro

Mae’n hawdd cofrestru: rhowch eich cyfeiriad e-bost a rhoi tic wrth ymyl y gwasanaethau yr hoffech glywed amdanynt

 

Rhowch eich cyfeiriad e-bost